Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Филип Штрбац

Доктор ветеринарске медицине

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Област истраживања

Ветеринарска медицина (фармакологија и токсикологија, паразитологија и паразитске болести), агрономија, фитотерапија, етарска уља

Вештине

Методологија испитивања ефикасности и токсичности антипаразитских препарата, рачунарски програми: Microsoft office (Word, Powerpoint, Excel), статистички пакети: GraphPad Prism, Origin

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:    

 • 2022 – данас: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2018-2022: Истраживач-стипендиста, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

2.Образовање:    

 • 2017 – данас: Студент докторских студија ветеринарске медицине на Пољопривредном факултету, Универзитет у Новом Саду
 • 2012-2017: Интегрисане студије ветеринарске медицине на Пољопривредном факултету, Универзитет у Новом Саду
 • 2008-2012: Природно-математички смер у гимназији „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

3.Награде и признања:    

 • Стипендија за студенте докторских академских студија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018-2022)
 • Доситејева стипендија Фонда за младе таленте, Министарство омладине и спорта Републике Србије (академска 2016/2017)
 • Стипендија Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника, Универзитет у Новом Саду (академска 2015/2016)
 • Студентска стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (академска 2013/2014 и 2014/2015)
 • Повеља за најбољи успех на петој години студија у школској 2016/2017. години (студент генерације), додељена 20.11.2017. године
 • Награда за завршене студије (за остварену укупну просечну оцену 9,58) (Одлука сената Универзитета у Новом Саду бр. 04-29/4, 27.12.2018. године)
 1. Остале професионалне активности
 • Кракторочна научна мисија (STSM) под именом „Методологија дијагностике паразитских инфекција и методе за процену антипаразитских лекова“ финансирана од стране КОСТ акције COMBAR (eng. Combating Anthelmintic Resistance in Ruminants – CA16230), спроведена на Департману за ветеринарску медицину и Анималну производњу, Универзитет у Напуљу Федерико II и Регионалном центру за праћење паразитоза КРЕМОПАР, Еболи (СА), Република Италија (октобар 2019-новембар 2019)
 • Студијско-научни боравак под именом „Антихелминтичка ефикасност одабраних етарских уља против гастроинтестиналних нематода оваца“ суфинансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, спроведен на Департману за ветеринарску медицину и Анималну производњу, Универзитет у Напуљу Федерико II и Регионалном центру за праћење паразитоза КРЕМОПАР, Еболи (СА), Република Италија (септембар 2021-октобар 2021)
 • Стажиста на ветеринарској клиници у склопу Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду (фебруар 2018-фебруар 2019)
 • Спољашњи експерт у међународној КОСТ мрежи – оцена и извештај о предлозима за КОСТ акције, мониторинг КОСТ акција (новембар 2021-данас)

 

Ангажовање у настави:

 • Демонстратор у практичној настави на предмету „Општа клиничка дијагностика“ на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду (октобар 2019-септембар 2020)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у научним часописима:

– Tropical Animal Health and Production

– Frontiers in Veterinary Science

– Veterinary and Animal Science

Чланства:

 • Биохемијско друштво Србије (септембар 2021-данас)

Актуелни:

 • „eco2adapt“- Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorow’s Forests – European Horizon Europe research and innovation programme (учесник),

https://efi.int/projects/eco2adapt-ecosystem-based-adaptation-and-changemaking-shape-protect-and-maintain

Завршени:

