Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Драгица Спасојевић

Др биохемијских наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

Биополимери у синтези хидрогелова и њихова примена, биљни ензими-карактеризацијa, модификације и имобилизације.

Вештине

Рад на спектро- и microplate фотометру, апаратурама за 2Д хроматографију, напредно коришћење рачунарских програма (MS Office пакета, Origin-а, ЕndNote и сл.), напредно служење енглеским језиком.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2018-данас: научни сарадник на Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2012-2018: истраживач сарадник на Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2011-2012: истраживач приправник на Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.

2.Образовање:    

 • 2017: доктор биохемијских наука, Хемијски факултет, Београд.
 • 2009: дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Београд.

3.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Биохемијско друштво Србије

Актуелни:

 • 2011-данас: Испитивање односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом, национални пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (OИ173017)
 • 2019-2021: Микроструктурне и механичке карактеристике бетона са рециклираним материјалима, билатерални пројекат Републике Србије и Републике Хрватске

Завршени:

 • 2019-2020: „Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства за зарастање рана“ – финансиран од стране Фонда за трансфер технологије Универзитета у Београду
 1. Spasojević D., Prokopijević M., Prodanović O., Zelenović N., Polović N., Radotić K., Prodanović R. (2019) Peroxidase sensitive Tyramine carboxymethyl xylan Hydrogels for Enzyme Encapsulation. Macromolecular Research, 27,pp 764–771, doi: 1007/s13233-019-7111-7, IF = 2.047, M22.
 2. Stanković M., Bartolić D., Šikoparija B., Spasojević D., Mutavdžić D., Natić M., Radotić K. (2019) Estimation of variability of total content of proteins and phenols in honey using front face fluorescence spectroscopy coupled with MCR-ALS analysis. Journal of Applied Spectroscopy, 86, pp. 256-263, doi: 10.1007/s10812-019-00809-1, IF = 0.710, M23. – ID=1603
 3. Zmejkoski D., Spasojevic D., Orlovska I., Kozyrovska N., Sokovic M., Glamoclija J., Dmitrovic S., Matovic B., Tasic N., Maksimovic V., Sosnin M., Radotic K. (2018) Bacterial cellulose-lignin composite hydrogel as a promising agent in chronic wound healing. International Journal of Biological Macromolecules 118: 494-503, IF= 4.784, M21a.
 4. Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Kovačević G., Polović N., Radotić K., Prodanović R. (2017) Tyramine-modified pectins via periodate oxidation for soybean hull peroxidase induced hydrogel formation and immobilization. Applied Microbiology and Biotechnology 101: 2281-2290. (Biotechnology & Applied Microbiology 41/161, IF= 3.376, M21)– ID=1378
 5. Spasojević D., Zmejkoski D., Glamočlija J., Nikolić M., Soković M., Milošević V., Jarić I., Stojanović M., Marinković E., Barisan-Asenbauer T., Prodanović R., Jovanović M., Radotić K. (2016) Lignin model compound in alginate hydrogel: a strong antimicrobial agent with high potential in wound treatment. International Journal of Antimicrobial Agents 48: 732–735. (Microbiology 25/123, IF= 4.097, M21)– ID=1377
 6. Prodanovic O., Spasojevic D., Prokopijevic M., Radotic K., Markovic N., Blazic M., Prodanovic R. (2015) Tyramine modified alginates via periodate oxidation for peroxidase induced hydrogel formation and immobilization, Reactive and Functional Polymers, Vol. 93, p. 77–83. – ID=1180
 7. Tadić V., Petrić M., Milošević S., Cingel A., Raspor M., Spasojević D., Tadić J. (2014) Effect of phenol on germination capacity and polyphenol oxidase, peroxidase and catalase activities in lettuce. Archives of Biological Sciences, Vol. 66, No 4, p. 1503-1514. – ID=1179
 8. Prokopijević, Prodanović O., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., Prodanović R. (2013) Soybean hull peroxidase immobilization on macroporous glycidyl methacrylates with different surface characteristics. Bioprocess & Biosystems Engineering DOI 10.1007/s00449-013-1050-z. Engineering, Chemical 38/133, 1.869 – ID=886
 9. Spasojević D, Prokopijević M., Prodanović O., Pirtea G. M., Radotić K., Prodanovic R. (2013) Immobilization of chemically modified horse radish peroxidase within activated alginate beads, Hemijska Industrija, DOI 10.2298/HEMIND 1211 – ID=967
 10. Prodanović O., Prokopijević M., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., Knežević-Jugović Z., Prodanović R. (2012) Improved Covalent Immobilization of Horseradish Peroxidase on Macroporous Glycidyl Methacrylate-Based Copolymers. Applied Biochemistry and Biotechnology 168(5): 1288-1301 – ID=638