Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Тијана Дубљанин

Мастер инжењер пољопривреде

Истраживач - сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

Минерална исхрана биљака. Динамика минералних елеменaта у систему биљка -околина. Ризосферни процеси. Улога силицијума у исхрани биљака. Изолација и идентификација PGPR бактерија.

Вештине

 • Оптички емисиони спектрофотометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-OES)
 • Анализатор угљеника, водоника, азота и сумпора (CHNS)
 • UV-vis спектроскопија
 • Квалитативна и квантитативна елементарна анализа узорака биљног материјала, земљишта, минералних ђубрива и воде за наводњавање
 • Одређивање садржаја силицијума из различитих типова узорака
 • IBM SPSS Statistics
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2019-данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биљне, земљишне и нано-системе (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду.
 • 2018-2019: Институт за земљиште, Одсек за микробиологију.

2.Образовање:    

 • 2019-данас: Студент докторских студија (Мелиорације земљишта – Педологија), Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
 • 2018-2019: Мастер инжењер пољопривреде (Мелиорације земљишта – Еколошка микробиологија), Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
 • 2014-2018: Дипломирани инжењер прехрамбене технологије, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.

Завршени:

 • Члан националног пројекта “Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима“, бр. ОИ-173028 финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011-2019).

Саопштење са међународног скупа штампано у целини:

 1. Buntić, A., Stajković-Srbinović, O., Milić, M., Dubljanin, T., Kuzmanović, Dj., Knežević, M., Delić, D. (2019). Utilization of miscanthus waste biomass for xylanase production by soil bacterium Sinorhizobium meliloti, 1st International Symposium: „Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection”, Tivat, Montenegro. 2-5 July 2019, Proceedings: 151-163, ISBN: 978-86-6042-008-6.