Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Drage kolege, pozivamo Vas na Četvrtu međunarodnu konferenciju u organizaciji Društva za keramičke materijale Srbije (http://ceramic-society.rs/) koja se održava od 14. do 16. juna 2017, na Mašinskom fakultetu u Beogradu,. Konferencija se organizuje u saradnji sa vodećim naučnim institucijama u Srbiji ( Institut za multidisciplinarna istraživanja, Centar izvrsnosti “CEXTREME LAB” Instituta za nuklearne nauke Vinča, […]

Read more

Ove godine, nagrade su pripale Ivanu Jariću i Marini Vuković    

Read more

IMSI je proslavio svoj 46. rođendan    

Read more

Naše kolege,   Dragosav Mutavdžić i Violeta Nikolić,   odbranili su svoje doktorske disertacije.   Puno sreće u daljem radu!  

Read more

Ako želite da naučite više o osnivanju startup preduzeća, pruža Vam se odlična prilika da u kratkom roku naučite mnogo toga.   Startit po peti put organizuje akademiju, a prijavljivanje je u toku. Za više informacija posetite zvaničnu stranicu.  

Read more