Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Даниела Ђикановић

др физичко-хемијских наука

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Структурна проучавања лигнина, лигнин модел једињења, изолованог лигнина
 • Проучавање структуре-функције у биљним ћелијским зидовима, међусобне повезаности и уређености
 • Наноструктурна истраживања нових једињења, укључујући она на бази полимера биљних ћелијских зидова и сродних полимера, за могућу примену у биомедицини, биоматеријалима и биогоривима
 • Развој и примена математичких модела у спектроскопији биолошких молекула различите сложености (фенолна једињења, лигнин, протеини).
 • Истраживања у области примене биомасе у грађевинским материјалима и еколошки допринос смањењу емисије угњендиоксида
 • Примена флуоресцентних техника за истраживања у области фармације

Вештине

Флуоресцентна спектроскопија, Флуоресцентна микроскопија, математичка обрада спектралних података (МАТЛАБ)

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2021-: Виши научни сарадник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2014-2020: Научни сарадник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2006-2014: Истраживач сарадник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2003-2006: Истраживач приправник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2000-2002: Асистент на Катедри за Физичку хемију, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2013: PhD, Факултет за физичку-хемију, Универзитет у Београду
 • 2006: M.Sc., Факултет за физичку-хемију, Универзитет у Београду
 • 2000: B.Sc., Факултет за физичку-хемију, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:    

 • 2008: сертификат за бављење флуоресцентним техникама „Principe of fluorescence technique“ Ђенови, Италијa

4.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензије у часописима: Acta Materiala Turcica, Bioresource, Hemijska industrija

Чланства:

 • Члан Научног одбора ИНТЕРМ 2018, ИНТЕРМ 2019, ИНТЕРМ 2020 (International Congress on Microscopy & Spectroscopy)Oludeniz, Turkey
 • Члан: Друштва физикохемичара Србије, Друштва за физиологију биљака Србије, Биофизичко друштво Србије

Актуелни:

 • ОИ173017 „Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom“     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • ИИИ45012 „Синтеза, процесуирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у енергетици, машинству, заштити животне средине и биомедицини“-ПОДПРОЈЕКАТ:“ Студија и модификације структуре биљног ћелијског зида као основе нових материјала за нанотехнолошке примене „
 • „Микроструктурне и механичке карактеристике бетона са додатком обновљивих материјала“ Билатерална сарадња Између Републике Србије и Хрватске

Завршени:

 • „Структурна анизотропија биљних ћелијских зидова различитог порекла и њихових конститутивних полимера, коришћењем диференцијалне поларизационе ласерске цкенинг микроскопије (ДП-ЛС)“ Билатерална сарадња Између Републике Србије и Републике Мађарске-
 • ЦОСТ акција FP0208 „Експерименталне и компјутерске технике за микро-карактеризацију у дрвету“
 • „Нове методе истраживања билјног ћелијског зида“ ИНРА, Билатерална сарадња Између Републике Србије и Француске
 1. Radotić, K., Djikanović, D., Simonović Radosavljević, J., Jović-Jovičić, N., Mojović, Z. (2020) Comparative study of lignocellulosic biomass and its components as electrode modifiers for detection of lead and copper ions. Journal of electroanalytical chemistry, 862
 2. Pavun, L., Uskoković-Marković, S., Jelikić-Stankov, M., Djikanović, D., Djurdjević, P. (2018) Determination of Flavonoids and Total Polyphenol Contents in Commercial Apple Juices. Czech Journal of Food Sciences, 36(3), pp. 233–238
 3. Djikanović D., Devečerski A., Steinbach G., Simonović J. Matović B. Garab G., Kalauzi A., Radotić K. (2016) Comparison of macromolecular interactions in the cell walls of hardwood, softwood and maize by fluorescence and FTIR spectroscopy, differential polarization laser scanning microscopy and X-ray diffraction. Wood Science and Technology, 50(3), 547-566. DOI 10.1007/s00226-015-0792-y (2014 Material Science, Paper & Wood 2/21, IF=1.920, M21)– ID=1175
 4. Donaldson L. A., Nanayakkara B., Radotić K., Djikanovic-Golubović D., Mitrović A., Bogdanović Pristov J., Simonović Radosavljević J., Kalauzi A. (2015). Xylem parenchyma cell walls lack a gravitropic response in conifer compression wood. Planta, 242(6), 1413-1424. DOI 10.1007/s00425-015-2381-6 (2013 Plant Sciences 26/199, IF=3.376, M21)– ID=1172
 5. Djikanović D., Kalauzi A., Jeremić M., Xu J., Mićić M., Whyte J.D., Leblanc R.M., Radotić K. (2012) Interaction of the CdSe quantum dots with plant cell walls. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 91: 41-47. Biophysics 19/72, Chemistry, Physical 37/135, Materials Science, Biomaterials 7/27, 3.554 – ID=398
 6. Simonović J., Stevanić J., Djikanović D., Salmen L., Radotić K. (2011) Anisotropy of cell wall polymers in branches of hardwood and softwood: a polarized FTIR study. Cellulose 18:1433-1440. Materials Science, Paper & Wood 1/21, Materials Science, Textiles 1/21, Polymer Science 13/79, 3.600 – ID=657
 7. Donaldson L., Radotić K., Kalauzi A., Djikanović D., Jeremić M. (2010) Quantification of compression wood severity in tracheids of Pinus radiata D. Don using confocal fluorescence imaging and spectral deconvolution. Journal of Structural Biology 169(1): 106-115 – ID=390
 8. Djikanović D., Kalauzi A., Jeremić M., Mićić M., Radotić K. (2007) Deconvolution of fluorescence spectra: Contribution to the structural analysis of complex molecules. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 54(2): 188-192 – ID=377
 9. Radotić K., Kalauzi A., Đikanović D., Jeremić M., Leblanc R., Cerović Z. (2006) Component analysis of the fluorescence spectra of a lignin model compound. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 83(1): 1-10 – ID=375
 10. Micic M., Radotic K., Jeremic M.,  Djikanovic D., Kammer S.B. (2004) Study of the lignin model compound supramolecular structure by combination of near-field scanning optical microscopy and atomic force microscopy. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 34(1): 33-40 – ID=801