Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

IMSI je bio angazovan i imao je najvise prijava za poziv PoC-a. Dokaz koncepta – Statistika konkursa

Read more

Objavljena knjiga pod nazivom Nonlinearity in Living Systems: Theoretical and Practical Perspectives on Metrics of Physiological Signal Complexity, koju je uredila nasa koleginica Dr Sladjana Spasic Preuzeti ovde: link

Read more

Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu uručena je zahvalnica za podršku i pomoć u realizaciji programskih aktivnosti Regionalnog centra za talente Beograd 2 za ciklus rada 2017/2018. godine na godišnjoj svečanosti Centra održanoj 17.12.2018. godine. Tom prilikom zaposleni Instituta Dr Mirjana Vijatović Petrović i Dr Boris Pejin dobili su zahvalnice za rad sa nadarenom […]

Read more

Na konferenciji koja je sredinom novembra odrzana u Visbiju (Svedska), Dr Zaklina Marjanovic je izabrana za novu predsednicu Evropske grupe naucnika koji se bave tartufima (European Truffle Research Group). Posto je imala cast da otvori konferenciju uvodnim predavanjem pod nazivom “Da li bi Panonski region mogao da bude nova vrsta raja za tratufe” u kome […]

Read more