Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јована Костић-Вуковић

др биолошких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 477

Област истраживања

Процена микробиолошких индикатора фекалног загађења површинских вода, у циљу одређивања присуства нетретираних комуналних отпадних вода. Процена утицаја загађења на водене екосистеме коришћењем риба као биоиндикатора, применом комет теста за одређивање нивоа ДНК оштећења, микронуклеус теста за одређивање кластогених и анеугених ефеката, као и хистопатолошких анализа ткива рибе.

Вештине

Mетодологије: анализа присуства метала и металоида применом методе ICP-OES, комет тест, микронуклеус тест, хистопатолошке анализе јетре и шкрга риба. Рад у програмима: Microsoft Office, Statistica, SPSS.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство: Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду:

 • 2019- Научни сарадник
 • 2016-2019 Истраживач сарадник
 • 2013-2016 Истраживач приправник

2.Образовање:

 • 2013-2018 Докторске академске студије, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2005-2013 Основне/Мастер студије, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:

 • 2017 Годишња награда Института за Мултидисциплинарна Истраживања за нарочите резултате и успехе постигнуте у научноистраживачкој делатности.
 • 2018 Награда у виду покривених путних трошкова за похађање конференције Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2018), Јун 10 – 14, 2018, Краков, Република Пољска.
 • 2016 Награда у виду покривених путних трошкова за похађање конференције Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016), April 10 – 14, 2016, Праг, Чешка Република.
 • 2018 Сертификат о похађању радионице „ASM Workshop on Scientific Writing and Publishing“ Америчког Друштва за Микробиологију (American Society for Microbiology).

4.Oстале професионалне активности

Ангажовање у настави:

 • 2014-2018 Катедра за микробиологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду – припрема и држање практичне наставе из предмета Микробиологија, Микробиолошки практикум и Методе у микробиологији.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти)-:

 • Рецензент у научним часописима: Science of the Total Environment, Environmental Science and Pollution Research, Acta zoologica, Acta Ichthyologica et Piscatoria, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

Чланства:

 • Удружење микробиолога Србије
 • Српско биолошко Друштво
 • Друштво гентичара Србије

Актуелни:

 • Управљање и обнављање водених еколошких коридора за миграторне врсте риба у басену реке Дунав, Дунавски транснационални програм, 2018-2022.

Завршени:

