Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Стефан Јелић

мастер хемијских наука

Истраживач - сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 037

Област истраживања

Теоријско и експериментално проучавање структура и особина електрокерамика.

Вештине

 • Употреба WIEN2k, VASP, Guassian, AutoDock Vina програма у квантној хемији и физици чврстог стања
 • HPLC, IR, UV/vis, NMR
 • фотокатализа
 • Office пакети, Origin, ChemSketch, InkScape
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2018-данас: истраживач – приправник; Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Беоргаду

2.Образовање:

 • 2014-данас: докторанд; Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2013-2014: дипломирани хемичар – мастер; Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2008-2013: дипломирани хемичар; Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Oстале професионалне активности

 • 2019: Учесник PROM програма стипендирања и размене докторанада и академског особља, Пољска

Актуелни:

 • ИИИ 45007 „0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“
 1. Janjić, G., Jelić, S., Trišović, N., Popović, D., Đorđević, I., Milcic, M., A New Theoretical Insight into Fluorination and Fluorine–Fluorine Interactions as a Driving Force in Crystal Structures, Crystal Growth & Design, 2020, 20, 5, 2943–2951
 2. Trišović, N., Radovanovic, L., Janjić, G., Jelić, S., Rogan, J., Substituent Effects on the Patterns of Intermolecular Interactions of 3-Alkyl and 3-Cycloalkyl Derivatives of Phenytoin: A Crystallographic and Quantum-Chemical Study, Crystal Growth & Design, 2019, 19, 4, 2163–2174