Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јавне набавке

30.01.2024 План јавних набавки за 2024. годину
Датум: 07.02.2024. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Хемијски производи и лабораторијски прибор 012/2024

07.02.2024. Јавни позив

07.02.2024. Упутство понуђачима како да сачине понуду

07.02.2024. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

07.02.2024. Одлука о спровођењу поступка набавке

07.02.2024. Партија 1

07.02.2024. Партија 2

07.02.2024. Партија 3

07.02.2024. Партија 4

07.02.2024. Партија 5

07.02.2024. Партија 6

07.02.2024. Партија 7

07.02.2024. Партија 8

07.02.2024. Партија 9

07.02.2024. Партија 10

Датум: 08.03.2024.   Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка   ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ И ЛАБ. ОПРЕМА 0013/24

08.03.2024. Јавни позив

08.03.2024. Конкурсна документација

Датум: 05.02.2024. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Аутосемплер 011/2024

05.02.2024. Јавни позив

05.02.2024. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

05.02.2024. Техничке спецификације

05.02.2024. Упутство понуђачима како да сачине понуду

05.02.2024. Критеријуми за доделу уговора

05.02.2024. Образац понуђене цене

05.02.2024. Модел уговора

20.02.2024. Oдлука о додели

Датум: 05.02.2024. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијска опрема – Аутоклав и центрифуга 008/2024

05.02.2024. Јавни позив

05.02.2024. Упутство понуђачима како да сачине понуду

05.02.2024. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

05.02.2024. Партија 1

05.02.2024. Партија 2

12.02.2024 Одлука о додели

31.10.2023 Измењена верзија плана јавних набавки
31.01.2023 План јавних набавки за 2023. годину
12.05.2023 Измењен план јавних набавки за 2023. годину
Датум: 06.12.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Рачунар високих перформанси

06.12.2023. Јавни позив

06.12.2023. Конкурсна документација

21.12.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 27.11.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Анализатор импедансе

27.11.2023. Јавни позив

27.11.2023. Конкурсна документација

28.12.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 15.11.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијска опрема и хемикалије 010/23

15.11.2023. Јавни позив

15.11.2023. Конкурсна документација

11.12.2023. Одлука о додели уговора

11.12.2023. Одлука о обустави

Датум: 07.11.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијска опрема 011/23

07.11.2023. Јавни позив

07.11.2023. Конкурсна документација

26.12.2023. Одлука о обустави

Датум: 27.10.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Услуга анализе тржишта

27.10.2023. Јавни позив

Датум: 27.10.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Услуга процене и заштите права интелектуалне својине

27.10.2023. Јавни позив

Датум: 16.06.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијски прибор

22.02.2024. Одлука о додели

16.06.2023. Јавни позив

16.06.2023. Конкурсна документација

07.07.2023. Одлука о додели уговора

07.07.2023. Одлука о обустави

Датум: 06.06.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Услуге туристичких агенција

06.06.2023. Јавни позив

06.06.2023. Конкурсна документација

03.07.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 01.06.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Електрична енергија

01.06.2023. Јавни позив

01.06.2023. Конкурсна документација

16.06.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 24.05.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: ZETASIZER

24.05.2023. Јавни позив

24.05.2023. Конкурсна документација

22.06.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 22.05.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Рачунарска опрема

22.05.2023. Јавни позив

22.05.2023. Конкурсна документација

07.06.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 07.04.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Горива

07.04.2023. Јавни позив

07.04.2023. Конкурсна документација

25.04.2023. Одлука о додели уговора

Датум: 28.03.2023. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Хемијски производи

28.03.2023. Јавни позив

28.03.2023. Конкурсна документација

27.04.2023. Одлука о закључењу оквирног споразума

27.04.2023. Одлука о обустави

31.01.2022. План јавних набавки за 2022. годину
Датум: 02.06.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Електрична енергија

02.06.2022. Јавни позив

02.06.2022. Модел уговора

02.06.2022. Образац структуре понуђене цене

02.06.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

02.06.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

02.06.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

17.06.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 23.05.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Рачунарска опрема

