Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Јасна Симоновић Радосављевић

др физичкохемијских наука

Научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Дизајн, синтеза и примена нових материјала заснованих на биљним ћелијским зидовима (што чини највећи део отпадне биомасе).
 • FTIR спектроскопија и микроскопија
 • Кристалографске методе
 • DPLS микроскопија

Вештине

 • FTIR спектроскопија и микроскопија
 • Кристалографске методе
 • DPLS микроскопија
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

2019.-сада: Научни сарадник у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Београд, Србија

2011-2017: Истраживач сарадник у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Београд, Србија

2008-2011:  Истраживач приправник у Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Београд, Србија

2.Образовање:   

2018. – доктор наука – физичкохемијске науке, Факултет за физичку хемију – Универзитет у Београду

2009. – мастер физичке хемије, Факултет за физичку хемију – Универзитет у Београду

2008. – дипломирани физикохемичар, Факултет за физичку хемију -Универзитет у Београду

3.Награде и признања:    

 • 2009, 2011 COST Action FP0802 STSM research fellowship grant. Innventia, Стокхолм, Шведска
 • 2018 Учесник и стипендиста Интернационалне школе биофизике „ Академик Радослав К. Анђус“ (NERKA)

4.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво физикохемичара Србије
 • Биофизичко друштво Србије
 • Друштво за билјну физиологију Србије
 • Друштво за микроскопију Србије

Актуелни:

 • 2020-2021 “Енкапсулација цинка у биоразградивим полимерима: одрживо решење за обогаћење житарица”
 • 2019-2023 CA18237 – European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection (COST action), participant
 • 2019-2021 “Микроструктурне и механичке особине бетона са рециклираним материјалима” (билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Хрватске); руководилац

Завршени:

 • 2011-2019: ОИ173017: „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“ финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2011-2019: ИИИ45012: „Синтеза, процесирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у енергетици, механичком инжењерству, заштити животне средине и биомедицини“; Подпројекат: „Проучавање и измене структуре биљног ћелијског зида као основе за нове материјале за примену у нанотехнологији“.
 • 2010-2011: Пројекат билатералне сарадње између Србије и Мађарске: „ Структурна анизотропија биљних ћелијских зидова различитог порекла и њихових конститутивних полимера, коришћењем диференцијалне поларизационе ласерске скенинг микроскопије (ДП-ЛС) “
 • 2009-2011: COST FP0802: „Експерименталне и компјутерске технике за микро-карактеризацију у дрвету“
 • 2008-2010: 143043: „Испитивање нових биосензора за мониторинг и дијагностику биљака“
 1. Radotić K, Djikanović D, Simonović Radosavljević J, Jović-Jovičić N, Mojović Z (2020) Comparative study of lignocellulosic biomass and its components as electrode modifiers for detection of lead and copper ions. Journal of Electroanalytical Chemistry 862:114010
 2. Simonović Radosavljević J, Bogdanović Pristov J, Mitrović A, Steinbach G, Mouille G, Tufegdžić S, Maksimović V, Mutavdžić D, Janošević D, Vuković M, Garab G, Radotic K (2017) Parenchyma cell wall structure in twining stem of Dioscorea balcanica. Cellulose 24 (11): 4653 – 4669.
 3. Savić A, Mitrović A, Donaldson L, Simonović Radosavljević J, Bogdanović Pristov J, Steinbach G, Garab G, Radotić K (2016) Fluorescence-detected linear dichroism of wood cell walls in juvenile Serbian spruce: estimation of compression wood severity. Microscоpy and Microanalysis 22: 361-367.
 4. Djikanovic D, Devecerski A, Steinbach G, Simonovic J, Matovic B, Garab G, Kalauzi A, Radotic K (2016) Comparison of macromolecular interactions in the cell walls of hardwood, softwood and maize by fluorescence and FTIR spectroscopy, differential laser scanning microscopy and X-ray diffraction. Wood Science and Technology 50: 547-566.
 5. Mitrović A, Donaldson LA, Djikanović D, Bogdanović Pristov J, Simonović J, Mutavdžić D, Kalauzi A, Maksimović V, Nanayakkara B, Radotić K (2015) Analysis of static bending-induced compression wood formation in juvenile Picea omorika (Pančić) Purkynĕ. Trees Structure and Function 5: 1533-1543.
 6. Donaldson L A, Nanayakkara B, Radotić K, Djikanović-Golubović D, Mitrović A, Bogdanović Pristov J, Simonović Radosavljević J, Kalauzi A (2015) Xylem parenchyma cell walls lack a gravitropic response in conifer compression wood. Planta 242:1413–1424, DOI: 10.1007/s00425-015-2381-6
 7. Radotić K, Roduit C, Simonović J, Hornitschek P, Fankhauser C, Mutavdzić D, Steinbach G, Dietler G, Kasas S (2012) Atomic Force Microscopy Stiffness Tomography on Living Arabidopsis thaliana Cells Reveals the Mechanical Properties of Surface and Deep Cell-Wall Layers during Growth. Biophysical Journal 103(3): 386-394. DOI: 10.1016/j.bpj.2012.06.046,
 8. Salmén L, Olsson A-M, Sevanic JS, Simonović J, Radotić K (2012) Structural organisation of the wood polymers in the wood fibre structure. 7(1): 521-532,
 9. Djikanović D,  Simonović J, Savić A, Ristić I,  Bajuk-Bogdanović D,  Kalauzi A,  Cakić S,  Budinski-Simendić J,  Jeremić M, Radotić K (2012) Structural Differences Between Lignin Model Polymers Synthesized from Various Monomers. Journal of Polymers and the Environment 20(2): 607-617, DOI: 10.1007/s10924-012-0422-9
 10. Simonović J, Stevanić J, Djikanović D, Salmén L, Radotić K (2011) Anisotropy of cell wall polymers in branches of hardwood and softwood: a polarized FTIR study. Cellulose 18: 1433-1440.