Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Ракић

Мастер инжењер технологије

Истраживач-сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 049

Област истраживања

Синтеза и карактеризација нових везивних материјала на бази мешавине великог удела електрофилтерског пепела и малог удела портланд цемента. Испитивање утицаја механичке и хемијске активације електрофилтерског пепела на својства синтетисаних везива.

Вештине

MS Office, PhotoShop, OriginPro

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације
 1. Радно искуство:
 • 2019 – данас: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2017 – 2019: Спољни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2013 – 2015: Инжењер у лабораторији за грађевинске материјале, Велестрој д.о.о., Русија
 • 2011 – 2011: Хемијски аналитичар, Анахем д.о.о., Београд
 1. Образовање:
 • 2015 – данас: Студент докторских студија, Технолошко-металуршки факултет (одсек Инжењерство материјала), Универзитет у Београду
 • 2012: Мастер инжењер технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • 2010: Дипломирани инжењер технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 1. Остале професионалне активности 

  Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије

Завршени:

 • „Геополимери – Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале” (ТР34026), Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.
 • „Побољшана сигурност кроз безбеднију цементацију опасних отпада“, НАТО програм Наука за мир и безбедност (СПС 985402)
 • „Иновативна примена локалног индустријског отпада у индустрији грађевинских материјала“, Еурека програм (Е!9980)
 • Rakić J. Baščarević Z.: Poboljšanje svojstava veziva sa velikim udelom elektrofilterskog pepela primenom postupaka mehaničke i hemijske aktivacije, Tehnika br. 5, 2020, pp. 553 – 559 (ISSN 0040-2176)
 • Baščarević Z., Rakić , Petrović R.: Possibility to use spent catalyst from fluid catalytic cracking process for geopolymer synthesis, 20th International Conference on Building Materials 2018, Ibausil, Weimar, Germany, 2018, Vol. 1, pp. 985 – 992 (ISBN 978-3-00-059950-7)
 • Rakić, Baščarević Z.: Optimization of Mechanical Activation of Fly Ash, 5th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials: 5CSCS-2019, Belgrade, 2019, Serbia, Book of Abstracts pp.138 (ISBN 978-86-80109-22-0)
 • Rakić, Baščarević Z., Petrović R., Kovač S.: Possibility to use spent fluid catalytic cracking catalyst as component of Portland cement binders, 13th Conference for Young Scientists in Ceramics, Novi Sad, 2019, Book of Abstracts pp. 101 (ISBN 978-86-6253-104-9)