Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ивана Миленковић

др биохемијских наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 400

Област истраживања

Синтеза и карактеризација нових врста нанобиоматеријала и испитивање њихове примене у животињским и биљним системима

Вештине

Методе за синтезу и карактеризацију нових наночестица, спектрофотометрија, Microsoft office, OriginLab, SPSS Statistics, CorelDraw, EndNote…

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство: 

 • 2016-данас: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2015-2016: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2013-2020: Доктор биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • 2012-2013: Мастер биохемије (MsC), Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • 2007-2012: Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Србија

3.Награде и признања:    

 • Стипендија у окциру COST акције 16101 “MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science“ 3.2.2017-3.1.2021. У оквиру ове акције је остварена посета Одсеку за неорганску хемију, Универзитет у Малаги, Шпанија, у периоду од 1. до 30. септембра 2017. године.
 • Сертификат о похађању курса ”Selected Topics in Macromolecular X-ray Crystallography“, Хемијски факултет и FCUB ERA RegPot пројекат, 26.-28. 11.2012. године, Београд, Србија
 • Сертификат о похађању радионице AIS3 ”Nano for Health“ Workshop, ”Михајло Пупин“ институт, Универзитет у Београду, 21. 9. 2016. године, београд, Србија
 • Сертификат о похађању међународне школе биофизике ”Academician Radoslav K. Andjus (NERKA)“, Механобиологија, 6.-8.10.2018. године, Котор, Црна Гора

4.Oстале професионалне активности

Чланства:

Друштво за физиологију биљака Србије

Актуелни:

 • Доказ концепта (идентификациони број: 5419) – Нанобиотичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака

Завршени:

 • ИИИ45012 – Синтеза, обрада и карактеризација наноструктурних материјала за примену у енергетици, машинству, заштити животне средине и биомедицини
 1. Pešić M., Podolski-Renić A., Stojković S., Matović B., Zmejkoski D., Kojić V., Bogdanović G., Pavićević A., Mojović M., Savić A, Milenković I., Kalauzi A., Radotić K. (2015) Anti-cancer effects of cerium oxide nanoparticles and its intracellular redox activity, Chemico-Biological Interactions, 232, 85-92.
 2. Milenković I., Radotić K., Matović B., Prekajski M., Živković Lj., Jakovljević D., Gojgić-Cvijović G., Beškoski V. (2018) Improving stability of cerium oxide nanoparticles by microbial polysaccharides coating, Journal of the Serbian Chemical Society, 83 (6), 745-757.
 3. Milenković I., Algarra M., Alcoholado C., Cifuentes M., Lazaro-Martinez J. M., Rodriguez-Castellon E., Mutavdžić D., Radotić K., Bandosz T. J. (2019)
 4. Milenković I., Mitrović A., Algarra M., Lázaro-Martínez J. M., Rodríguez-Castellón E., Maksimović V., Spasić S. Z., Beškoski V. P., Radotić K. (2019) Interaction of carbohydrate coated cerium-oxide nanoparticles with wheat and pea: stress induction potential and effect on development, Plants, 8 478.