Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Сретен Мастиловић

др техничких наука

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 057

Област истраживања

 • Механика материјала (механика оштећења и лома, микромеханика, конститутивно моделирање материјала, динамичко понашање материјала, механика продора).
 • Структурална анализа и дизајн & Метода коначних елемената.
 • Рачунска механика прекидних средина.
 • Анализа потенцијала ветра и сунчевог зрачења (мерења, обрада података, процена ресурса, развој пројекта).

Вештине

 • Програмски пакети методе коначних елемената: LS-Dyna, Ansys, Algor, Abaqus.
 • Програмирање: C, FORTRAN и BASIC.
 • UNIX/X-Windows и DOS/Windows: софтверски развојни алати, TrueGrid, AutoCAD, Mathematica, CorelDraw.
 • Програмски пакети за статистичку анализу: Execustat, Statistica.
 • Програмски пакети у ветроенергетици: Alwin, WindRose.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство

 • 2022-данас: Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2018-2022: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2012-2018: Редовни професор, Универзитет Унион – Никола Тесла, Београд.
 • 2007-2012: Ванредни професор, Универзитет Унион, Београд.
 • 2004-2007: Научни сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду
 • 2001-2004: Инжењер/Научник, Bechtel SAIC Company, Las Vegas, NV, USA.
 • 1998-2001: Инжењер/Научник, Framatome, Lynchburg, VA, USA.
 • 1997-1998: Гостујући професор, Државни универзитет Аризоне, Tемпи, САД.
 • 1992-1997: Асистент, Државни универзитет Аризоне, Tемпи, САД.
 • 1989-1992: Инжењер истраживач, Машински факултет, Универзитет у Београду (Лабораторија за динамику конструкција, Лабораторија за млазну пропулзију).

2.Образовање:

 • 1997: Доктор техничких наука, Државни универзитет Аризоне, Tемпи, САД.
 • 1994: Магистар техничких наука, Машински факултет, Универзитет у Београду.
 • 1989: Дипломирани машински инжењер, Машински факултет, Универзитет у Београду.

3.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

Pецензије:

 • International Journal of Damage Mechanics
 • Journal of Engineering Mechanics
 • Theoretical and Applied Mechanics
 • Continuum Mechanics and Thermodynamics
 • Journal of Nanomechanics and Micromechanics
 • Experimental Mechanics
 • Latin American Journal of Solids and Structures;
 • Physica A
 • Engineering Fracture Mechanics

Чланства:

 • Српско друштво за механику
 • Међународни истраживачки центар за математику и механику комплексних система (M&MoCS)

Завршени:

 • Математички модели и методе оптимизације великих система, Министарство науке Републике Србије, ОИ 174010, 2011 – 2019.
 • Технологија заваривања аустенитних материјала, Министарство науке Републике Србије, ТР 14067, 2008 – 2011.
 • SEEWIND – South-East Europe Wind Energy Exploitation. Framework Programme 6 of European Commission – Contract Number 038489. 2008 – 2014. (Руководилац).
 • SYNENERGY – Wind Potential Measurements and Micrositting Study in Serbia, Hellenic Aid, US Agency for International Development and Center for Renewable Energy Sources, Greece. 2009-2011. (Руководилац).
 • Aтлас енергетског потенцијала сунца и ветра Србије, Министарство науке Републике Србије, TД 7042Б, 2005– 2008.
 • Развој технолошки напредне ветротурбине оптимизиране за мале брзине ветра, Министарство науке Републике Србије, ИП 8123Б, 2006.
 • Механика лома и оштећења, Министарство науке Републике Србије, ОИ 1793, 2004 – 2005.
 • Yucca Mountain Project, US Department of Energy, 1998– 2004.
 • Modeling of Process Defects in Composites, Engineering and Science Division of the Army Research Office, AASERT- DAAH0493G0398, 1994– 1997.
 • Continuum Damage Mechanics II Micromechanical Based Phenomen, Office of Basic Energy Research, Division of Engineering and Geosciences, US Department of Energy. DEFG0290ER14111-M006, 1994– 1995.
 1. Mastilovic S., Djordjevic B., Sedmak A. (2022) A scaling approach to size effect modeling of Jc CDF for 20MnMoNi55 reactor steel in transition temperature region. Engineering Failure Analysis 131: 105838. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2021.105838
 2. Mastilovic S. (2018) Damage-fragmentation transition: Size effect and scaling behavior for impact fragmentation of slender projectiles. International Journal of Damage Mechanics 27 (2): 201-217. DOI: 1177/1056789516671775.
 3. Mastilovic S. and Rinaldi A. (2015) Two-Dimensional Discrete Damage Models: Discrete Element Methods, Particle Models, and Fractal Theories; in Handbook of Damage Mechanics: Nano to Macro Scale for Materials and Structures, Ed. Voyiadjis G., Springer Science+Business Media, New York DOI 10.1007/978-1-4614-5589-9_23, ISBN 978-1-4614-5588-2), pp.273-304.
 4. Gburčik V, Mastilović S, Vučinić Ž (2013) Assessment of solar and wind energy resources in Serbia. Journal of Renewable and Sustainable Energy 25: 489-501. DOI: 10.1063/1.4819504.
 5. Mastilovic S. (2013) On strain-rate sensitivity and size effect of brittle solids: transition from cooperative phenomena to microcrack nucleation. Continuum Mechanics and Thermodynamics 25: 489-501. DOI: 10.1007/s00161-012-0279-0.
 6. Krajcinovic D., Mastilovic S. (2001) Model of quasi-ductile deformations that bridges the scales. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 37: 167-182. DOI: 1016/S0167-8442(01)00084-2.
 7. Mastilovic S., Krajcinovic D. (1999) Statistical Models of Brittle Deformation, Part Two: Computer Simulations. International Journal of Plasticity 15: 427-456. DOI: 1016/S0749-6419(98)00068-0.
 8. Mastilovic S., Krajcinovic D. (1999) High Velocity Expansion of a Cavity within a Brittle Material. Journal of Mechanics and Physics of Solids 47: 577-610. DOI: 1016/S0022-5096(98)00040-4.
 9. Lubarda V.A., Mastilovic S., Knap J. (1996) Brittle-Ductile Transition in Porous Rocks by Cap Model, Journal of Engineering Mechanics 122 (7): 633-642. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9399.
 10. Krajcinovic D., Mastilovic S. (1995) Some Fundamental Issues of Damage Mechanics, Mechanics of Materials 21: 217-230.DOI: 10.1016/0167-6636(95)00010-0.