Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Павловић

др Биолошких наука

Виши научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

Физиолошки и молекуларни механизми исхране биљака. Улога силицијума у исхрани биљака. Физиолошки и молекуларни механизами силицијумом-посредованог ублажавања абиотичког стреса код биљака. Усвајање и транспорт гвожђа у биљкама са посебним освртом на улогу силицијума у ублажавању недостатка гвожђа.

Вештине

 • Оптички емисиони спекторофотометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-OES)
 • Анализатор угљеника, водоника, азота и сумпора (CHNS)
 • UV-Vis спектроскопија
 • Квалитативна и квантитативна елементална анализа узорака биљног материјала, земљишта, минералних ђубрива и воде за наводњавање
 • Одређивње садржаја силицијума из различитих типова узорака
 • IBM SPSS Statistics
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2018-данас: Научни-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биљне, земљишне и нано-системе (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду.
 • 2013-2018: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду.
 • 2011-2013: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду.

2.Образовање:    

 • 2017: Доктор биолошких наука (Физиологија и молекуларна биологија биљака), Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ментор: др Мирослав Николоћ.
 • 2010: Дипломирани биолог заштите животне средине, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

3.Награде и признања:    

 • Одабрана усмена презентација „Интеракције између гвожђа и силицијума” на 17. међународном симпозијуму о исхрани гвожђем и интеракцијама код биљака, -10. јула 2014., Гатерслебен / Куедлинбург, Немачка.

4.Остале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент за међународне научне часописе Plant and Soil, Biologia-Springer и Food Chemistry, верификовао Publons.

Чланства:

 • Члан Међународног друштва за силицијум у пољопривреди (ISSAG) (од 2017. до данас).

Завршени:

 • Члан националног пројекта „Минерални стрес и адаптација биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима“ бр. ОИ-173028, финансираног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије (2011-2019).
 • Члан међународног пројекта „Механизми силицијумом-посредованих адаптација биљака на абиотски стрес“ („Mechanisms of Silicon-mediated Plant Adaptations to Abitotic Stress“) у оквиру билатералне научне сарадње између РС и НР Кине, суфинансираног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије (2012-2013).

Поглавља у међународним књигама:

 1. Nikolic M., Pavlovic J. (2018). Plant responses to iron deficiency and toxicity and iron use efficiency in plants. In: Plant Micronutrient Use Efficiency: Molecular and Genomic Perspectives in Crop Plants, 1st Edition, A.M. Hossain et al. (Eds.), pp. 55-69. Academic Press, Elsevier, London. ISBN: 9780128121047. – ID=1503

Рецензирани међународни часописи:

 1. Bosnic D., Nikolic D., Timotijevic G., Pavlovic J., Vaculik M., Samardzic J., Nikolic M. (2019). Silicon alleviates copper (Cu) toxicity in cucumber by increased Cu-binding capacity. Plant and Soil, doi: 10.1007/s11104-019-04151-5 (Agronomy 7/87, IF = 3.306, M21a) – ID=1504
 2. Nikolic M., Nikolic N., Kostic L., Pavlovic J., Bosnic P., Stevic N., Savic J., Hristov N. (2016): The assessment of soil availability and wheat grain status of zinc and iron in Serbia: Implications for human nutrition. Science of the Total Environment 553: 141-148. Environmental Sciences 18/223, IF=4.009 – ID=1160
 3. Pavlovic J., Samardzic J., Kostic L., Laursen K.H., Natic M., Timotijevic G., Schjoerring J.K., Nikolic M. (2016). Silicon enhances leaf remobilization of iron in cucumber under limited iron conditions. Annals of Botany 118, 271-280. (IF 3.982) – ID=1203
 4. Stevic N., Korac J., Pavlovic J., Nikolic M. (2016). Binding of transition metals to monosilicic acid in aqueous and xylem (Cucumis sativus L.) solutions: A low-T electron paramagnetic resonance study. BioMetals, DOI: 10.1007/s10534-016-9966-9 (IF 2.134) – ID=1204
 5. Bityutskii N., Pavlović J., Yakkonen K., Maksimović V., Nikolić M. (2014) Contrasting effect of silicon on iron, zinc and manganese status and accumulation of metal-mobilizing compounds in micronutrient-deficient cucumber. Plant Physiology and Biochemistry 74: 205-211. Plant Sciences, 40/197, 2.775 – ID=896
 6. Pavlovic J., Samardzic J., Masimović V., Timotijevic G., Stevic N., Laursen K.H., Hansen T.H., Husted S., Schjoerring J.K., Liang Y., Nikolic M. (2013) Silicon alleviates iron deficiency in cucumber by promoting mobilization of iron in the root apoplast. New Phytologist 198: 1096-1107. Plant Sciences 6/197, 6.736 – ID=617