 • „Детекција стресора у морском екосистему на основу генотоксиколошких и физиолошких маркера у медитеранској дагњи (Mytilus galloprovincialis)“, билатерални пројекат Србија-Црна Гора, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2019-2020.
 • “Развој материјала за електронско учење за образовање о животној средини у основним и средњим школама у регији доњег дела Дунава – ELEDAN”, Дунавски фонд за стратешке пројекте (Danube Strategic Project Fund DSPF), 2018-2019.
 • „Усклађивање микробиолошких метода за процену квалитета воде реке Дунав“, билатерални пројекат Србија-Аустрија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2017-2018.
 • ,,Примена Microbial Source Tracking (MST) методе за процену фекалног загађења воде реке Саве и повезаности (потенцијална веза) са присуством генотоксичних агенаса‟, билатерални пројекат Србија-Аустрија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2016-2017.
 • „Establishing the basic microbial faecal pollution pattern along a large river: testing the longitudinal continuum vs. lateral discontinuum hypothesis at the River Danube“, Аустријски фонд за науку (Austrian Science Fund-FWF), 2013-2015.
 • „Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2013-2019.
 1. Kolarević, S., Sunjog, K., Kračun-Kolarević, M., Kostić-Vuković, J., Jovanović, J., Simonović, P., Simić, V., Piria, M., Gačić, Z., Lenhardt, M., Paunović, M., Vuković-Gačić, B. (2018) The Genetic Variability (RAPD) and Genotoxicity In Vivo (Alkaline and Fpg-Modified Comet Assay) in Chub (Squalius cephalus): The Sava River Case Study. International Journal of Environmental Research, 12(5), 703-712, (2018 Environmental Sciences: 180/251, IF=1.488, M23).
 2. Kostić, J., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Aborgiba, M., Gačić, Z., Paunović, M., Višnjić-Jeftić, Ž., Rašković, B., Poleksić, V., Lenhardt, M., Vuković-Gačić, B. (2017). The impact of multiple stressors on the biomarkers response in gills and liver of freshwater breams during different seasons. Science of The Total Environment, 601, 1670-1681, (2016 Environmental Sciences: 22/229, IF=4.9, M21a).
 3. Jovanović, J., Kolarević, S., Milošković, A., Radojković, N., Simić, V., Dojčinović, B., Kračun-Kolarević, M., Paunović, M., Kostić, J., Sunjog, K., Timilijić, J., Djordjević, J., Gačić, Z., Žegura, B., Vuković-Gačić, B. (2017). Evaluation of genotoxic potential in the Velika Morava River Basin in vitro and in situ. Science of The Total Environment, 621, 1289-1299, (2016 Environmental Sciences: 22/229, IF=4.9, M21a).
 4. Deutschmann, B., Kolarevic, S., Brack, W., Kaisarevic, S., Kostic, J., Kracun-Kolarevic, M., Liska, I., Paunovic, M., Seiler, T-B., Shao, Y., Sipos, S., Slobodnik, J., Teodorovic, I., Vukovic-Gacic, B., Hollert, H. (2016). Longitudinal profile of the genotoxic potential of the River Danube on erythrocytes of wild common bleak (Alburnus alburnus) assessed using the comet and micronucleus assay. Science of the Total Environment. 573, 1441-1449, (2016 Environmental Sciences: 22/229, IF=4.9, M21a).
 5. Vrzel, J., Vuković-Gačić, B., Kolarević, S., Gačić, Z., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Aborgiba, M., Farnleitner, A., Reischer, G., Linke, R., Paunović, M., Ogrinc, N. (2016). Determination of the sources of nitrate and the microbiological sources of pollution in the Sava River Basin. Science of the Total Environment, 573, 1460-1471, (2016 Environmental Sciences: 22/229, IF=4.9, M21a).
 6. Kostić, J., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Aborgiba, M., Gačić, Z., Lenhardt, M., Vuković-Gačić, B. (2016). Genotoxicity assessment of the Danube River using tissues of freshwater bream (Abramis brama). Environmental Science and Pollution Research, 23, 20783-20795, (2014 Environmental Sciences: 54/223, IF=2.828, M21).
 7. Kolarević, S., Aborgiba, M., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Simonović, P., Simić, V., Milošković, A., Reischer, G., Farnleitner, A., Gačić, Z., Milačič, R., Zuliani, T., Vidmar, J., Pergal, M., Piria, M., Paunović, M., Vuković-Gačić, B. (2016). Evaluation of Genotoxic Pressure along the Sava River. PLoS ONE. 11(9), e0162450, (2014 Multidisciplinary Sciences: 9/57, IF=3.234, M21).
 8. Aborgiba, M., Kostić, J., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Elbahi, S., Knežević-Vukčević, J., Lenhardt, M., Paunović, M., Gačić, Z., Vuković-Gačić, B. (2016). Flooding modifies the genotoxic effects of pollution on a worm, a mussel and two fish species from the Sava River. Science of the Total Environment. 540, 358-367, (2016 Environmental Sciences: 22/229, IF=4.9, M21a).
 9. Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Slobodnik, J., Liška, I., Gačić, Z., Paunović, M., Knežević-Vukčević, J., Vuković-Gačić, B. (2015). Assessment of the genotoxic potential along the Danube River by application of the comet assay on haemocytes of freshwater mussels: The Joint Danube Survey 3. Science of the Total Environment, 540, 377-385, (2014 Environmental Sciences: 18/223, IF=4.099, M21a).
 10. Martinović, R., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Marković, S., Gačić, Z., Kljajić, Z., Vuković-Gačić, B. (2015). Genotoxic potential and heart rate disorders in the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis exposed to Superdispersant-25 and dispersed diesel oil. Marine environmental research, 108, 83-90, (2015 Environmental Sciences: 63/225, IF=2.769, M21).