Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јована Ћирковић

др физичкохемијских наука

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 032

Област истраживања

 • Фероелектрични прахови и керамика на бази баријум стронцијум титаната
 • Мултифероици на бази бизмут ферита
 • Фотокаталитичка и оптичка својства цинк оксида и титан диоксида
 • Фотокаталитичко разлагање органских загађивача – пречишћавање отпадних вода
 • Синтеза материјала који се користе у активном паковању на бази биополимера са додатком есенцијалних уља и наночестица, у виду филмова или превлака и испитивање њихових својстава (механичка, микроструктурна, оптичка, антимикробна и антиоксидативна).
 • Синтеза ђубрива за исхрану житарица на бази биополимера са способношћу спорог отпуштања хранљивих компоненти.

Вештине

 • Рад на UV-Vis спектрофотометру – (одређивање оптичких својстава, Фотокаталитичко разлагање органских загађивача, праћење спорог отпуштања есенцијалног уља из полимерних матрица).
 • Микроскопија Атомских сила (AFM) – испитивање микроструктуре и морфологије.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • Нов 2016 – Научни сарадник на Институту за Мултидисциплинарна Истраживања, Универзитета у Београду, Србија.
 • Дец 2012 – Нов 2016 – Истраживач сарадник на Институту за Мултидисциплинарна Истраживања Универзитета у Београду, Србија.
 • Дец 2009 – Дец 2012 – Истраживач приправник на Институту за Мултидисциплинарна Истраживања Универзитета у Београду, Србија.

2.Образовање:   

 • 2016 – докторат из физичкохемијских наука – Факултет за Физичку Хемију, Универзитета у Београду, Србија.
 • 2009 – дипломирани физикохемичар – Факултет за Физичку Хемију, Универзитета у Београду, Србија.

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Српско Хемијско друштво
 • Друштво Физикохемичара Србије
 • Друштво за Керамичке Материјале Србије

Актуелни:

 • Одрживо решење за оплемењивање житарица, финансира Фонд за иновациону делатност из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).
 • Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираног самаријумом, финансира Фонд за иновациону делатност из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).

Завршени:

 • 2011 – 2020 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: Синтеза, Карактеризација, Процесирање (45007), финансиран од стране Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије
 • 2018 – Активно Пакова ње: Биоразградиве превлаке/филмови на бази нуспродуката у пољопривреди, финансиран од стране Иновационог Фонда Републике Србије.
 • 2009-2010 – Напредна електрокерамика и танки филмови (ON142040) финансиран од стране Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.
 1. Ćirković J., A.Radojković, Luković Golić D., Tasić N., Čizmić M., Branković G., Branković Z.(2020) Visible-light photocatalytic degradation of Mordant Blue 9 by single-phase BiFeO3 nanoparticles. Journal of Environmental Chemical Engineering In Press (IF:4.3)
 2. Jovanović J., Krnjajić S., Ćirković J., Radojković A., Popović T., Branković G., Branković Z. (2020) Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus L.) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella. Crop Protection 132:105109. (5-Year IF:2.537)
 3. Pavlovic V. B., Pavlovic V., Vujancevic J. D., Maskovic P., Cirkovic J., Papan J. M., Kosanovic D., Dramicanin M. D., Petrovic P. B., Vlahovic B. (2019) Structure and enhanced antimicrobial activity of mechanically activated nano TiO2. Journal of American Ceramic Society 102: 7735-7745. (Material Science, Ceramics; 5-Year IF: 3.502)
 4. Albrbara A. J., Djokić V., Bjelajac A., KovačJ., Ćirković J., Mitrić M., Janaćković Dj, Petrović R. (2016) Visible-light active mesoporous, nanocrystalline N,S-doped and co-doped titania photocatalysts synthesized by non-hydrolytic sol-gel route. Ceram International 42(15): 16718–16728. (Material Science, Ceramics; 5-Year IF: 2.540)
 5. Bjelajac A., Petrović R., Nedeljković J. M., Đokić V., Radetić T., Ćirković J., Janaćković Đ., (2015) Ex-situ sensitisation of TiO2 nanotubes with CdS quantum dots, Ceram International 41 (5) 7048-7053 (Material Science, Ceramics; 5-Year IF: 2.540)
 6. Ćirković J., Vojisavljević K., Nikolić N., Vulić P., Branković Z., Srećković T., Branković G. (2015) Dielectric and ferroelectric properties of BST ceramics obtained by hydrothermally assisted complex polymerization method. Ceramics International 41: 11306-11313. (Material Science, Ceramics; 5-Year IF: 2.540) – ID=1170
 7. Luković Golić D., Ćirković J., Šćepanović M., Srećković T., Longo E., Varela J.A., Daneu N., Stamenković V., Branković G., Branković Z., (2014) The modification of structural and optical properties of nano- and submicron ZnO powders by variation of solvothermal synthesis conditions, Journal of Nanoparticle Research, 16: 1-11.
 8. Ćirković J., Vojisavljević K., Šćepanović M., Rečnik A., Branković G., Branković Z., Srećković T. (2013) Hydrothermally assisted complex polymerization method for barium strontium titanate powder synthesis. Journal of Sol-Gel Science and Technology 65(2): 121-129. Materials Science, Ceramics IF – 1.660