Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Novi međunarodni projekat “Upravljanje i obnavljanje vodenih ekoloških koridora za migratorne vrste riba u basenu reke Dunav” podržan je od strane Dunavskog transnacionalnog programa i uključuje 24 partnera iz 9 zemalja, detaljnije na MEASURES        

Read more

Novi medjunarodni naučno-istraživački projekat pod naslovom “Poboljšana sigurnost kroz bezbedniju cementaciju opasnih otpada”, podržan od strane NATO program Nauka za mir i bezbednost, se realizuje u saradnji partnera iz Velike Britanije i Srbije.      

Read more

Tim istraživača IMSI-ja, u sastavu: Ivan Spasojević, Danica Stojiljković, Vesela Radović, Marina Stanić, Sreten Mastilović, Maria Vesna Nikolić, i Miloljub Luković, dobili nagradu za najbolju inovaciju od UNDP-a i Ministarstva zastite životne sredine

Read more

Istraživanja na našem Institut ponovo predstavljena na RTS-u

Read more

Knjiga pod nazivom: “Magnetic, Ferroelectric and Multiferroic Metal Oxides”, čiji je Editor prof. dr Biljana Stojanovic, dugogodišnji saradnik IMSI UB i redovni član Akademije Inženjerskih nauka Srbije, štampana je od strane Elsevier Publisher, ISBN: 978-0-128-11180-2 u januaru 2018. godine. Knjiga ima 618 strana, a od 28 poglavlja, B.D. Stojanović je autor ili koautor 7 poglavlja. Knjiga […]

Read more