Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Текући пројекти

Национални

ФинансијерБрој пројектаНазив (акроним)Улога ИМСИЛинкПочетакКрај
Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне срединеМогућност примене рекултивације и ремедијације у циљу побољшања стања животне средине града БеоградаНосилац20212022
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ

Science Fund of the Republic of Serbia/ Program IDEAS
7714356Control and manipulation of light in complex photonic systems (CompsLight)Партнер20212024
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ

Science Fund of the Republic of Serbia/ Program IDEAS
7742318Evaluation of the Microplastic in the Soils of Serbia (EMIPLAST-SoS)Носилац20212024
Фонд за науку Републике Србије/ Програм ИДЕЈЕ

Science Fund of the Republic of Serbia/ Program IDEAS
7739571Silicon for Crops in the 21st Century (Si4Crop)Носилац20212024
Министраство пољопривреде, шумарстав и водопривредеГеномска карактеризација старих сорти винове лозе на територији СрбијеНосилац20212022
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта 5033СОРБWАЛЛ технологија - Композити засновани на ћелијском зиду микроалги намењени биосорпцији метала из загађених водаНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије5076Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираних самаријумомНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта5262Одрживо решење за оплемењивање житарицаНосилац20202021
Фонд за науку / ПРОМИС6039663Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеиномПартнер20202022
Фонд за науку / ПРОМИС6062244Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production (RatioCAT)Партнер20202022
Фонд за науку / ПРОМИС6039613Real -time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health (BREATHE)Партнер20202022
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер
технологије
5706Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикама
Носилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије
5419Нанобиотичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака
Носилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије
5776Rational design of multifunctional electrode interface for efficient electrocatalytic hydrogen production
Non-toxic flexible piezoelectric films for vibration energy harvesting
Партнер20202021

Међународни

ФинансијерБрој пројектаНазив (акроним)Улога ИМСИЛинкПочетакКрај
Interreg Danube Transantional ProgrammeDTP2-038-2.3 Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin (MEASURES)Партнер20182021
The Rufford Foundation31053-2Mass removal of black bullhead (Ameiurus melas) - Possibilities of self-sustaining commercial farming in Serbia НосилацЛинк2020
EuropeAid139336EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000)Подконсултант2020
EuropeAid139336EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000)Подконсултант2020
Horizon 2020101007623Innovation in Truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management / INTACTПартнер2021
UNDP00094603/07/2020LIQUID 3Носилац20202021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије Материјали Ауривилиусове структуре без присуства олова: корелација Раманове спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава20192021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике АустријеБезоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије20182021
European CommissionCA18102Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије20192023
European CommissionCA18210Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality20192023
European CommissionCA 17123Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology20182022
European CommissionCA20116European Network for Innovative and Advanced Epitaxy20212025
European CommissionCA 17122Increasing understanding of alien species through citizen science 20182022
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеГасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха20202021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеTiO2 нанотубуларни низови декорисани наночестицама метала платинске групе за примену у електрокатализи20202021
Еурека 13305Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеKontrolisana modifikacija elektronskih osobina tankih filmova dihalkogenida prelaznih metala za primenu u solarnim celijama
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике ФранцускеMXenske nanostrukture za skladistenje ekoloski ciste energije
Програм Катарске националне истраживачке фондацијеNPRP11S-1126-170033Self-organized optical structures in semiconductor heterojunctions, nanocomposites, metamaterials, photovoltaics, and plasmonics, for applications in energy and information technologies
Европска КомисијаОмогућавање проходности Ђердапских брана за миграције јесетарских врста риба (WE PASS 2)Подизвођач20212023