Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Мирослав Николић

др агрономских наука

Научни саветник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Област истраживања

Бавим се истраживањима процеса усвајања, транспорта и укључивања минералних елемената у метаболизам биљака изложених стресу, као и изучавањем физиолошке улоге минералне исхране у отпорности биљака на стрес, са посебним освртом на деловање силицијума.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2020-2023: помоћник директора за науку и образовање, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2018-2020: шеф Одсека за биљне, земљишне и нано системе (ранији Одсек за исхрану биљака), Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2011-2015: помоћник директора за науку, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2007-тренутно: научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2005-2008: шеф Одсека за животну средину и природне ресурсе, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2003-2007: виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2002-2003: доцент, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.
 • 2002: научни сарадник – постдок, Универзитет у Удинама (Италија), Одсек за пољопривреду и животну средину.
 • 1999-2001: научни сарадник – постдок, Универзитет у Хоенхајму (Немачка), Институт за исхрану биљака.
 • 1997-1998: гостујући истраживач – докторант,  Универзитет у Хоенхајму (Немачка), Институт за исхрану биљака.
 • 1996-1999: докторант, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.
 • 1991-1999: асистент, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.

2.Образовање:

 • 1999: докторат агрономских наука,  Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.
 • 1995: магистратура физиологије биљака, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.
 • 1990: дипломирани инжењер пољопривреде (дипломски из виноградарства), Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.

3.Награде и признања: 

 • стипендија Универзитета у Београду за талентоване студенте (1988).
 • награда Универзитета у Београду за изузетан успех на стиудијама (1989).
 • похвалница Пољопривредног факултета поводом 70 година постојања и рада (1989).
 • истраживачка стипендија Немчке службе за академску размену (1997 и 2004).
 • истраживачка стипендија Италијанског Министарства за универзитет и истраживања (2002).
 • прва награда Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (2004).
 • наставничка Еразмус мундус стипендија (2008/2009).

4.Остале професионалне активности

 • 2022-тренутно: председник Међународног друштва за силицијум у пољопривреди.
 • 2021-тренутно: члан Научног савета Фондa за науку Републике Србије.
 • 2017-2022: потпредседник Међународног друштва за силицијум у пољопривреди.
 • 2015-тренутно: председник Управног одбора Институтa за заштиту биља и животну средину.
 • 2011-2015: члан Већа института Универзитета у Београду.
 • 2012-2015: члан Већа групација факултета природно-математичких наука Универзитета у Београду.
 • 2008-2013: председник Научног већа Института за мултидисциплинарна истраживања.
 • 2005-2008: члан Управног одбора Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

Ангажовање у настави:

 • 2020-тренутно: “Физиолошка екологија биљака”, докторске академске студије Шумарског факултета.
 • 2007-2013: “Физиолошке и молекуларне основе исхране биљака”, докторске академске студије Биолошког факултета.
 • 2008-2013: “Екологија ризосфере”, докторске академске студије Пољопривредног факултета.
 • 2004-2010: “Минерална исхрана” (део предмета “Физиологија биљака”), основне академске студије Биолошког факултета.
 • 2004-2006: “Животна средина и одрживи развој”, магистарске и докторске мултидисциплинарне академске студије Универзитета у Београду.
 • 2002-2003: “Физиологија биљака”, основне академске студије Пољопривредног факултета.
 • 1991-1999: Вежбе из “Физиологије биљака” и “Агрохемије”, основне академске студије Пољопривредног факултета.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • уредник међународног часописа Plant and Soil (2018-тренутно).
 • уредник међународног часописа Agronomy for Sustainable Development (2020-тренутно)
 • уредник међународног часописа Journal of Soil Science and Plant Nutrition (2019-тренутно).
 • уредник међународног часописа Frontiers in Plant Science (2022-тренутно) и (2017-2018).
 • члан уређивачког одбора међународног часописа Journal of Plant Interactions (2022-тренутно)
 • члан уређивачког одбора међународног часописа Plant Nano Biology (2022-тренутно)
 • члан уређивачког одбора међународног часописа  Plants (2022- тренутно).
 • члан уређивачког одбора међународног часописа Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2019-тренутно).
 • члан уређивачког одбора међународног часописа Plant and Soil (2013-2018).
 • гостујући уредник посебног тематског издања “Wheat Biofortification for Global Nutritional Security”, међународног часописа Frontiers in Nutrition (2020-2022).
 • спољни рецензент за следеће међународне часописе: Plant and Soil (2006-2013); Physiologia Plantarum; Journal of Experimental Botany, New Phytologist; Plant Physiology; Annals of Botany; Plant Physiology and Biochemistry; Environmental and Experimental Botany; Plant Cell Environment; Journal of Plant Nutrition and Soil Science; Journal of Agricultural and Food Chemistry; Functional Plant Biology; PLOS ONE; Chemosphere; Journal of Soil Science and Plant Nutrition (2017-2019); Journal of Plant Nutrition; Australian Journal of Grape and Wine Research; New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science; South African Journal of Botany; Silicon; Journal of Plant Growth Regulation; Science of the Total Environment; Environmental Science and Pollution Research; Plants; Scientific Reports; Plant Biosystems; Frontiers in Plant Science (2018-2022).
 • рецензент научних пројеката за: МПНТР (Србија), MIUR (Италија), NCN (Пољска), OTKA (Мађарска), FWF (Аустрија), CONICYT (Чиле), British Council (Велика Британија). Leibniz-Gemeinschaft (Немачка) и ISF (Израел).

