Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Александар Радојковић

др наука-технолошко инжењерство-хемијско инжењерство

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085037

Област истраживања

• Протонска проводљивост и електричне особине материјала на бази BaCeO3 и њихова примена у средњетемпературним горивним ћелијама на бази оксида у чврстом стању (IT-SOFC).
• Карактеризација мултифероичног BiFeO3, допирањем и кодирањем као стратегијама за подешавање његових фероелектричних и магнетних својстава.
• Недавна интересовања укључују развој хибридних композита на бази биополимера и металних оксида, који се могу користити као пестициди који нису штетни за животну средину.

Вештине

• Синтеза метал-оксидних материјала различитим хемијским методама: метода самосагоревања, сол-гел метода синтезе, хидротермална, сонохемијска метода итд.
• Структурна анализа и електрична карактеризација синтетизованих материјала: Рендгенска дифракциона анализа, електрохемијска импеданцијска спектроскопија, фероелектрична мерења.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:
• 2020 Виши научни сарадник у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за науку о материјалима, Универзитет у Београду
• 2014 Научни сарадник у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за науку о материјалима, Универзитет у Београду
• 2010 Истраживач сарадник у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за науку о материјалима, Универзитет у Београду

2.Образовање:
• 2014 Одбрањена докторска дисертација: „Својства керамике на бази баријум-церијум-итријум-оксида као електролита за чврсте горивне ћелије“, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
• 2006 Филолошки факултет, Скандинавски језици и књижевности, Универзитет у Београду
• 2003 Технолошко-металуршки факултет, Смер за неорганску хемијску технологију, Универзитет у Београду

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):
Рецензије у следећим међународним часописима:
Applied Materials & Interfaces, Journal of Alloys and Compounds, Ceramics International, Applied Physics A и Processing and Application of Ceramics.

Чланства:
Друштво за керамичке материјале Србије

Завршени:

 • „0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, својства и процесирање“ (2011-данас) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • „Магнето-електрична својствананоструктурних мултифероичних керамика на бази оксида прелазних метала ” (2016-2018), пројекат билатералне научне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске.
 • “Active packaging: Biodegradable coatings/films from agricultural by-products”, Центар за трансфер технологије, финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије (2018).
 • „Савремена метал-оксидна керамика и танки филмови“ (ON 142040), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2010-2011);
 • EUREKA E! 3824 “Од индустријског отпада до комерцијалног производа“ (2010).
 • EUREKA E! 3688 „Одржива примена одабраног индустријског отпада у индустрији цемента и бетона“ (2009).
 1. BRANKOVIC Z, CIRKOVIC J, RADOJKOVIC A, BRANKOVIC G, JOVANOVIC J, KRNJAJIC S,VELJOVIC JOVANOVIC S: Biopolymer emulsion for active packaging uses and method of manufacturing, International patent application, 2020, WO/2020/055277.
 2. GOLIĆ D L, RADOJKOVIĆ A, DAPČEVIĆ A, PAJIĆ D, DRAGOVIĆ J, TORIĆ F, ĆIRKOVIĆ J, BRANKOVIĆ G, BRANKOVIĆ Z: Change in structural, ferroelectric, and magnetic properties of bismuth ferrite induced by doping with gadolinium, Ceramics International, 2019, 45(15), 19158-19165.
 3. RADOJKOVIĆ A, ŽUNIĆ M, SAVIĆ M S, PERAĆ S, LUKOVIĆ GOLIĆ D, BRANKOVIĆ Z, BRANKOVIĆ G: Co-doping as a strategy for tailoring the electrolyte properties of BaCe9Y0.1O3–δ, Ceramics International, 2019, 45(7), 8279-8285.
 4. PETROVIĆ M V, RADOJKOVIĆ A, BOBIĆ J, DŽUNUZOVIĆ A, ILIĆ N, STOJANOVIĆ B: Sensing properties of barium titanate nanoceramics tailored by doping and microstructure control, Journal of Materials Science, 2018, 54 (8), 6038–6052.
 5. RADOJKOVIĆ A, , LUKOVIĆ GOLIĆ D, ĆIRKOVIĆ J, MARINKOVIĆ STANOJEVIĆ Z, PAJIĆ D, TORIĆ F, DAPČEVIĆ S, VULIĆ P, BRANKOVIĆ Z, BRANKOVIĆ G: Tuning of BiFeO3 multiferroic properties by light doping with Nb, Ceramics International, 2018, 44(14), 16739-16744.
 6. LUKOVIĆ GOLIĆ D, RADOJKOVIĆ A, ĆIRKOVIĆ J, DAPČEVIĆ A, PAJIĆ D, TASIĆ N, SAVIĆ S, POČUČA-NEŠIĆ M, MARKOVIĆ S, BRANKOVIĆ G, MARINKOVIĆ STANOJEVIĆ Z, BRANKOVIĆ Z: Structural, ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 synthesized by sonochemically assisted hydrothermal and hydro-evaporation chemical methods, Journal of the European Ceramic Society, 2016, 36, 7, 1623-1631.
 7. RADOJKOVIĆ A, SAVIĆ M S, JOVIĆ N, ĆIRKOVIĆ J, DESPOTOVIĆ Ž, RIBIĆ A, BRANKOVIĆ Z, BRANKOVIĆ G: Structural and electrical properties of BaCe9Eu0.1O2.95 electrolyte for IT-SOFCs, Electrochimica Acta, 2015, 161, 153-158.
 8. RADOJKOVIĆ A, SAVIĆ M S, PRŠIĆ S, BRANKOVIĆ Z, BRANKOVIĆ G: Improved electrical properties of Nb doped BaCe9Y0.1O2.95 electrolyte for intermediate temperature SOFCs obtained by autocombustion method, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 583, 278-284.
 9. RADOJKOVIĆ A, ŽUNIĆ M, SAVIĆ S M, BRANKOVIĆ G, BRANKOVIĆ Z: Enhanced stability in CO2 of Ta doped BaCe9Y0.1O3–δ δ electrolyte for intermediate temperature SOFCs, Ceramics International, 2013, 39, 2631-2637.
 10. RADOJKOVIĆ A, ŽUNIĆ M, SAVIĆ S M, BRANKOVIĆ G, BRANKOVIĆ Z: Chemical stability and electrical properties of Nb doped BaCe9Y0.1O3–δ as a high temperature proton conducting electrolyte for IT-SOFC, Ceramics International, 2013, 39, 307-313.