Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Радомир Жикић

Научни саветник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србиа

Телефон: (+381) 64 1590930

Област истраживања

 • Физика нанофазних система; Квантни транспорт у хетероструктурама; Транспортна својства мезоскопских хетеро-структура и био-молекула;
 • Ултра-брзо секвенцирања
 • Физика суперпроводних/феромагнетних структура
 • Штарково ширење, облик спектралних линија и плазма дијагностика

Вештине

 • Рачунарство високих перформанси
 • Управљање мрежом
 • Програмски језици: FORTRAN, Python, PHP-SQL
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације
 1. Радно искуство:
 • 2020 – данас: научни саветник на Универзитету у Београду – Институту за мултидисциплинарна истраживања
 • 2016- 2020: научни саветник на Универзитету у Београду, Институт за физику
 • 2012-2014: Влада Републике Србије, помоћник министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Руководилац Сектора за европске интеграције и развој. Национална контакт особа за FP7 и Horizon 2020 оквирни програм.
 • 2009 – данас: Оснивач и руководилац Нано-Био Лабораторије,  Универзитет у Београду, Институту за физику / Институт за мултидисциплинарна истраживања (искључиво коришћењем међународних грантова и донација) http://nanodnasequencing.org/lmp
 • 2008-2011 Координатор, ФП7 иницијатива „НаноАлати за ултрабрзо ДНК секвенцирање“NanoDNAsequencing GA214840). “The pan-European project decoding the DNA“  https://cordis.europa.eu/project/id/214840
 • 2007-2016 Институт за физику, Београд, виши научни сарадник
 • 2005-2007 Национална лабораторија Оак Риџ САД, гостујући научник
 • 2001-2005 Институт за физику, Београд, научни сарадник
 • 1994-2001 Институт за физику, Београд, истраживач
 1. Образовање:
 • 2001: доктор физичких наука, Физички факултет Универзитета у Београду, Србија „Утицај типа споја и суперпроводног уређења на Џозефсонове ефекте“
 • 1998: магистар физичких наука, Физички факултет Универзитета у Београду, Србија „Квазичестични спектар у Џозефсоновим контактима слабе везе“
 • 1994: дипломирани физичар, Физички факултет Универзитета у Београду, Србија
 1. 3. Остале професионалне активности
 • Председник Организационог одбора XVI Националног симпозијума из физике кондензоване материје – СФКМ 2007, Вршац, Србија, http://sfkm07.ipb.ac.rs
 • Председник Организационог одбора XVI Националног симпозијума из физике кондензоване материје – СФКМ 2004, Сокобања, 20.9. – 23.9. 2004, Србија и Црна Гора http://sfkm04.ipb.ac.rs
 • Делегат Републике Србије у ЕСФРИ (Европском стратешком форуму за истраживачку инфраструктуру) esfri.eu ;
 • Био је члан Управног одбора ЈРЦ-а (Заједнички истраживачки центар ЕУ) https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en  ;
 • Национални координатор Републике Србије (НКП) за HORISON2020;
 • Шеф Преговарачке групе 25 – Наука током приступних преговора Србије и ЕУ.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у Journal of Physics: Condensed Matter, Physical Review, Nanotechnology, Solid State Comm

Текући:  

 • The Co-PI of EIT Urban Mobility project: urbanDRONEscheduler http://www.urbandrone.eu/index.php?page=about
 • Team member of Serbian Ministry of Science project: “Транспортне и термодинамичке особине нових материјала: суперпроводник / феромагнет”

Завршени:

 1. Поглавља у монографијама:
 • „Probing the order parameter symmetry of unconventional superconductors by Josephson effects“, R. Zikic and Lj. Dobrosavljevic-Grujic, Chapter in „Progress in Josephson Junction Research“, 2006, Nova Publisher
 1. Рецензирани радови у часописима
 • Djurišić I., Dražić M.S., Tomović A.Ž., Spasenović M., Šljivančanin Ž., Jovanović V.P., Zikic, R. 2020. DNA sequencing with single-stranded DNA rectification in a nanogap gated by N-terminated carbon nanotube electrodes. ACS Applied Nano Materials, doi: 10.1021/acsanm.0c00385.
 • Djurišić I., Dražić M.S., TomovićA.Ž., Spasenović M., Šljivančanin Ž., Jovanović V.P., Zikic, R. 2021. Field effect and local gating in nitrogen-terminated nanopores(NtNP) and nanogaps (NtNG) in graphene. ChemPhysChem, doi: 10.1002/cphc.202000771.
 • Dražić M.S., Cerovski V., Zikic R. 2016. Theory of time-dependent nonequilibrium transport through a single molecule in a nonorthogonal basis set. International Journal of Quantum Chemistry, doi: 10.1002/qua.25318.
 • Djurišić I., Dražić M.S., Tomović A.Ž., Jovanović V.P., Zikic R. 2021. Electrostatically driven energy shift of molecular orbitals of benzene and nicotine in carbon nanotube gaps. Journal of Nanoparticle Research, doi: 10.1007/s11051-021-05139-y.
 • Tomović A.Z., Markešević N., Scarpellini M., Bovio S., Lucenti E., Milani P., Zikic R., Jovanović V.P., SrdanovV.I.2014. Stabilization of N,N′-bis(3-methylphenyl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine thin film morphology with UV light. Thin Solid Films,doi: 10.1016/j.tsf.2014.03.081.
 • “Pressure dependence of the large-polaron transport in anatase TiO2 single crystals” J. Jaćimović, C. Vaju, A. Magrez, H. Berger, L. Forró, R. Gaál, V. Cerovski and R. Žikić Europhysics Letters 99, 57005 (2012) http://iopscience.iop.org/0295-5075/99/5/57005
 • „Superharmonic Josephson relations in unconventional superconductor junctions with a ferromagnetic barrier“ R. Zikic and L. Dobrosavljević-Grujić Physical Review B 75, 100502(R) (2007)  http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.75.100502
 • „Characterization of the tunneling conductance across DNA bases“ R. Zikic, P. S. Krstic, X.-G. Zhang, M. Fuentes-Cabrera, J. Wells, and X. Zhao Physical Review E 74,  011919 (2006)           http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.74.011919
 • „A program for the evaluation of electron number density from experimental hydrogen balmer beta line profiles“ R. Zikic, M.A. Gigosos, M. Ivkovic, M.A. Gonzalez, N. Konjevic Spectrochimica Acta Part B, 57/5, 987 (2002) http://dx.doi.org/10.1016/S0584-8547(02)00015-0
 • „Phase dependent energy spectrum in Josephson weak links“ R. Zikic, L. Dobrosavljevi c-Grujic and Z. Radovic Physical Review B, 59 14644 (1999) http://link.aps.org/abstract/PRB/v59/p14644