Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јелена Бобић

др техничких наука из области хемија и хемијска технологија

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 039

Област истраживања

 • Савремени материјали за електронику
 • Фероелектрична и пиезоелектрична керамика заснована на бизмут титанатним и баријум титанатним структурама и мултифероицима
 • Хемијске и механохемијске методе синтезе нано прахова
 • Процесирање и карактеризација дебелих и флексибилних полимерних филмова за сакупљање и складиштење енергије

Вештине

 • Релевантно искуство у хемијским и механохемијским методама синтезе керамичких прахова, обраде керамичких материјала, синтеза флексибилних композитних филмова методом врућег пресовања.
 • Такође ради на карактеризацији поликристалних узорака методама:
  • Рендгенско-дифракцијоном анализом и структурном анализом програмом FullProf suite toolbar,
  • скенирајућим електронским микрсокопом SEM (Tescan VEGA TS 5130MM),
  • микроскопијом атомсих сила (NT-MDT Ntegra SPM)
  • уређајем за фероелектрична мерења (Precision Multiferroic Test System with High Voltage Interface-Radiant Technologies, Inc.)
  • магнетoметром (Electrical steel tester, BROCKHAUS MPG200)
  • импеданс анализатором (HIOKI LCR HiTester 3532-50)
  • пиезоелектрична мерења (Berlincourt)
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2018-данас: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду,
 • 2013-2018: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду,
 • 2008-2013: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду,
 • 2006-2008: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду,

2.Образовање:    

 • 2006-2012: Доктор техничких наука, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду. Наслов докторске дисертације: „Утицај параметара синтезе и допаната на структуру и својства баријум бизмут-титанатне керамике“.
 • 2006: Дипломирани инжењер технологије, одсек-неорганска хемијска технологија, одсек-аналитичка контрола, Технолошко-металуршком факултету, Универзитет у Београду.

3.Награде и признања:    

 • Сертификат Европске академије за обуку (ЕУТА) за учешће на радионици под називом „Како написати добар предлог пројекта и добити средства из ЕУ фонда“, новембар 2018.

4.Остале професионалне активности

 • Школа за обуку на Институту Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, Карактеризација материјала кроз пројекат COST MP 0904 „Једнофазни и вишефазни фероици и мултиферроики са ограниченом геометријом“ SIMUFER, јануар 2013.

Радне посете у иностранству:

 • 2019: Радна посета у оквиру билатералног пројекта са Италијом, тема: Диелектрична и анеластична својства флексибилних BNBT-PVDF филмова који се користе за прикупљање енергије.
 • 2019: Радна посета у оквиру билатералног пројекта са Аустријом, тема: Раманска спектроскопија и фероелектрична карактеристика керамике бизмут ферит-титаната
 • 2011: Радна посета у оквиру пројекта STSM COST MP0904, тема: Диелектрична својства чисте и допиране баријум бизмут титанатне керамике, Факултет за физику, Универзитет у Вилнијусу, Литванија
 • 2008: Радна посета у оквиру пројекта COST 539, тема: Карактеризација електричних и диелектричнох својстава BaBi4Ti4O15 керамике добијене механохемијским поступком синтезе, Факултет за физику, Универзитет у Вилнијусу, Литванија
 • 2007: Радна посета у оквиру пројекта COST 539, тема: Карактеризација наноструктурних прахова и керамике баријум бизмут титаната, Јожеф Стефан Институт, Љубљана, Словенија

Организације радионица:

 • 2006-2010: COST 539 “Електрокерамика произведена из нанопрахова добијених иновативним методама“ (Electroceramics Produced from Nanopowders produced by Innovative Methods-ELENA). На овом пројекту је поред истраживачког рада била ангажована и на организацијама семинара и израдама штампаних извода апстраката.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Др Јелена Бобић рецензирала радове за часописе: Journal of Alloys and Compounds, Ceramic International, Materials Science and Engineering B, Processing and Application of Ceramics, Journal of Nanostructure in Chemistry, Physica B и друге.