Чланства:

 • Међународно друштва за силицијум у пољопривреди (ISSAG).
 • Америчко друштво биљних биолога (ASPB).

Актуелни:

 • “Геномска карактеризација старих сорти винове лозе на територији Србије”; Министраство пољопривреде, шумарстав и водопривреде; трајање: 2021-2022.

Завршени:

 • “Проучавање генетских ресурса винове лозе у циљу унапређења аутохтоних сорти винове лозе”; Министраство пољопривреде, шумарстав и водопривреде; трајање: 2020-2021.
 • “Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима (ОИ 173028)”; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; трајање 2011-2019.
 • “Улога силицијума у адаптивним механизмима биљака на абиотски стрес”; билатерална научна сарадња Србија-Кина; трајање: 2012-2013.
 • “Ризосферне интеракције и функционални механизми адаптација биљака у процесу спонтаног обнављања земљишта оштећеног пиритном јаловином (153002)”; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; трајање: 2008-2010.
 1. Pavlovic J., Kostic L., Bosnic P., Kirkby E.A., Nikolic M. 2021. Interactions of Silicon with essential and beneficial elements in plants. Frontiers in Plant Science 12: 697592. doi: 10.3389/fpls.2021.697592
 2. Bosnic P., Bosnic D., Jasnic J., Nikolic M. 2018. Silicon mediates sodium transport and partitioning in maize under moderate salt stress. Environmental and Experimental Botany 155: 681-687.
 3. Kostic L., Nikolic N., Bosnic D., Samardzic J., Nikolic M. 2017. Silicon increases phosphorus (P) uptake by wheat under low P acid soil conditions. Plant and Soil 419: 447-455.
 4. Pavlovic J., Samardzic J., Kostic L., Laursen K.H., Natic M., Timotijevic G., Schjoerring J.K., Nikolic M. 2016. Silicon enhances leaf remobilization of iron in cucumber under limited iron conditions. Annals of Botany 118: 271-280.
 5. Nikolic M., Nikolic N., Kostic L., Pavlovic J., Bosnic P., Stevic N., Savic J., Hristov N. 2016. The assessment of soil availability and wheat grain status of zinc and iron in Serbia: Implications for human nutrition. Science of the Total Environment 553: 141-148.
 6. Liang Y., Nikolic M., Bélanger R., Gong H., Song A. 2015. Silicon in Agriculture: From Theory to Practice. Springer, Dordrecht, The Netherlands. ISBN: 9789401799775.
 7. Pavlovic J., Samardzic J., Maksimović V., Timotijevic G., Stevic N., Laursen K.H., Hansen T.H., Husted S., Schjoerring J.K., Liang Y., Nikolic M. 2013. Silicon alleviates iron deficiency in cucumber by promoting mobilization of iron in the root apoplast. New Phytologist 198: 1096-1107.
 8. Nikolic M., Cesco S., Monte R., Tomasi N., Gottardi S., Zamboni A., Pinton R., Varanini Z. 2012. Nitrate transport in cucumber leaves is an inducible process involving an increase in plasma membrane H+-ATPase activity and abundance. BMC Plant Biology 12: 66.
 9. Nikolic M., Nikolic N., Liang Y., Kirkby E.A., Römheld V. 2007. Germanium-68 as an adequate tracer for silicon transport in plants. Characterization of silicon uptake in different crop species. Plant Physiology 143: 495-503.
 10. Nikolic M., Römheld V. 2003. Nitrate does not result in iron inactivation in the apoplast of sunflower leaves. Plant Physiology 132: 1303-1314.