Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Награда “Доцент др Милена Далмација”

Другу награду “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за 2020. годину добио је др Душан Николић за докторску дисертацију под називом “Екотоксикологија и хистопатологија гргеча (Perca fluviatilis) из вештачких језера у Србији” урађену на Биолошком факултету, Универзитета у Београду, под менторством др Јасмине Крпо-Ћетковић, ванредног професора Биолошког факултета и др Стефана Скорића, вишег научног сарадника Инстутута за мултидсициплинарана истраживања.