Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Вук Максимовић

доктор биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 460

Област истраживања

Поља посебног интересовања у истраживањима представљају анализе шећера, органских киселина, фенолних једињења и других секундарних метаболита биљака. Посебна пажња је посвећена метаболизму фенолних једињења, апопласту и ћелијском зиду као модел системима за испитивање редокс процеса, као и развој аналитичких метода.

Вештине

 • Стручњак за HPLC.
 • Разне врсте детекција у пракси, електрохемијска, UV и масена.
 • Припрема узорака за аналитичке процедуре.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

Др Вук Максимовић је објавио више од 60 радова који су цитирани више од 1200 пута, са h-индексом 20. Др Вук Максимовић је рецензент у више међународних часописа, као и билатералних пројеката и технолошких иновација.

1.Радно искуство:

 • 1994-данас: Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.

2.Образовање:

 • 2006: Доктор биолошких наука, Биолошки факултет Универзитета у Београду.
 • 1999: Магистар биофизике, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.
 • 1993: Дипломирани биолог, група Молекуларна биологија и физиологија, Биолошки факултет Универзитета у Београду.

3.Награде и признања:

 • Током 2001. године боравио је на универзитету Хоенхајм (Hohenheim), у Немачкој, као стипендиста DAAD организације.

4.Oстале професионалне активности

 • 2008-2009: Руководилац одсека за Науку о живим системима.
 • 2006: Завршена “Прва балканска школа течно масене хроматографије“, Институт за хигијену и технологију меса, Београд.
 • 2000: Завршени курс: “Одрживи развој и заштита животне средине”, Алтернативна академска образовна мрежа, Београд.

Ангажовање у настави:

Током више од 10 година, др Вук Максимовић је учествовао у настави на Биолошком факултету Универзитета у Београду као предавач на предметима “Биохемија и енергетика биљака“ и “Биофизика биљака“ на основним студијама, као и предмета “Основе биофизике и биоенергетике биљака“ на докторским студијама.

 • Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):
 • Др Вук Максимовић је рецензент у више међународних часописа, као и билатералних пројеката и технолошких иновација.

Чланства

 • Др Вук Максимовић је члан Друштва за биљну физиологију Србије и Федерације европских друштава за биљну биологију (FESPB)

Актуелни:

 • 2018-2022 COST акција: CA17111 – Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement – MC member

Завршени:

 • ОИ173028 Минерални стрес и адаптација биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Учесник
 • ОИ173040 Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Учесник

Поглављe у књизи:

 1. Maksimović V., Dragišić Maksimović J. (2017) Chapter 4 – Composition, Nutritional, and Therapeutic Values of Fruit and Berry Wines. In M.R. Kosseva, V.K. Joshi, P.S. Panesar, Eds, Science and Technology of Fruit Wine Production, Ed 1,pp 177-226. Academic Press, San Diego,USA. Hardcover ISBN: 978-0-1280-0850-8, eBook ISBN: 9780128010341

Радови у часописима

 1. Milosavljević, D. M.; Mutavdžić, D. R.; Radotić, K.; Milivojević, J. M.; Maksimović, V. M.; Dragišić Maksimović, J. J., Phenolic Profiling of 12 Strawberry Cultivars Using Different Spectroscopic Methods. Agric. Food Chem. 2020, 68 (15), 4346-4354.
 2. Zeng, F.; Shabala, S.; Maksimović, J. D.; Maksimović, V.; Bonales-Alatorre, E.; Shabala, L.; Yu, M.; Zhang, G.; Živanović, B. D., Revealing mechanisms of salinity tissue tolerance in succulent halophytes: A case study for Carpobrotus rossi. Plant, Cell Environ. 2018, 41 (11), 2654-2667.
 3. Simonović Radosavljević, J.; Bogdanović Pristov, J.; Lj. Mitrović, A.; Steinbach, G.; Mouille, G.; Tufegdžić, S.; Maksimović, V.; Mutavdžić, D.; Janošević, D.; Vuković, M.; Garab, G.; Radotić, K., Parenchyma cell wall structure in twining stem of Dioscorea balcanica. Cellulose 2017, 24 (11), 4653-4669.
 4. Žilić, S.; Vančetović, J.; Janković, M.; Maksimović, V., Chemical composition, bioactive compounds, antioxidant capacity and stability of floral maize (Zea mays L.) pollen. Journal of Functional Foods 2014, 10, 65-74.
 5. Pavlovic, J.; Samardzic, J.; Maksimović, V.; Timotijevic, G.; Stevic, N.; Laursen, K. H.; Hansen, T. H.; Husted, S.; Schjoerring, J. K.; Liang, Y.; Nikolic, M., Silicon alleviates iron deficiency in cucumber by promoting mobilization of iron in the root apoplast. New Phytol. 2013, 198 (4), 1096-1107.
 6. Dragišić Maksimović, J.; Mojović, M.; Maksimović, V.; Römheld, V.; Nikolic, M., Silicon ameliorates manganese toxicity in cucumber by decreasing hydroxyl radical accumulation in the leaf apoplast. Exp. Bot. 2012, 63 (7), 2411-2420.
 7. Žilić, S.; Hadži-Tašković Šukalović, V.; Dodig, D.; Maksimović, V.; Maksimović, M.; Basić, Z., Antioxidant activity of small grain cereals caused by phenolics and lipid soluble antioxidants. J Cereal Sci 2011, 54 (3), 417-424.
 8. Kukavica, B.; Mojović, M.; Vucčinić, Ž.; Maksimović, V.; Takahama, U.; Jovanović, S. V., Generation of hydroxyl radical in isolated pea root cell wall, and the role of cell wall-bound peroxidase, Mn-SOD and phenolics in their production. Plant Cell Physiol 2009, 50 (2), 304-317.
 9. Harhaji, L.; Mijatović, S.; Maksimović-Ivanić, D.; Stojanović, I.; Momčilović, M.; Maksimović, V.; Tufegdžić, S.; Marjanović, Ž.; Mostarica-Stojković, M.; Vučinić, Ž.; Stošić-Grujičić, S., Anti-tumor effect of Coriolus versicolor methanol extract against mouse B16 melanoma cells: In vitro and in vivo study. Food Chem. Toxicol. 2008, 46 (5), 1825-1833.