Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Позиви за експерте

Институт за мултидисциплинарна истраживања је расписао позиве за експерте који ће урадити анализу тржишта и процену ИП заштите за концепт Liquid3.

Позив за достављање понуде за набавку услуге – Анализа трзиста

Позив за достављање понуде за набавку услуге – Услуга процене и застите права интелектуалне својине