Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Mилица Стојановић

Доктор биотехничких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 460

Област истраживања

Технологија гајења салате и других повртарских биљака, примена микробиолошких ђубрива и ефективних микроорганизама, примарни и секундарни метаболити у салати (фенолна једињења и сексвитерпенски лактони), антиоксидативне компоненте у салати

Вештине

Спектрофотометријско одређивање примарних и секундарних метаболита салате. Сензорна анализа хране- профилисање и тестови, Узорковање, засејавање и очитавање резултата са хранљивих подлога- 3МTM Петри филмови (E.coli, Enterobacteriaceae, укупан број аеробних бактерија, Staphylococcus aureus, колиформи, квасци и плесни), квалитативно доказивање присуства Listeria monocytogenes и Salmonella spp. у индустрији хране.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:    

2023-данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2021-2023: Сектор контроле квалитета, La Linea Verde dоо, Добринци

2018-2021: Сектор контроле квалитета, Iceberg Salat Centar d.о.о., Сурчин

2014-2016: Сектор примарне пољопривредне производње, Iceberg Salat Centar d.о.о., Сурчин

2.Образовање:    

 • 2023: Доктор биотехничких наука, Факултет за биофарминг, Мегатренд универзитет у Београду
 • 2013: Дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 • 2003: Десета гимназија „Михајло Пупин” у Београду

3.Награде и признања:    

Награда задужбине Николе Спасића „Најбољи студент друге године Пољопривредног факултета Универзитета у Београду за школску 2004/2005. годину“

 1. Остале професионалне активности

Посебан допринос

 • 2022: Обука за интерног аудитора за стандарде (HACCP, IFS Food7, ISO 19011)
 • 2022: Oбука из сензорне анализе хране (принципи добре лабораторијске праксе у поступцима сензорног испитивања, тестирање чула, упознавање са основним појмовима сензорне анализе, сензорно профилисање узорака, врсте сензорних тестова)
 • 2021: Предавање у оквиру II курса Савремене технологије чувања воћа и поврћа после бербе на тему Основе чувања воћа и поврћа-пример шта се и како чува, Пољопривредни факултет у Београду
 • 2020: Обука за интерног аудитора за стандард GLOBAL GAP 5.2
 • 2018: Обука за практичан рад у микробиолошкој лабораторији (упознавање са основним појмовима, узорковање, припрема децималних разблажења, засејавање Петри филмова, очитавање добијених резултата)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецезент за часопис Emirates Journal of Food and Agriculture
 1. Stojanović, M., Savić, S., Delcourt, A., Hilbert, J.-L., Hance, P., Dragišić Maksimović, J., Maksimović, V. (2023). Phenolics and Sesquiterpene Lactones Profile of Red and Green Lettuce: Combined Effect of Cultivar, Microbiological Fertiliser, and Season. Plants, 12 (14), 2616. https://doi.org/10.3390/plants12142616
 2. Stojanović, M., Savić, S., Dragišić Maksimović, J., Mutavdžić, D., Maksimović, V., Gilbert, J.L., Hance, P. (2022). Sesquiterpene lactones content in lettuce cultivars affected by microbiological fertilisers and seasons. 4th International Conference on Plant Biology and 23rd Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Belgrade, Serbia, 6-8 October. Book of Abstracts, p. 18. 978-86-912591-6-7.
 3. Stojanović, M., Maksimović, V., Mutavdžić, D., Petrović, I., Jovanović, Z., Savić, S., Dragišić Maksimović, J. (2021). Determination of antioxidative and enzymatic activity in green and red lettuce cultivars affected by microbiological fertilisers and seasons. Emirates Journal of Food and Agriculture EJFA, 33(2), 112-101. https://doi.org/10.9755/ejfa.2021.v33.i2.2354
 4. Stojanović, M., Petrović, I., Žuža, M., Jovanović, Z., Moravčević, Đ., Cvijanović, G., Savić, S. (2020). The productivity and quality of Lactuca sativa as influenced by microbiological fertilisers and seasonal conditions. Zemdirbyste Agriculture 107 (4), 345-352. doi: 10.13080/z-a.2020.107.044