Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Dr Dušan Nikolić, naučni saradnik, dobitnik je nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića, za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu. Odluku o dodeli nagrade doneo je Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, kojom je, između ostalih, nagrađen dr Dušan Nikolić za rad Risk assessment of using fish from different types of reservoirs as human food – […]

Read more

Награда града Београда за стваралаштво младих додељује се за дело које представља највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената. Додељује се појединцу или групи, а може се доделити истом лицу више пута и то за дело доступно јавности први пут на територији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра […]

Read more

Izuzetni rezultati naučnika sa Instituta Naše kolege, koji su veliki deo svoje naučne karijere ostvarili u Institutu dr Biljana Stojanović i dr Vladimir Jović ostvarili su izuzetne rezultate i nalaze se na listi 2% najuticajnijih naučnika koju je objavio Univerzitet Stanford. Lista, zasnovana na standardizovanoj metrici citiranja, uključuje oko 160000 istraživača, od toga 50 naučnika […]

Read more

Jelena Korać Jačić dobitnik je nagrade za naučnu publikaciju mladog istraživača iz oblasti fiziologije i/ili biofizike za 2019/2020. godinu, koju je dodelila Fondacija „Akademik Radoslav K. Anđus“ za rad: Jelena Korać Jačić, Ljiljana Nikolić, Dalibor M. Stanković, Miloš Opačić, Milena Dimitrijević, Danijela Savić, Sanja Grgurić Šipka, Ivan Spasojević, Jelena Bogdanović Pristov. Ferrous iron binding to […]

Read more

Drugu nagradu “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za 2020. godinu dobio je dr Dušan Nikolić za doktorsku disertaciju pod nazivom “Ekotoksikologija i histopatologija grgeča (Perca fluviatilis) iz veštačkih jezera u Srbiji” urađenu na Biološkom fakultetu, Univerziteta u […]

Read more