Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Текући пројекти

Национални

ФинансијерБрој пројектаНазив (акроним)Улога ИМСИЛинкПочетакКрај
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта 5033СОРБWАЛЛ технологија - Композити засновани на ћелијском зиду микроалги намењени биосорпцији метала из загађених водаНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије5076Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираних самаријумомНосилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта5262Одрживо решење за оплемењивање житарицаНосилац20202021
Фонд за науку / ПРОМИС6039663Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеиномПартнер20202022
Фонд за науку / ПРОМИС6062244Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production (RatioCAT)Партнер20202022
Фонд за науку / ПРОМИС6039613Real -time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health (BREATHE)Партнер20202022
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер
технологије
5706Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикама
Носилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије
5419Нанобиотичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака
Носилац20202021
Фонд за иновациону делатност/ Доказ концепта/Трансфер технологије
5776Rational design of multifunctional electrode interface for efficient electrocatalytic hydrogen production
Non-toxic flexible piezoelectric films for vibration energy harvesting
Партнер20202021

Међународни

ФинансијерБрој пројектаНазив (акроним)Улога ИМСИЛинкПочетакКрај
Interreg Danube Transantional ProgrammeDTP2-038-2.3 Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin (MEASURES)Партнер20182021
The Rufford Foundation31053-2Mass removal of black bullhead (Ameiurus melas) - Possibilities of self-sustaining commercial farming in Serbia Носилац2020
EuropeAid139336EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000)Подконсултант2020
EuropeAid139336EU for Serbia - Continued implementation of Chapter 27 in the field of nature protection (NATURA 2000)Подконсултант2020
Horizon 2020101007623Innovation in Truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management / INTACTПартнер2021
UNDP00094603/07/2020LIQUID 3Носилац20202021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Италије Материјали Ауривилиусове структуре без присуства олова: корелација Раманове спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава20192021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике АустријеБезоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије20182021
European CommissionCA18102Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије20192023
European CommissionCA18210Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality20192023
European CommissionCA 17123Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology20182022
European CommissionCA20116European Network for Innovative and Advanced Epitaxy20212025
European CommissionCA 17122Increasing understanding of alien species through citizen science 20182022
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеГасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха20202021
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеTiO2 нанотубуларни низови декорисани наночестицама метала платинске групе за примену у електрокатализи20202021
Еурека 13305Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике НемачкеKontrolisana modifikacija elektronskih osobina tankih filmova dihalkogenida prelaznih metala za primenu u solarnim celijama
Програм реализације билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике ФранцускеMXenske nanostrukture za skladistenje ekoloski ciste energije
Програм Катарске националне истраживачке фондацијеNPRP11S-1126-170033Self-organized optical structures in semiconductor heterojunctions, nanocomposites, metamaterials, photovoltaics, and plasmonics, for applications in energy and information technologies