 • „Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора“ (ТР31062) –Министарство просвете, науке и технолошког развоја (учесник у својству докторанда стипендисте)
 1. Štrbac F., Bosco A., Pušić I., Stojanović D., Simin N., Cringoli G., Rinaldi L., Ratajac R. 2022. The use of essential oils against sheep gastrointestinal nematodes. In book: Animal Health Perspectives, eds by Abbas R.Z., Khan A., Liu P., Salemi M.K. Unique Scientific Publishers, Faisalabad, Pakistan, Vol. I, p. 86-94. DOI: 10.47278/book.ahp/2022.12 (M14)
 2. Štrbac F., Krnjajić S., Maurelli M.P.M., Stojanović D., Simin N., Orčić D., Ratajac R., Petrović K., Knežević G., Cringoli G., Rinaldi L., Bosco A. 2023. A potential anthelmintic phytopharmacological source of Origanum vulgare (L.) essential oil against gastrointestinal nematodes of sheep. Animals, 13: 45. DOI: 10.3390/ani13010045
  (M21, Veterinary Sciences 16/145, IF2021 = 3.231)
 3. Štrbac F., Bosco A., Maurelli M.P.M., Ratajac R., Stojanović D., Simin N., Orčić D., Pušić I., Krnjajić S., Sotiraki S., Saralli S., Cringoli G., Rinaldi L. 2022. Anthelmintic properties essential oils to control gastrointestinal nematodes in sheep – in vitro and in vivo studies. Veterinary Sciences, 9(2): 93. DOI: 10.3390/vetsci9020093
  (M21, Veterinary Sciences 37/145, IF2021 = 2.518)
 4. Petrović K., Đoković R., Cincović M., Hristovska T., Lalović M., Petrović M., Majkić M., Došenković-Marinković M., Anđušić M., Devečerski G., Stojanović D., Štrbac F. Niacin status indicators and their relationships with metabolic parameters in dairy cows during early lactation. Animals, 12(12): 1524. DOI: 10.3390/ani12121524
  (M21, Veterinary Sciences 16/145, IF2021 = 3.231)
 5. Štrbac F., Bosco A., Rinaldi L., Amadesi A., Stojanović D., Simin N., Orčić D., Krnjajić S., Ratajac R. 2021. Ovicidal potential of five different essential oils to control gastrointestinal nematodes of sheep. Pakistan Veterinary Journal, 41(3): 353-358. DOI: 10.29261/pakvetj/2021.026
  (M22, Veterinary Sciences 83/146, IF2020 = 1.318)
 6. Štrbac F., Bosco A., Rinaldi L., Amadesi A., Stojanović D., Simin N., Orčić D., Krnjajić S., Ratajac R. 2020. In vitro ovicidal activity of two chemotypes of the yarrow (Achillea millefolium L.) essential oil against sheep gastrointestinal nematodes. Archives of Veterinary Medicine, 13(2): 59-76. DOI: 10.46784/eavm.v13i2.246 (M51)
 7. Štrbac F., Petrović K., Stojanović D., Ratajac R. 2021. Mogućnosti i ograničenja primene etarskih ulja kod pasa i mačaka. Veterinarski žurnal Republike Srpske (Banja Luka), XXI(1-2): 252-265. DOI: 10.7251/VETJSR2101252S (M51)
 8. Stojanović D., Cincović M., Štrbac F., Petrović K., Cristina R.T., Kovačević Z. 2021. Principal component and correlation analysis of blood routine parameters in experimental sepsis in rats. Annals of Agronomy, 45(2): 143-152. UDK: 616.151:599.324.2 (M52)
 9. Nikolić S., Stojanović D., Cincović M., Majkić M., Došenović-Marinković M., Spasojević J., Galić I., Štrbac F., Kovačević D. 2022. Promene u hematološkim i biohemijskim parametrima krvi pasa prilikom dugotrajne primene ivermektina u cilju lečenja bolesti srčanog crva. Letopis Naučnih Radova, 46(1): 1-9 (M52)
 10. Štrbac F., Bosco A., Rinaldi L., Amadesi A., Stojanović D., Simin N., Orčić D., Pušić I., Krnjajić S., Ratajac R. 2020. In vitro ovicidal effect of common juniper (Juniperus communis L.) essential oil on sheep gastrointestinal nematodes. Veterinarski Pregled, 1(1): 152-159. UDK: 599.735.52 (M54)