Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората – Весна Рибић

Весна Рибић, истраживач-сарадник у Одсеку за науку о материјалима ИМСИ, одбранила је 29.09.2021. године на Хемијском факултету, Универзитета у Београду докторску дисертацију под насловом „ Структурна анализа базалних инверзних граница у Sn4+ и Sb5+ допираној вурцитној модификацији цинк-оксида трансмисионом електронском микроскопијом и прорачунима базираним на теорији функционала густине“