Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Јовановић

Мастер инжењер технологије

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 879

Област истраживања

• Биоматеријали.
• Инкапсулација и контролисано отпуштање активних компоненти.
• Развој и примена еколошких и природних материјала у активном паковању и биопестицидима.
• Развој емулзија, филмова и превлака на бази биополимера са инкапсулираним активним компонентама (етарска уља, наночестице) за примену у антимикробном и активном паковању.

Вештине

Рад на уређајима: UV-VIS спектрофотометар, FT-IR спектрометар.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство: 

 • 2020-данас: Истраживач сарадник на Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду.
 • 2017-2020: Истраживач приправник на Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду.

2.Образовање:    

 • 2016- данас: Докторанд на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду. Смер: Биохемијско инжењерство и биотехнологија.
 • 2014: Мастер инжењер технологије- мастер хемијски инжењер, Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду. Смер: Хемијско инжењерство.
 • 2013: Дипломирани инжењер технологије- инжењер биотехнологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду. Смер: Биохемијско инжењерство и биотехнологија.

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Члан Друштва за керамичке материјале Србије.

Актуелни:

 • „Микроструктурне и механичке карактеристике бетона са рециклираним материјалима“, Билатерални пројекат са Републиком Хрватском (2019-2021), статус: учесник.

Завршени:

 • „Испитивање модификовања материјала за пластификацију Al-профила за добијање фотонапонске превлаке“, Пројекат Фонда за иновациону делатност Републике Србије (2020), статус: учесник.
 • „Активно паковање: биоразградиве превлаке/филмови на бази пољопривредних нуспроизвода”, Пројекат Фонда за иновациону делатност Републике Србије (2018), статус: учесник.
 • „0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“, (ИИИ 45007), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2017-2020), статус: учесник.

Рецензирани међународни часописи:

 • Jovanović J., Krnjajić S., Ćirković J., Radojković A., Popović T., Branković G., Branković Z., (2020) Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella, Crop Protection, ISSN: 0261-2194, DOI: 10.1016/j.cropro.2020.105109. IF = 2.381, 5 year IF = 2.537, Agronomy(19/91), (Национална категорија: M21).

Објављен патент на међународном нивоу:

 • Branković Z., Ćirković J., Radojković A., Branković G., Jovanović J., Krnjajić S., Veljović S.: Biopolymer emulsions for active packaging, manufactured devices and other applications, Publication Number: WO/2020/055277, Publication Date: 19.03.2020., (Национална категорија: M93).

Научне конференције:

 • Jovanović J., Ćirković J., Radojković A., Tasić N., Branković G., Branković Z.: Influence of ZnO nanoparticles on slow release of essential oil from polimeric matrix. The 5th International Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials: 5CSCS-2019, Belgrade, Serbia, 11-13 June 2019, Book of Abstracts, p.125 (ISBN:978-86-80109-22-0).
 • Ćirković J., Luković-Golić D., Radojković A., Dapčević A., Tasić N., Jovanović J., Čizmić M., Branković G., Branković Z.: Structural, optical and photocatalytic пroperties of BiFeO3 nanoparticles. The 5th International Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials: 5CSCS-2019, Belgrade, Serbia, 11-13 June 2019, Book of Abstracts, p. 95 (ISBN: 978-86-80109-22-0).