23.05.2022. Јавни позив

23.05.2022. Критеријуми за доделу уговора

23.05.2022. Модел уговора

23.05.2022. Образац структуре понуђене цене

23.05.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

23.05.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

23.05.2022. Техничке спецификације

23.05.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

03.06.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 18.05.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Услуге туристичких агенција

18.05.2022. Јавни позив

18.05.2022. Критеријуми за доделу уговора

18.05.2022. Образац структуре понуђене цене

18.05.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

18.05.2022. Техничке спецификације

18.05.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

06.06.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 13.04.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијски прибор

13.04.2022. Јавни позив

13.04.2022. Конкурсна документација

16.05.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 25.03.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијска пећ

25.03.2022. Јавни позив

25.03.2022. Критеријуми за доделу уговора

25.03.2022. Модел уговора

25.03.2022. Образац структуре понуђене цене

25.03.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

25.03.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

25.03.2022. Техничке спецификације

25.03.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

25.03.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду – Ново упутство

25.03.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 08.03.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Лабораторијски реагенси

08.03.2022. Јавни позив

08.03.2022. Критеријуми за доделу уговора

08.03.2022. Модел уговора

08.03.2022. Образац структуре понуђене цене

08.03.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

08.03.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

08.03.2022. Техничке спецификације

08.03.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

23.03.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 25.02.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Ласери

25.02.2022. Јавни позив

25.02.2022. Критеријуми за доделу уговора

25.02.2022. Модел уговора

25.02.2022. Образац структуре понуђене цене

25.02.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

25.02.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

25.02.2022. Техничке спецификације

25.02.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

11.03.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 18.02.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка       ПРЕДМЕТ: Спектрометри – Систем за убризгавање узорака

18.02.2022. Јавни позив

18.02.2022. Критеријуми за доделу уговора

18.02.2022. Модел уговора

18.02.2022. Образац структуре понуђене цене ИЦП-ОЕС

18.02.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

18.02.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

18.02.2022. Техничке спецификације

18.02.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

10.03.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 10.02.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка        ПРЕДМЕТ: Масени спектрометар – ИЦП-МС/МС Систем за одређивање стабилних изотопа

10.02.2022. Јавни позив

10.02.2022. Критеријуми за доделу уговора

10.02.2022. Модел уговора

10.02.2022. Образац структуре понуђене цене

10.02.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

10.02.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

10.02.2022. Техничке спецификације ИЦП-МС МХ

10.02.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

24.03.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 05.02.2022. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка ПРЕДМЕТ: Уређаји са течним кристалима – Просторни модулатор

05.02.2022. Јавни позив

05.02.2022. Критеријуми за доделу уговора

05.02.2022. Модел уговора

05.02.2022. Образац структуре понуђене цене

05.02.2022. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјеката са упутствима

05.02.2022. Општи део – подаци о предмету набавке

05.02.2022. Техничке спецификације СЛМ

05.02.2022. Упутство понуђачима како да сачине понуду

21.02.2022. Одлука о додели уговора

Датум: 17.12.2021. Број:          Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка ПРЕДМЕТ: Хемикалије

17.12.2021. Јавни позив

17.12.2021. Конкурсна документација

30.12.2021. Одлука о додели уговора

30.12.2021. Одлука о обустави

21.01.2022. Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Датум: 20.05.2020. Број: 01/2020 Статус поступка:
ПОСТУПАК: Јавна набавка мале вредности ПРЕДМЕТ: Електрична енергија

20.05.2020. Позив за подношење понуда ЈНМВ 1 2020

20.05.2020. Конкурсна документација ЈНМВ 01 2020

22.05.2020. Техничка исправка конкурсне документације ЈНМВ 01 2020

22.05.2020. Прилог техничке исправке ЈНМВ 01 2020

02.06.2020. Одлука о додели уговора ЈНМВ 01 2020