Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Награда ФАРКА

Јелена Кораћ Јачић добитник је награде за научну публикацију младог истраживача из области физиологије и/или биофизике за 2019/2020. годину, коју је доделила Фондација „Академик Радослав К. Анђус“ за рад: Јелена Кораћ Јачић, Љиљана Николић, Далибор М. Станковић, Милош Опачић, Милена Димитријевић, Данијела Савић, Сања Гргурић Шипка, Иван Спасојевић, Јелена Богдановић Пристов. Ferrous iron binding to epinephrine promotes the oxidation of iron and impedes activation of adrenergic receptors. Free Radical Biology and Medicine, 2020, 148: 123-127. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31911148)