Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Александра Митровић

др биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 460

Област истраживања

Физиологија растења и развића биљака, физиологија клијања семена, матерински ефекати фактора спољашње средине, органогенеза, механички стрес (однос маса/облик/структура/функција ћелијских зидова, анатомија дрвета), биотички стрес (одговор биљака на инфекцију хемибиотрофним гљивама)

Вештине

Култура биљних ћелија, ткива и органа in vitro, хистохемија, светлосна микроскопија.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2020. – данас : Научни саветник
 • 2012-2020: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2007-2012: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 1999-2007: Истраживач сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду.
 • 1996-1999: Асистент, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду.
 • 1994-1995: Асистент, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду.

2.Образовање:    

 • 2007: Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • 1998: Магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду..
 • 1993: Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент за: New phytologist, Plant, Soil and Environment, Cellulose, Journal of Polymers and the Environment, Weed science, Biochemical Systematics and Ecology, Archives of Biological Sciences, Romanian Biotechnological Letters.

Чланства:

 • Друштво за физиологију биљака Србије

Завршени:

 • 2011–2019. ОИ173017 „Испитивања односа структура функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“,Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2011–2017. ИИИ43010 „Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотички стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта“,Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2006-2010. 143043 „Испитивања нових биосензора за мониторинг и дијагностику биљака“,Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
 • 2006-2010. 143020 „Регулација антиоксидативног метаболизма биљака у току растења, инсекције патогена и деловања абиотичког стреса: механизми транспорта“,Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
 • 2003–2006.1716 „Генетички модификоване и in vitro гајене биљке – модификација морфогенезе, секундарног метаболизма и економски значајних особина“,Министарства науке, и заштите животне средине Републике Србије
 • 2001–2003. 1934 „Мембране и апопласти: улога у спољашњем и оксидативном стресу и биохемијској регулацији редокс процеса симпласта“, Министарства науке, и заштите животне средине Републике Србије
 1. Cvetić Antić, T., Janošević, D., Maksimović, V.M., Živić, M., Budimir, S., Glamočlija, J., Mitrović, A.Lj. (2020) Biochemical and histological characterization of succulent plant Tacitus bellus response to Fusarium verticillioides infection in vitro. Journal of Plant Physiology, 244, 153086, doi.org/10.1016/j.jplph.2019.153086. (2018, Plant Sciences 55/228, IF 2.825, M21)
 2. Nedzved, A., Mitrović, A.Lј., Savić, A. Mutavdžić D., Simonović Radosavljević J., Bogdanović Pristov J., Steinbach G., Garab G., Starovoytov V., Radotić K. (2018) Automatic image processing morphometric method for the analysis of tracheid double wall thickness tested on juvenile Picea omorika trees exposed to static bending. Trees 32:1347–1356. doi.org/10.1007/s00468-018-1716-x (2016, Forestry 15/64, IF 1.842, M21)
 3. Simonović Radosavljević, J., Bogdanović Pristov, J., Mitrović, A.Lj., Steinbach, G., Mouille, G., Tufegdžić, S., Maksimović, V., Mutavdžić, D., Janošević D., Vuković, M., Garab, G., Radotić, K. (2017) Parenchyma cell wall structure in twining stem of Dioscorea balcanica. Cellulose 24 (11): 4653–4669. doi.org/10.1007/s10570-017-1460-1 (2017, Materials Science, Paper & Wood 1/21, IF 3.809, M21a)
 4. Savić, A. Mitrović, A., Donaldson, L., Simonović Radosavljević, J., Bogdanović Pristov, J., Steinbach, G., Garab, G., Radotić, K. (2016) Fluorescence-detected linear dichroism of wood cell walls in juvenile Serbian spruce: estimation of compression wood severity. Microscоpy and Microanalysis 22: 361–367. doi.org/10.1017/S143192761600009X (2014, Microscopy 6/10, 1.872, M22)
 5. Mitrović, A., Donaldson, L.A., Djikanović, D., Bogdanović Pristov, J., Simonović, J., Mutavdžić, D., Kalauzi, A., Maksimović, V., Nanayakkara, B., Radotić, K. (2015) Analysis of static bending-induced compression wood formation in juvenile Picea omorika (Pančić) Purkynĕ. Trees Structure and Function 5: 1533-1543. DOI 10.1007/s00468-015-1234-z (2015, Forestry 15/66, IF 1.706, M21)
 6. Mitrović, A., Janošević, D., Budimir, S., Bogdanović Pristov, J. (2012) Changes in antioxidative enzymes activities during Tacitus bellus direct shoot organogenesis. Biologia Plantarum 56: 357-361. doi.org/10.1007/s10535-012-0098-y (2011, Plant Sciences 62/190, IF 1.974, M22)
 7. Mitrović, A., Maksimović, V., Mutavdžić, D., Bogdanović Pristov, J. (2015) Total phenol content and total antioxidant activity drop during Tacitus bellus direct shoot organogenesis. Russian Journal of Plant Physiology 62: 700–705. doi.org/10.1134/S102144371505012X (2014, Plant Sciences 134/204, IF 0.946, M23)
 8. Mitrović, A., Bogdanović, J., Giba, Z., Ćulafić, Lj. (2010) Effect of photoperiod during growth of Chenopodium rubrum mother plants on properties of offspring. Biologia Plantarum 54(4): 735-739. DOI: 10.1007/s10535-010-0131-y (2009 Plant Sciences 60/173, IF 1.656, M22)
 9. Bogdanović, J., Radotić, K., Mitrović, A. (2008) Changes in activities of antioxidant enzymes during Chenopodium murale seed germination. Biologia Plantarum 52: 396-400. DOI: 10.1007/s10535-008-0083-7 (2009, Plant Science 60/173, IF 1.656, M22).
 10. Mitrović, A., Dučić, T., Lirić-Rajlić, I., Radotić, K., Živanović, B. (2005) Changes in Chenopodium rubrum seeds aging. Annals of the New York Academy of sciences, Vol. 1048, 505-508. DOI: 10.1196/annals.1342.077 (2005, Multidisciplinary Sciences 5/48, IF 1.971, M21)