Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Мира Станковић

Mастер хемичар

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Примена спектроскопских и микроскопских техника на различитим материјалима
 • Хемија хране
 • Биохемија природних производа
 • Еколошка токсикологија и мониторинг

Вештине

 • Флуоресцентна спектроскопија
 • Хроматографске методе
 • Анализа података
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:          

 • 2018 – данас: Истраживач-сарадник
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2013 – 2018: Истраживач-приправник
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:   

 • 2013-данас: Докторске академске студије, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2012: Мастер академске студије, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2011: Основне академске студије, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:

 • Учесник Центра за зелене технологије, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Актуелни:

 • 2020- 2022: “Real-time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health. Фонд за науку Републике Србије – ПРОМИС (grant no. 6039613)”.

Завршени:

 • OI173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 1. Stankovic, M. Nikcevic, K. Radotic. Annual variation of proteins and phenols in honey of a bee society using fluorescence spectroscopy: a way to assess effects of antivarroa treatments on honey composition. European Food Research and Technology, Vol. 246 br. 7, pp 1515-1518 (2020) 10.1007/s00217-020-03507-x (IF = 2.366, M22).
 2. Bartolić, V. Maksimović, D. J. Maksimović, M. Stanković, S. Krstović, R. Baošić, K. Radotić. Variation in polyamine conjugates in maize (Zea mays L.) seeds contaminated with aflatoxin B1: a dose-response relationship. Journal of the science of food and agriculture, Vol. 100, pp 2905-2910 (2020) doi: 10.1002/jsfa.10317 (IF = 2.614, M21).
 3. Stanković, D. Bartolić, B. Šikoparija, D. Spasojević, D. Mutavdžić, M. Natić, K. Radotić. Estimation of variability of total content of proteins and phenols in honey using front face fluorescence spectroscopy coupled with MCR-ALS analysis. Journal of Applied Spectroscopy, 86, pp. 256-263, (2019) doi: 10.1007/s10812-019-00809-1(IF = 0.710, M23).
 4. Smailagic, S. Veljovic, U. Gasic, D. Dabic-Zagorac,  M. Stanković,  K. Radotic, M. Natic, Phenolic profile, chromatic parameters and fluorescence of different woods used in Balkan cooperage, Industrial Crops and Products, Vol. 132, p.p. 156-167, (2019) doi:10.1016/j.indcrop.2019.02.017  (IF=4.244, M21a)
 5. Bartolić, M. Stanković, D. Mutavdžić, S. Stanković, D. Jovanović, K. Radotić. Multivariate Curve Resolution – Alternate Least Square analysis of excitation-emission matrices for maize flour contaminated with aflatoxin B1. Journal of Fluorescence, Vol. 28, pp. 729-733, (2018) doi:  10.1007/s10895-018-2246-z (IF = 1.913, M22).
 6. B. Campos, D. Mutavdžić, M. Stanković, K. Radotić, J.M. La´zaro-Martı´nez, J.C.G. Esteves da Silva, R. Contreras-Ca´ceres, M.S. Pino-Gonza´lez, E. Rodriguez-Castello´ne, M. Algarra. Thermo-responsive microgels based on encapsulated carbon quantum dots. New Journal of Chemistry, Vol. 41, p.p. 4835-4842. (2017) https://doi.org/10.1039/C6NJ03893J (IF=3.201, M22)
 7. Milovanovic, D. Hrncic, K. Radotic, M. Stankovic, D. Mutavdzic, D. Djonic, A. Rasic-Markovic, D. Djuric, O. Stanojlovic, M. Djurica. Moderate hyperhomocysteinemia induced by short-term dietary methionine overload alters bone microarchitecture and collagen features during growth. Life science Vol. 191: p.p. 9-16. (2017) https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.10.008 (IF= 3.234, M21)