Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Кораћ Јачић

Доктор наука-Хемијске науке

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 459

Област истраживања

 • Координациона хемија- интеракције биомолекула са прелазним металима
 • Редокс хемија
 • ЕПР спектроскопија

Вештине

 • УВ/вис спектроскопија
 • ЕПР спектроскопија
 • Биохемијске методе (хроматографије, нативна и СДС електрофореза, изоелектрофокусирање)
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

2018 – данас: Истраживач-сарадник

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2016 – 2018: Истраживач-приправник

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2020: Доктор наука-Хемијске науке, Катедра за неорганску хемију, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2014: Мастер физикохемичар, Катедра за физичку хемију (биофизичка хемија), Факултет за Физичку хемију, Универзитет у Београду
 • 2013: Дипломирани биохемичар, Катедра за биохемију, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:    

 • 2019 (27.05 – 05): COST Акција CA15133 стипендија за кратки студијски боравак (STSM истраживач) у НаноТемпер компанији, Краков, Пољска.
 • 11.2018. Прва награда за најбољу постер презентацију на VIII Конференцији Биохемијског друштва Србије под називом „Coordination in Biochemistry and Life“
 • 2018 (04.10. – 08.10.): стипендија за „НЕРКА 7“, регионалну школу биофизике спонзорисану од стране IUPAB-a (International Union of Pure and Applied Biophysics), у организацији Друштва бифизичара Србије (Котор, Црна Гора.
 • 2017 (19.06. – 23.06.): COST Акција CA15133 стипендија за 1st FeSBioNet Training School, Лисабон, Португал.

4.Oстале професионалне активности

 • Чланство: Српско биохемијско друштво ( од 2015), Српско биолошко друштво (od 2018)

Завршени:

 • OI173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • CA 15133 The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects (FeSBioNet) (Учесник)- COST Акција

Рецензирани међународни часописи:

 1. Korać Jačić J., Nikolić Lj., Stanković DM., Opačić M., Dimitrijević M., Savić D., Grgurić-Šipka S., Spasojević I., Bogdanović Pristov J. (2020) Ferrous iron binding to epinephrine promotes the oxidation of iron and impedes activation of adrenergic receptors. Free Radical Biology and Medicine, 148: 123-127. (Biochemistry & Molecular Biology 16/143, IF=6.170, M21)
 2. Korać J., Stanković DM., Stanić M., Bajuk-Bogdanović D., Žižić M., Bogdanović Pristov J., Grgurić-Šipka S., Popović-Bijelić A., Spasojević I. (2018) Coordinate and redox interactions of epinephrine with ferric and ferrous iron at physiological pH. Scientific Reports, 8: 3530. (Multidisciplinary Sciences 12/64, IF=4.122, M21)
 3. Korać J., Todorović N., Zakrzewska J., Žižić M., Spasojević I. (2018) The conformation of epinephrine in polar solvents: an NMR study. Structural Chemistry, 29: 1533-1541. (Chemistry, Physical 85/147, IF=2.019, M22)
 4. Bozic B., Korac J., Stankovic DM., Stanic M., Romanovic M., Bogdanovic-Pristov J., Spasic S., Popovic-Bijelic A., Spasojevic I., Bajcetic M. (2018) Coordination and redox interactions of beta-lactam antibiotics with Cu2+ in physiological settings and the impact on antibacterial activity. Free Radical Biology and Medicine, 129: 279-285. (Biochemistry & Molecular Biology 43/299, IF=5.657, M21)
 5. Božić B., Korać J., Stanković DM., Stanić M., Popović-Bijelic A., Bogdanović Pristov J., Spasojević I., Bajčetić M. (2017) Mechanisms of redox interactions of bilirubin with copper and the effects of penicillamine. Chemico-Biological Interactions, 278: 129-134. (Pharmacology & Pharmacy 75/261, IF=3.296, M21)
 6. Stevic N., Korac J., Pavlovic J., Nikolic M. (2016). Binding of transition metals to monosilicic acid in aqueous and xylem (Cucumis sativus L.) solutions: A low-T electron paramagnetic resonance study. BioMetals 29: 945-951. (Biochemistry & Molecular Biology 195/290, IF 2.183, M23)
 7. Rašković B., Babić N., Korać J., Polović N. (2015) The evidence of β-sheet structure induced kinetic stability of papain upon thermal and sodium dodecyl sulphate denaturation. Journal of the Serbian Chemical Society, 80: 613-625. (Chemistry, Multidisciplinary 120/163, IF = 0.970, M23)