Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милена Димитријевић

др физичкохемијских наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 465

Област истраживања

Биохемијске и физичкохемијске методе у аналитици, координациона хемија, физиологија и молекуларна биологија, ефекат јонизујућег зрачења код микроалги.

Вештине

 • Аналитичар за течну хроматографију под високим притиском (HPLC), аналитичар за масену детекцију, аналитичар за гасну хроматографију са масеном детекцијом (GCMS), аналитичар за флуоросцентну спектроскопију.
 • Рад у програмима OriginPro, AdobePhotoshop, GraphPad, Office, Statistica
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2020 – данас: научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2015 – 2020:истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2013 – 2015: истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2020 – доктор физикохемијских наука
 • 2014 – мастер физике
 • 2013 – мастер физикохемичар
 • 2012 – дипломирани физикохемичар

3.Остале професионалне активности

Ангажовање у настави:

 • Мастер модул Биофизика, Биофизичка инструментација, Биолошки факултет, Универзитет у Београду 2018/19, 2019/20, 2020/21
 • Мастер студије, Фотохемија, Експерименталне вежбе, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду 2018/19, 2019/20
 • Учешће у Ноћи истраживача 2019 и 2020

Чланства:

 • Друштво за физиологију биљака Србије
 • Биохемијско друштво Србије
 • Српско биолошко друштво

Актуелни:

 • Зрачењем изазван хормезис ефекат за повећање приноса биогорива добијеног од микроалги, (SPS G5320), НАТО програм Наука за безбедност и мир, https://www.photobionuclear.com/
 • Биогенеза гвожђе-сумпорних протеина: од ћелијске биологије до молекуларних аспеката (ФеСБиоНет),(CA15133), Европска сарадња у науци и технологији

Завршени:

 • Интеракција мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавање биоенергетике и сигнализације користећи биофизичке и биохемиске методе, (ОИ173040), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Модификација антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификацију нових биомаркера са применом у ремедијацију и мониторинг деградираних станишта, (ИИИ43010), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 1. Vojvodić S., Stanić M., Zechmann B., Dučić T., Žižić M., Dimitrijević M., Danilović Luković J., Milenković R. Milica, Pittman K. J., Spasojević I. (2020) Mechanisms of detoxification of high copper concentrations by the microalga Chlorella sorokiniana. Biochemical Journal 477: 3729-3741. doi: 10.1042/BCJ20200600 – ID=1624
 2. Korać Jačić J., Nikolić Lj., Stanković D.M., Opačić M., Dimitrijević M., Savić D., Grgurić Šipka S., Spasojević I., Bogdanović Pristov J. (2020) Ferrous iron binding to epinephrine promotes the oxidation of iron and impedes activation of adrenergic receptors. Free Radical Biology and Medicine 148: 123-127. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.01.001 – ID=1608
 3. Dimitrijevic S. M, Zizic M., Piccioli M., Bogdanovic-Pristov J., Spasojevic B. I. (2019) The conformation of biliverdin in dimethyl sulfoxide: implications for the coordination with copper. Structural Chemistry 30 (6): 2159-2166, doi: 10.1007/s11224-019-01354-5 – ID=1628
 4. Dimitrijevic S. M, Bogdanovic-Pristov J., Zizic M., Stankovic M. D., Bajuk-Bogdanovic V. D., Stanic M., Spasic D. S., Hagen W., Spasojevic B. I. (2019) Biliverdin-copper complex at physiological pH. Dalton Transaction 48(18): 6061-6070, doi: 10.1039/c8dt04724c – ID=1629
 5. Milivojević J., Radivojević D., Ruml M., Dimitrijević M., Dragišić Maksimović J. (2016) Does microclimate under grey colored hail protection net affect biological and nutritional properties of Duke highbush blueberry (V. corymbosum L.)? Fruits 71: 161-170. Horticulture (10/34), IF=1.013 – ID=1230
 6. Bogdanović Pristov J., Opačić M., Dimitrijević M., Babić N., Spasojević I. (2015) A method for in-gel fluorescent visualization of proteins after native and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Analytical Biochemistry 480: 6-10. doi: 10.1016/j.ab.2015.04.006. – ID=1106
 7. Đukić A., Kumrić K., Vukelić N., Dimitrijević M., Baščarević Z., Kurko S., MatovićLj. (2015) Simultaneous removal of Pb2+, Cu2+, Zn2+ and Cd2+ from highly acidic solutions using mechanochemically synthesized montmorillonite–kaolinite/TiO2 composite, Applied Clay Science 103: 20–27 – ID=1097