Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Тијана Ивановић

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 047

Област истраживања

 • Геополимери, употреба индустријског, минералног отпада (електрофилтерског пепела из термоелектрана и згуре високе пећи из производње сировог гвожђа) у индустрији грађевинских материјала. Синтеза и карактеризација термоизолационих и/или ватроотпорних материјала добијених алкалном активацијом индустријских отпадних материјала.
 • Термодинамичка карактеризација раствора електролита. Примена изопиестичке методе, као и методе мерења електромоторне силе. Термодинамички модели развијени у програмском пакету Matlab.

Вештине

Познавање методологије и рад на уређајима XRD, ICP и FTIR, као и обрада података у програмском пакету MATLAB.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2019 – данас: Истраживач сарадник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2016 – 2019: Истраживач приправник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2012 – 2013: Технолог у Лабораторији за физичко–хемијско и биолошко испитивање воде, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

2.Образовање:    

 1. – данас: Студент докторских студија на Технолошко–металуршком факултету Универзитета у Београду

2015: Мастер инжењер технологије – Мастер хемијски инжењер, Технолошко–металуршки факултет, Универзитет у Београду, смер: Хемијско инжењерство

2012: Дипломирани инжењер технологије – хемијски инжењер, Технолошко–металуршки факултет, Универзитет у Београду, одсек: Хемијско инжењерство, смер: Контрола квалитета

3.Oстале професионалне активности

Посебан допринос

 • Септембар 2018: Боравак на Универзитету у Шефилду (University of Shefield, UK) у оквиру NATO SPS 985402 пројекта.
 • Март 2017 – септембар 2017: Стручно усавршавање на Универзитету у Лувену, (KU Leuven), Белгија на одсеку за науку о материјалима, под менторством др Yiannis Pontikes-a, редовног професора.
 • Јун 2017: Учесник на SIM User Forum-u у Антверпену са постером: Ivanovic, Z. Cheng, L. Kriskova, L. Arnout, A. Di Maria, S. Onisei, L. Machiels, K. Van Acker, M. Guo,B. Blanpain, Y. Pontikes, „The development of clean slag for the production novel binders and building product within SIM MaReS SUPERMEX project.“
 • Јануар 2017: Боравак у Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Љубљана, STSM у оквиру COST акције TU 1301.
 • Септембар 2016: Учесник „3rd NORM4Building Training School on Reuse of NORM in Building Materials“, Атина, у оквиру COST акције TU1301. Тренинг намењен младим истраживачима који се односи на природне и индустријске отпадне материјале који садрже природне радионуклиде, а користе се у грађевинарству.

Актуелни:

 • 2016 – , Учесник на националном пројекту TР34026: Геополимери – Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

Завршени:

 • 2018 – 2020: Учесник на међународном научно-истраживачком NATO пројекту SPS 985402: Improved security through safer cementation of hazardous wastes.
 • 2017: Учесник на међународном пројекту SUPERMEX (Sustainable transformation of new and landfilled solid industrial residues into metals and inorganic polymers using a SuperMetalEXtractor), KU Leuven, Belgium.
 • 2017 – 2018: Учесник на мултилатералном пројекту DS-2016-0051: Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects).
 1. Tijana Ivanovic, Daniela Z. Popovic, Jelena Miladinovic, Joseph A. Rard, Zoran P. Miladinovic and Ferenc T. Pastor, Isopiestic Determination of Osmotic and Activity Coefficients of the {yNaH2PO4 + (1 − y)Na2HPO4}(aq) System at T = 298.15 K, Journal of Chemical and Enineering Data 2020, 65, 5137−5153. ISSN: 0021-9568, IF: 2,369.
 2. Tijana Ivanović, Daniela Ž. Popović , Jelena Miladinović, Joseph A. Rard, Zoran P. Miladinović, Ferenc Pastor, Isopiestic Determination of the Osmotic and Activity Coefficients of {yK2HPO4 + (1 – y)KH2PO4}(aq) at T = 298.15 K, Journal of Chemical Thermodynamics 142 (2020) 105945. ISSN: 0021-9614, IF: 2,888.
 3. Ivanović, M. Komljenović, N. Džunuzović, V. Nikolić and G. Tanasijević „Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures“ (SMSS2019) New Generation of Construction Materials, 2019, March 20-22, Rovinj, Croatia, pp. 558-565.
 4. Ivanović, D. Popović, J. Rard, J. Miladinović, Z. Miladinović, Svetlana Belosevic, Katarina Trivunac, Isopiestic Determination of the Osmotic and Activity Coefficients of the {yNaH2PO4 + (1 – y)KH2PO4}(aq) System at T = 298.15 K, Journal of Solution Chemistry, (2018),DOI 10.1007/s10953-018-0839-4. ISSN: 0095-9782, IF: 1,401 (2017).
 5. Ivanović, D. Popović, J. Rard, S. Grujić, Z. Miladinović, J. Miladinović (2017), Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of the {yMg(NO3 )2 + (1 −y)MgSO4}(aq) system at T = 298.15 K, The Journal of Chemical Thermodynamics 113 (2017) 91-103. ISSN: 0021-9614, IF: 2,631 (2017).
 6. Nikolić V.,Komljenović M, Džunuzović N., Ivanović T., Miladinović Z. (2017) Immobilization of hexavalent chromium by fly ash-based geopolymers. Composites Part B 112C: 213-223. ISSN: 1359-8368, IF: 4,920 (2017).
 7. Dzunuzovic,M. Komljenovic, V. Nikolic, T. Ivanovic (2017), External sulfate attack on alkali-activated fly ash-blast furnace slag composite, Construction and Building Materials157 (2017) 737–747. ISSN: 0950-0618, IF: 3,485 (2017).
 8. Nikolić, KomIjenović M., Dzunuzović N., Ivanović T., The influence of mechanical activation of fly ash on the toxic metals immobilization by fly ash geopolymers, 6th International Conference on Non-Traditional Cement and Concrete, June 19-22,2017.