Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Служба заједничких послова

 • Помоћник директора за заједничке послове
  мр Радмила Јовковић
  rjovkovic@imsi.rs
  011/3058-955
 1. Стручна група за правне, административне и др. опште послове
  • секретар Института
   Даринка Миловановић
   darinka.milovanovic@imsi.bg.ac.rs
   011/3056-811
  • самостални референт за јавне набавке
   Иван Анђелковић
   ivanandjelkovic@imsi.bg.ac.rs
   011/3056-810
  • службеник за међународне пројекте
   Ана Јовић
   ana.jovic@imsi.bg.ac.rs
   011/3058-955
  • службеник за међународну сарадњу
   Никола Лазић
   011/3056-811
  • самостални референт за научно-образовне делатности
   Марина Рашета
   marina@imsi.rs
   011/3058-953
  • самостални референт за научно-образовне делатности
   Александра Пешић
   apesic@imsi.rs
   011/3058-953
  • референт за правне, кадровске, административне/опште и библиотекарске послове
   Александар Величковић
   avelickovic@imsi.bg.ac.rs
   011/3056-811
  • систем инжењер
   Синиша Величковић
   sinisa@imsi.rs
   011/2078-458
  • систем инжењер
   Александар Шошкић
   asoskic@imsi.bg.ac.rs
   011/2078-458
  • технички секретар
   Татјана Биорац
   tatjana_biorac@imsi.bg.ac.rs
   011/3555-258
  • техничар
   Драган Тасић
   011/2085-041
 2. Стручна група за финансијско-рачуноводствене послове
  • шеф рачуноводства Института
   Маја Десница
   maja.desnica@imsi.bg.ac.rs
   011/3058-954
  • самостални референт за финансијске и рачуноводствене послове
   Маријана Ристић
   marijana.ristic@imsi.bg.ac.rs
   011/3058-954
  • ликвидатор
   Сара Радовановић
   sara@imsi.bg.ac.rs
   011/3058-954
 3. Спремачица/курир