Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Ивана Ђуришић, истраживач-сарадник у Одсеку за биљне земљишне и нано системе ИМСИ, одбранила је, 18.05.2022. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, докторску дисертацију под насловом „ Електронски транспорт и ректификација трансверзалне електрицне струје кроз ДНК нуклеотиде у нанопроцепу“.

Прочитај више »

Одбрана доктората

Бојана Симовић, истраживач-сарадник у Одсеку за науку о материјалима ИМСИ, одбранила је, 17.05.2022. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, докторску дисертацију под насловом „Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала на бази цинк-оксида, титан-диоксида и церијум-диоксида за примену у фотокатализи“

Прочитај више »

Одбрана доктората

Aлександра Јелушић, истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранила је, 14.05.2022. године на Универзитету у Београду – Биолошком факултету, докторску дисертацију под насловом „Карактеризација и биолошка контрола Xantomonas campestris pv. campestris са озиме уљане репице (Brassica napus

Прочитај више »

Одбрана доктората

Милош Опачић,  истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранио је, 11.05.2022. године на Универзитету у Београду – Биолошком факултету, докторску дисертацију под насловом „Улога и метаболизам бакра у хипокампусној склерози асоцираној са епилепсијом темпоралног режња код човека“.

Прочитај више »

ТРЕЋИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ТРЕЋИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ 21-25.09.2022. године СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВO организује ТРЕЋИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ под покровитељством: Српске академије наука и уметности и Матице српске и у сарадњи са: Министарством просвете, науке и технолошког развија Републике Србије; Институтом за биолошка истраживања

Прочитај више »
обновљиви извори енергије
rfwbs-slide