Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

ИМСИ СТРATEГИЈА РАЗВОЈА 2023-2027

Од оснивања Института 1974. године и уписа у регистар научних организација РС, Институт је препознатљив у домаћој и међународној научној, али и широј заједници решавајући глобалне изазове кроз синергију фундаменталних наука. Предвођени пионирском визијом својих оснивача, ИМСИ демонстрира концепт научне  мултидисциплинарности и представља центар где истраживачи из области биологије, хемије и физике сарађују више од 50 година. Данас је мултидисциплинарност научни стандард, а у ИМСИ-ју више од 130 запослених истражује у области основних наука са посебним фокусом на пољопривреду, развој нових материјала и нанофазних система, биомедицинске науке, заштиту животне средине, екофизиологију биљака, риба и акватичних екосистема, гљива и биодиверзитета. По својим научним резултатима, Институт се налази међу првих пет најуспешнијих домаћих научних института из области природно-математичких наука.

Након евалуације спроведене 2022. године и анализе изазова у одрживом развоју Републике Србије и ширег региона, Институт је донео одлуку о изради стратегије развоја за наредних пет година, са циљем достизања предуслова за дугогодишњом одрживошћу. Прилику за трансформацију и остваривање овог циља Институт је пронашао кроз укључење у текући SAIGE пројекат у имплементацији Светске Банке (WB) и надлежног Министартсва РС. Током реализације пројекта, а на основу урађених aнализа самог Института и екстерног окружења, Институт је као главни и стратешки циљ  поставио да се до краја SAIGE пројекта трансформише у Институт од Националног значаја за област наука о животној средини, и да се усагласи са добром ЕУ праксом. Средњорочни циљ Института је да постане регионални центар за науке о животној средини, са евидентним капацитетом акумулације како међународних научних иницијатива, тако и припадајућих иновација кроз трансфер знања и технологија.

Зелена трансформација кроз научну изузетност и мултидисциплинарност

Визија Института је да постане препознатљив регионални центар изврсности у области наука о животној средини и зелених технологија са значајним позитивним друштвено-економским утицајем на животну средину у Србији, региону и Европи, примењујући високо-квалитетну науку праћеном са трансфером знања и технологија.

Мисија Института је достизање изузетих научних резултата у научним гранама биологије, хемије, физике, науке о материјалима и пољопривреди. Институт ће кроз трансфер знања и технологија доприносити развоју друштва и заштити животне средине, са усмерењем да постане Национални институт за науку о животној средини.

Стратегија развоја ИМСИ института са својим Акционим планом се спроводи у три кључне области развоја:

  • Изузетна наука
  • Трансфер знања и технологија
  • Менаџмент.

Област Изузетне науке ће ојачати научно-истраживачке капацитете кроз усвајање новог плана истраживања, формирања Канцеларије за националне и ЕУ пројекте, као и кроз умрежавање са ЕУ кластерима, дијаспором и  институцијама из региона и света.

Област Трансфера знања и технологија ће развити комерцијалне капацитете и сарадњу са привредом, кроз отварање Канцеларије за трансфер технологије, праћење истраживања и препознавање резултата који имају потенцијал за комерцијализацијом, као и развојем програма Подршке иновацијама и сарадњи са индустријом.

Област Менаџмента ће унапредити управљачке капацитете кроз усвајање нове организације и систематизације Института и оснивање Канцеларија за пројекте и трансфер технологија, кроз увођење ЕУ праксе за финансијско извештавање, рачуноводство и вођење пројеката, израду финансијског плана рада Института пратећи добру праксу финансијског модела групације Max-Planck института. Стратегија развоја ИМСИ за период 2023-2027 године представља стратешки инструмент за унапређење Института и препознаје науку и знање као приоритетан чинилац за повећану видљивост и значај Института у друштву.

Изради Стратегије су допринели сви запослени, а посебна захвалност се изражава ИМСИ трансформационом тиму и стручњацима SAIGE пројекта и Светске Банке, као и консултантима Међународне асоцијације за управљање пројектима – ИПМА Србија.