Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Стефан Скорић

др еколошких наука

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 477

Област истраживања

 • Екологија;
 • Екотоксикологија;
 • Ихтиологија;
 • Орнитологија;
 • Мониторинг акватичних екосистема.

Вештине

 • Узимање узорака риба методом електрориболова и мрежарским алатима према стандардима Европске комисије за стандардизацију (SRPS EN 14962, SRPS EN 14011 и SRPS EN 14757), маркирање риба и птица;
 • Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), STATISTICA.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • (Јул) 2019 – данас: виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду;
 • (Јун) 2014 – (Јул) 2019: истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду;
 • (Јун) 2008 – (Јун) 2014: истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • (Јун) 2006 – (Јун) 2008: истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • (Децембар) 2003 – (Септембар) 2005: истраживач-приправник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду.

2.Образовање:   

 • 2013: доктор еколошких наука, Биолошки факултет Универзитета у Београду
 • 2002: дипломирани биолог, Биолошки факултет Универзитета у Београду

3.Oстале професионалне активности

 • Kоаутор је четири програма управљања рибарским подручјем и десет извештаја о мониторингу стања рибљег фонда;

Ангажовање у настави:

 • Сарадник у настави на предметима за студенте основних академских студија Биолошког факултета Универзитета у Београду:
  • 2005 – 2006: Систематика и филогенија животиња;

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент – Ecotoxicology and environmental safety, Environmental monitoring and assessment, European journal of wildlife research, Archives of biological science

Чланства:

 • Српско биолошко друштво

Актуелни:

 • Managing and restoring aquatic ecological corridors for migratory fish species in the Danube River Basin – MEASURES;
 • The European Aquatic Animal Tracking Network (COST Action CA18102);
 • Comparative ecology of selected invasive fish species in Slovakia and Serbia in respect with climat change and human disturbance (2019-2021) – Serbian – Slovak joint research project, Institute for multidisciplinary research, University of Belgrade and Centrum biológie rastlin a biodiverzity SAV.

Завршени:

 • Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије (OI173045);
 • Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (TR37009);
 • Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије (JNOP 02/ 2018);
 • Оперативни мониторинг површинских и поџемних вода Републике Србије – Партија 1 – Оперативни мониторинг површинских вода (2017 – 2018);
 • Израда студије о присуству Европске јегуље у риболовним водама Републике Србије (2018).
 • Риболовни ресурси у Дунаву и Сави на територији Београда – стање, валоризација, развој мониторинг програма, Градска управа града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине, 2012 – 2013.
 • Истраживање могућности за развој високопродуктивне аквакултуре на мобилним пловним објектима – (ТР 23034) Министарство за науку и технолошки развој, Министарство просвете и науке, 2008-2010.
 • Хармонизација метода за праћење квалитативног и квантитативног састава рибљих популација у великим рекама (680-00-140/2012-09/02), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Словачка Академија Наука, 2012- 2013.
 • Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH), COST Action (European Cooperation in Science and Technology) FA1304, ЕУ 2014-2018.
 • Sustainable use of sterlet and development of sterlet aquaculture in Serbia and Hungary, ИПА пројекат., Европска Агенција за Реконструкцију, 2007-2008.
 1. Nikolić D., Skorić S., Rašković B., Lenhardt M., Krpo-Ćetković J. (2019). Impact of reservoir properties on elemental accumulation and histopathology of European perch (Perca fluviatilis). Chemosphere 244:125503. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125503
 2. Nikolić D., Skorić S., Lenhardt M., Hegediš A., Krpo-Ćetković, J. (2019). Risk assessment of using fish from different types of reservoirs as human food – A study on European perch (Perca fluviatilis). Environmental Pollution, 113586. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.-113586
 3. Skorić S., Mićković B., Nikolić D., Hegediš A., Cvijanović G. (2017). A Weight-length Relationship of the Amur Sleeper (Perccottus glenii Dybowski, 1877) (Odontobutidae) in the Danube River Drainage Canal, Serbia. Acta Zoologica Bulgarica, 9: 155-159.
 4. Djikanovic, V., Skoric, S., Jaric, I. & Lenhardt, M. (2016). Age-specific metal and accumulation patterns in different tissues of nase (Chodrostoma nasus) from the Medjuvrsje Reservoir. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 566, 185-190.
 5. Hribšek, I., Jovičić, K., Karadžić, B. & Skorić. S. (2017). Allocation of metals and trace elements in different tissues of piscivorous species Phalacrocorax carbo. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 73 (4), 533-541.
 6. Skoric, S., Visnjić-Jeftic, Z., Jaric, I., Djikanovic, V., Mickovic, B., Nikcevic, M., Lenhardt, M. (2012) Accumulation of 20 elements in great cormorant (Phalacrocorax carbo) and its main prey, carp (Cyprinus carpio) and Prussian carp (Carassius gibelio). Ecotoxicology and Environmental Safety 80: 244-251.
 7. Langguth, T., Honnen, A-C., Hailer, F., Mizera, T., Skorić, S., Vali, U., Zachos, F. (2013). Genetic structure and phylogeography of a European flagship species, the white-tailed sea eagle Haliaeetus albicilla. Journal of avian biology 44 (3): 263-271.
 8. Skoric, S., Cvijanovic, G., Kohlmann, K., Hegedis, A., Jaric, I., Lenhardt, M. (2013): First record of a hybrid striped bass (Morone saxatilis x Morone chrysops) in the Danube River. Journal of applied ichthyology 29 (3): 668-670.
 9. Marinkovic, S., Orlandic, L., Skoric, S., Karadzic B. (2012). Nest-Site Preference of Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Herzegovina. Archives of biological science 64 (1), 385-392.
 10. Skoric, S., Raskovic, B., Poleksic, V., Gacic, Z., Lenhardt, M. (2012). Scoring of the extent and intensity of carp (Cyprinus Carpio) skin changes made by cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis): relationship between morphometric and histological indices.Aquaculture international 20 (3), 525-535.