Чланства:

 • Члан Друштва за керамичке материјале Србије

Актуелни:

 • 2020-данас: Програм пројекта 451-03-68 / 2020-14 / 200053 финансиран од стране Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије, учесник
 • 2019-2021: Билатерални пројекат између Србије и Италије, „Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетски ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије“, учесник
 • 2019-2020: Билатерални пројекат између Србије и Аустрије, „Материјали Ауривилијусове структуре без присуства олова: корелација Раман спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава“, руководилац
 • 2020-2021: Пројекат „Нетоксични флексибилни пиезоелектрични филмови за скупљање енергије од вибрација“ из програма Доказ концепта финансиран од Фонда за иновациону делатност Републике Србије, учесник
 • COST CA17123 – „Ултрабрза опто-магнето електроника за недисипативне информационе технологије“ (MAGNETOFON), учесник https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview.

Завршени:

 • 2011-2019: Нацинални пројекат ИИИ45021 „Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, учесник
 • 2014-2018: COST MP1308 – „Ка оксидној електроници“ (TO-BE), учесник
 • 2014-2015: Билатерални пројекат између Србије и Словеније, „Мултифероични композитни материјали за нове примене“, руководилац
 • 2013-2017: COST IC1208 „Интегрисање уређаја и материјала: изазов за нове инструментације у информационим и комуникационим технологијама“, члан Управног одбора
 • 2011-2014: COST MP0904 – „Једнофазни и вишефазни фероици и мултифероици са ограниченом геометријом“ (SIMUFER), учесник
 • 2006-2010: Нацинални пројекат P142059, ”Синтеза нанопрахова и добијање керамике и нанокомпозита за примену у новим технологијама“, Министарство науке Републике Србије, учесник
 1. D. Bobić, Guilhermina Ferreira Teixeira, R. Grigalaitis, S. Gyergyek,M.M.  Vijatović Petrović, Maria Ap. Zaghete, B.D. Stojanovic, PZT-NZF/CF ferrites flexible thick films: structural, dielectric, ferroelectric and magnetic characterization, Journal of Advanced Ceramics, 8, 4545–554 (2019)
 2. M. Vijatović Petrović, A. Radojković, J.D. Bobić, A. Džunuzović, N. Ilić, B.D. Stojanović, Sensing properties of barium titanate nanoceramics tailored by doping and microstructure control, J. Mater. Sci. 54 (2019) 6038-6052
 3. D. Bobić, M. Ivanov, N.I. Ilić, A.S. Dzunuzović, M.M. Vijatović Petrović, J.Banys, A. Ribic, Z. Despotovic, B.D. Stojanovic, PZT-nickel ferrite and PZT-cobalt ferrite comparative study: structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of composite ceramics, Ceramics International, 44, 6551-6557 (2018)
 4. S. Dzunuzovic, M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, N.I. Ilic, M. Ivanov, R. Grigalaitis, J. Banys, B.D. Stojanovic, Magneto-electric properties of xNi0.7Zn0.3Fe2O4 – (1-x)BaTiO3 multiferroic composites, Ceram. Int. 44 (2018) 683–694
 5. Book: Magnetic, Ferroelectric, and Multiferroic Metal Oxides, Elsevier Publisher 2018, Edited by Biljana D. Stojanovic and Series Editor Ghenadii Korotcenkov, ISBN: 978-0-12-811180-2Chapter 2: M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, Perovskite and Aurivillius: Types of ferroelectric metal oxides, Pages 35-49 Chapter 11: J.D. Bobic, M.M. Vijatovic Petrovic, B.D. Stojanovic
 6. D. Bobić, R.M. Katiliute, M. Ivanov, N.I. Ilić, A.S. Dzunuzović, M.M. Vijatović Petrović, J. Banys, B.D. Stojanović, Influence of tungsten doping on dielectric, electrical and ferroelectric behavior of BaBi4Ti4O15 ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 702, 619-625 (2017)
 7. J.D. Bobić, M. Katiliute, M. Ivanov, M.M. Vijatović Petrović, N.I. Ilić, A.S. Dzunuzović, J. Banys, B.D. Stojanović, Dielectric, ferroelectric and magnetic properties of La doped  Bi5Ti3FeO15 ceramics, J. Mater. Sci. Mater. Electron., 27, 2448-2454 (2016)
 8. D. Bobić, M.M. Vijatović Petrović, N.I. Ilić, E. Palaimiene, R. Grigalaitis, C.O Paiva-Santos, M. Cilence, B.D. Stojanović, Lead-free BaBi4Ti4O15 ceramics: effect of synthesis methods on phase formation and electrical properties, Ceramics International, 41, 309-316 (2015)