Процена квалитета биомасе за производњу биогорива на бази оптимизованих метода

Обновљиви извори енергије

ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОГОРИВА НА БАЗИ ОПТИМИЗОВАНИХ МЕТОДА

У складу са принципима зелене и одрживе технологије и економије, као и ефикаснијег коришћења биомасе, истраживачи Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду (ИМСИ) се баве фундаменталним и апликативним истраживањима структурних-функционалних особина биомасе.

На основу свеобухватне анализе мерних података структурних особина биомасе, ради се на оптимизацији метода за процену квалитета биомасе (пореклом од пољопривредног отпада, као и дрвета) за производњу биогорива. Подаци за ове анализе се добијају делом у лабораторијама ИМСИ, а делом у лабораторијама других института.

Референце

Пројекти

ОИ173017: „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“ финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2010-2019)

Билатерални пројекат између републике Србије и републике Француске, са ИНРА Версај, „Нове методе испитивања структуре ћелијских зидова биљака“ (“New methods for the investigation of the structure of plant cell walls”) (2004-2005)

Билатерални пројекат Србија-Мађарска, са Биолошким истраживачким центром, Сегедин „Структурна анизотропија биљних ћелијских зидова различитог порекла коришћењем ДП-ЛСМ“ (2010-2012)

Публикације

Djikanović D., Devečerski A., Steinbach G., Simonović J., Matović B., Garab G., Kalauzi A., Radotić K. 2016. Comparison of macromolecular interactions in the cell walls of hardwood, softwood and maize by fluorescence and FTIR spectroscopy, differential laser scanning microscopy and X-ray diffraction. Wood Science and Technology 50: 547-566

Salmén L., Olsson A-M., Stevanić J., Simonović J., Radotić K. 2012. Structural organization of the wood polymers in the wood fibre structure. Bioresources 7: 521-532.

Simonović J., Stevanić J., Djikanović D., Salmén L., Radotić K. 2011. Anisotropy of cell wall polymers in branches of hardwood and softwood: a polarized FTIR study. Cellulose 18: 1433-1440.