Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

ОДБРАНА ДОКТОРАТА

Филип Штрбац,  истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранио је, 17.03.2023. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, докторску дисертацију под насловом „Антихелминтичка ефикасност одабраних етарских уља против гастроинтестиналних нематода оваца“.

Прочитај више »

ОДБРАНА ДОКТОРАТА

Јелена Јовановић, истраживач-сарадник у Одсеку за науку о материјалима ИМСИ, одбранила је, 28.12.2022. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, докторску дисертацију под насловом „Инкапсулација активних компоненти у пектин и хитозан за примену у активном паковању и биопестицидима“

Прочитај више »

eco2adapt project

Consortium Develops Nature-Friendly Solutions To Protect Forests Against Climate Change Whilst Maintaining Their Economic Value Across Europe and China A #HorizonEurope Research and Innovation action project funded by the #EuropeanUnion and coordinated by #INRAE. Horizon, Europe’s key funding programme for

Прочитај више »

NATURE

Dr Branka Živanović, naučni savetnik u penziji, Odsek za nauke o živim sistemima, Univerziteta u Beogradu – Instituta za multidisicplinarna istraživanja, koautor je rada pod naslovom: “ABP1–TMK auxin perception for global phosphorylation and auxin canalization”  objavljenog u prestižnom časopisu NATURE,

Прочитај више »

ОДБРАНА ДОКТОРАТА

Драгана Бартолић, истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранила је, 27.09.2022. године на Универзитету у Београду – Хемијском факултету, докторску дисертацију под насловом „Индикатори контаминације семена кукуруза (Zea mays L.) афлатоксинима“.

Прочитај више »
обновљиви извори енергије
ИМСИ Пројекти
rfwbs-slide