Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Драгишић Максимовић

др биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 460

Област истраживања

Др Јелена Драгишић Максимовић се бави истраживањима ензимских и неензимских антиоксидативних компоненти биљака укључених у механизме одбране од различитих типова стреса, са посебним освртом на анализу примарних и секундарних метаболита у различитим експерименталним објектима. Њена посебна експертиза се односи на метаболичке процесе у апопласту. Део истраживања је везан за квалитативнe и квантитативнe промене садржаја метаболита у плодовима јагодастог воћа у циљу дефинисања њихових здравствено корисних ефеката.

Вештине

UV/VIS спектроскопија за одређивање активности ензима, као и за анализу примарних и секундарних метаболита, електрофоретске технике – изоелектрично фокусирање, техника за изолацију течности апопласта, експертиза у хидропонском гајењу различитих биљних култура, статистичке анализе података.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

Др Јелена Драгишић Максимовић је објавила више од 30 радова који су цитирани више од 500 пута, са h-индексом 13. Др Јелена Драгишић Максимовић је члан Уређивачког одбора у истакнутом међународном часопису „Flora“ и рецензент у бројним међународним часописима. Такође је члан међународних друштава и организационих и научних одбора на међународним конференцијама у њиховој организацији.

1.Радно искуство:

 • 2021-данас: Научни саветник,Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2016-2021: Виши научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2010-2016: Научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2004-2010: Истраживач-сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2003-2004: Истраживач-приправник, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

2.Образовање:

 • 2010: Доктор наука из области Физиологије биљака, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 2006: Магистар наука из области Управљања животном средином, Универзитет у Београду.
 • 2003: Дипломирани биолог, Биолошки Факултет, Универзитет у Београду.

3.Награде и признања

 • Roland Schlich Grant, Copernicus GmbH, Germany“ за учешће на конференцији EGU General Assembly 2019 (Беч, Аустрија).
 • Годишња награда Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду за нарочите резултате и успехе постигнуте у научноистраживачкој делатности за 2017. годину.

4.Остале професионалне активности

 • формирање истраживачке групе на ИМСИ-ју која се бави (био)хемијском карактеризацијом јагодастог воћа
 • члан Организационог и Научног одбора на међународним конференцијама (ДФБС, EGU)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • члан Уређивачког одбора у истакнутом међународном часопису „Flora“
 • рецензент бројних међународних часописа са SCI листе

Чланства:

 • Друштво за физиологију биљака Србије (ДФБС)
 • Федерација европских друштава за биљну биологију (FESPB)
 • Европско геолошко удружење (EGU)
 • Биохемијско друштво Србије (БДС)

Актуелни:

 • 2022-2023: руководилац билатералног пројекта “Development of hyphenated methods as a new analytical tool for profiling of root exudate metabolites and dissolved element species in the rhizosphere” између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Намачке службе за академску размену (ДААД)
 • 2020-2022: У оквиру билатералне сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства за образовање, науку и спорт Републике Словеније учесник на пројекту „Optimization of highbush blueberry growing technology under both protected and field conditions in order to increase the content of bioactive components in the fruits as parameters of „functional food
 • 2018-2022: учесник у COST акцији „Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement” (INTEGRAPE) CA17111 http://www.integrape.eu/index.php/about-cost/10-about-cost

Завршени:

 • 2011-2019: пројекат основних истраживања ОИ 173040 “Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе”
 • 2008-2010: пројекат технолошког развоја ТР 20103 “Нове сорте, селекције и технологије гајења као фактори интезивирања воћарске производње”
 • 2006-2010: пројекат основних истраживања ОИ 143020 “Регулација антиоксидативног метаболизма биљака у току растења, инфекције патогенима и деловања абиотичког стреса: улога минералне исхране и механизми сигнализације, отпорности и транспорта”
 • 2002-2005: пројекат основних истраживања 1934 “Мембране и апопласт: улога у спољашњем и оксидативном стресу и биохемијској регулацији редокс процеса симпласта”

Поглавља у књигама:

