Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јавне набавке

Датум: 17.12.2021. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка ПРЕДМЕТ: Хемикалије

17.12.2021. Јавни позив

17.12.2021. Конкурсна документација

Датум: 20.05.2020. Број: 01/2020 Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка мале вредности ПРЕДМЕТ: Електрична енергија

20.05.2020. Позив за подношење понуда ЈНМВ 1 2020

20.05.2020. Конкурсна документација ЈНМВ 01 2020

22.05.2020. Техничка исправка конкурсне документације ЈНМВ 01 2020

22.05.2020. Прилог техничке исправке ЈНМВ 01 2020

02.06.2020. Одлука о додели уговора ЈНМВ 01 2020