Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Ђорђевић

Мастер молектуларни биолог и физиолог, смер Микробиологија

Истраживач - сарадник

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 64 3697684

Област истраживања

Микробиологија, Генотоксикологија

Вештине

 • Изолација и култивација бактерија на течним и чврстим подлогама, рад са ћелијским културама, анализе за детекцију токсичности, цитотоксичности и генотоксичности у in vivo и in vitro моделима, комет тест
 • Програми: ImageJ, SPSS, PhotoShop CS5, HTML, C, C#
 • Базе података: National Center for Biotechnology Information (NCBI)
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2019 –        Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2017-2019 Експерт на пројекту YOUMIG (Interreg – The Danube Transnational Programme).

2.Образовање:    

 • 2017 – данас:  Студент докторских студија Биолошког факултета Универзитета у Београду, студијски програм Биологија, модул Биологија микроорганизама
 • 2016 – 2017:  Мастер биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, студијски програм Молекуларна биологија, модул Микробиологија;
 • 2013 – 2016:  Дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, студијски програм Молекуларна биологија;
 • 2010 – 2013:  Интегрисане академске студије медицине, Медицински факултет, Универзитет у Београду.

3.Остале професионалне активности

Ангажовање у настави:

Сарадник у настави из више различитих курсева основних и мастер студија Катедре за микробиологију Биолошког факултета, Универзитета у Београду

Чланства:

 • 2018 Члан Српског биолошког друштва

Завршени:

 • 2019-2020 „Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије” (ев. бр. 173045), МПНТР Републике Србије
 • 2017-2019 YOUMIG (Interreg – The Danube Transnational Programme)
 • 2013 Учесник пројекта „Лекар у заједници“, Институт за социјалну медицину, Универзитета у Београду
 1. Jovanović, J., Kolarević, S., Milošković, A., Radojković, N., Simić, V., Dojčinović, B., Kračun-Kolarević, M., Paunović, M., Kostić, J., Sunjog, K., Timilijić, J., Djordjević, J., Gačić, Z., Žegura, B., Vuković-Gačić, B. (2017). Evaluation of genotoxic potential in the Velika Morava River Basin in vitro and in situ. Science of The Total Environment, 621, 1289-1299.
 2. Kolarević, S., Milovanović, D., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Sunjog, K., Martinović, R., Đorđević, J., Novaković, I., Sladić, D., Vuković-Gačić, B. (2017). Evaluation of genotoxic potential of avarol, avarone, and its methoxy and methylamino derivatives in prokaryotic and eukaryotic test models. Drug and Chemical Toxicology, 1-10.
 3. Đorđević, J., Kolarević, S., Jovanović, J., Kostić-Vuković, J., Novaković, I., Jeremić, M., Sladić, D., Vuković-Gačić, B. (2018). Evaluation of genotoxic potential of tert-butylquinone and its derivatives in prokaryotic and eukaryotic test models, Drug and Chemical Toxicology, pp. 1 – 9.