 1. Maksimović Vuk, Dragišić Maksimović Jelena. 2017. Chapter 4: Composition, nutritional, and therapeutic values of fruit and berry wines, in Science and Technology of Fruit Wine Production Eds: M. Kosseva, V. K. Joshi, P. S. Panesar, pp 177-226. Elsevier, Academic Press, San Diego, USA. Hardcover ISBN: 978-0-1280-0850-8, eBook ISBN: 9780128010341
 2. Dragišić Maksimović Jelena, Živanović Branka D. 2012. Quantification of the Antioxidant Activity in Salt-Stressed Tissues (Chapter 16). In: Plant Salt Tolerance: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, S. Shabala and T.A. Cuin (Eds.), vol. 913, pp. 237-250. Humana Press: Springer Science+Business Media, LLC. ISBN 978-1-61779-985-3

Радови у часописима:

 1. Milosavljević Dragica, Mutavdžić Dragosav, Radotić Ksenija, Milivojević Jasminka, Maksimović Vuk, Dragišić Maksimović Jelena. 2020. Phenolic profiling of 12 strawberry cultivars using different spectroscopic methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 68 (15): 4346-4354
 2. Zeng Fanrong, Shabala Sergey, Dragišić Maksimović Jelena, Maksimović Vuk, Bonales-Alatorre Edgar, Shabala Lana, Yu Min, Zhang Guoping, Živanović Branka D. 2018. Revealing mechanisms of salinity tissue tolerance in succulent halophytes: a case study for Carpobrotus rossii. Plant, Cell & Environment. 41(11): 2654–2667
 3. Dragišić Maksimović Jelena, Poledica Milena, Radivojević Dragan, Milivojevic Jasminka. 2017. Enzymatic profile of ′Willamette′ raspberry leaf and fruit affected by Prohexadione-Ca and young canes removal treatments. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 65(24): 5034-5040
 4. Ismail H., Dragišić Maksimović J., Maksimović V., Shabala L., Živanović B.D., Tian Y., Jacobsen S.E., Shabala S. 2016. Rutin, a flavonoid with antioxidant activity, improves plant salinity tolerance by regulating K+ retention and Na+ exclusion from leaf mesophyll in quinoa and broad beans. Functional Plant Biology. 43(1): 75-86
 5. Petrović J., Perišić N., Dragišić Maksimović J., Maksimović V., Kragović M., Stojanović M., Laušević M., Mihajlović M. 2016. Hydrothermal conversion of grape pomace: Detailed characterization of obtained hydrochar and liquid phase. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 118: 267-277
 6. Dragišić Maksimović Jelena, Milivojević Jasminka, Poledica Milena, Nikolić Mihailo and Maksimović Vuk. 2013. Profiling antioxidant activity of two primocane fruiting red raspberry cultivars (Autumn bliss and Polka). Journal of Food Composition and Analysis. 31: 173-179.
 7. Dragišić Maksimović Jelena, Zhang Jingyi, Zeng Fanrong, Živanović Branka D., Shabala Lana, Zhou Meixue, and Shabala Sergey. 2013. Linking oxidative and salinity stress tolerance in barley: can root antioxidant activity be used as a measure of stress tolerance? Plant and Soil. 365: 141-155
 8. Dragišić Maksimović Jelena, Mojović Miloš, Maksimović Vuk, Römheld Volker and Nikolic Miroslav. 2012. Silicon ameliorates manganese toxicity in cucumber by decreasing hydroxyl radical accumulation in the leaf apoplast. Journal of Experimental Botany 63: 2411-2420
 9. Dragišić Maksimović Jelena, Zhang Jingyi, Zeng Fanrong, Živanović Branka D., Shabala Lana, Zhou Meixue, and Shabala Sergey. 2013. Linking oxidative and salinity stress tolerance in barley: can root antioxidant activity be used as a measure of stress tolerance? Plant and Soil. 365: 141-155
 10. Dragišić Maksimović Jelena, Mojović Miloš, Maksimović Vuk, Römheld Volker and Nikolic Miroslav. 2012. Silicon ameliorates manganese toxicity in cucumber by decreasing hydroxyl radical accumulation in the leaf apoplast. Journal of Experimental Botany 63: 2411-2420