Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Соња Милић Комић

Доктор наука - хемијске науке

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 465

Област истраживања

Антиоксиданти и прооксиданти (реактивне кисеоничне врсте) и редокс регулација; Хидроксил радикал; Биохемијски и механизми одговора на абиотски стрес биљака (PAR, УВ-Б зрачење,суша); Примарни и секундарни метаболити; ЛЕА протеини.

Вештине

HPLC (одређивање концентрације примарних и секундарних метаболита), Антиоксидативна активност, EPR, Биохемијске технике: Пречишћавање протеина, хомогенизација, диференцијално центрифугирање, протеински есеји, лигација и трансформација, ензимска кинетика, електрофореза (нативна, SDS и IEF).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство: 

 • 2019–данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2012–2019: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2011–2012: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2.Образовање:    

 • 2010–2018: Доктор наука – хемијске науке, Хемијски факултет Универзитета у Београду.
 • 2008–2010: Дипломирани хемичар-мастер, Хемијски факултет Универзитета у Београду.
 • 1999–2008: Дипломирани хемичар, Хемијски факултет Универзитета у Београду.

3.Награде и признања:    

 • ДААД стипендија за истраживачку праксу на Макс Планк Институту за физику чврстог стања, Дрезден, Немачка (јул–септембар 2009 год).

4.Oстале професионалне активности

Ангажовање у настави:

 • Асистент на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду (хонорарно).

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • International Journal of Environmental Research and Public Health

Чланства:

 • UV4Plants International Association
 • COST Action: CA18210 – Перцепција кисеоника – ново средство за биологију и технологију квалитета плодова.
 • Cost Action FA0906 – UV4growth
 • Друштво биљних физиолога Србије
 • Српско биохемијско друштво
 • Српско друштво за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију (SDMSRF)

Актуелни:

 • 2020–2022: Учесник на ПРОМИС пројекту: “LEAPSyn-SCI: Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином”, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије (РС). https://leapsynsci.com/
 • 2020–2022: Учесник у Билатералном пројекта између Републике Србије и Републике Словеније: „Примена силицијума пади ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши”, финансираног од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР), РС и Словеначке истраживачке агенције.
 • 2019–2021: Учесник у Билатералном пројекту између Републике Србије и Републике Хрватске: „Испитивање регулаторне улоге TROL протеина у расподели електрона при УВ-Б-индукованом механизму акумулације флавоноида и антоцијана у листовима биљака Arabidopsis thaliana“, финансираног од стране МПНТР, РС и Хрватске закладе за знанственост.
 • 2019–2020: Учесник у Билатералном пројекту између Републике Србије и Републике Немачке: „Генотипови јечма са различитом толеранцијом на биотски и абиотски стрес: Да ли редокс сигнали из хлоропласта учествују у trade-off стратегији“, финансираног од стране МПНТР, РС и ДААД.

Завршени:

 • 2011–2019: Учесник у Пројекту ИИИ 43010: „Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта“ финансираног од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР), Република Србија.
 • 2011–2014: Учесник у Пројекту „Испитивање утицаја (биљних) биофилтера у зонама великог загађења на територији града Београда“, финансираног од стране Градског секретаријата за заштиту животне средине Града Београда, Република Србија.
 • 2011–2014: Учесник у Пројекту „Примена биоиндикатора оксидативног стреса код биљака у процени екотоксиколошког ризика у зонама високог загађења на територији града Београда”, финансираног од стране Градског секретаријата за заштиту животне средине Града Београда, Република Србија.
 1. Živanović B, Milić Komić S, Tosti T, Vidović M, Prokić Lj, Veljović Jovanović S (2020) Leaf Soluble Sugars and Free Amino Acids as Important Components of Abscisic Acid—Mediated Drought Response in Tomato. Plants 9, no. 9: 1147. DOI: 10.3390/plants9091147
 2. Živanović B, Vidović M, Milić Komić S, Jovanović Lj, Kolarž P, Morina F, Veljović Jovanović S (2017) Contents of phenolics and carotenoids in tomato grown under polytunnels with different UV-transmission rates. Turk. J. Agric. For. 41, 113−20. DOI: 10.3906/tar-1612-56.
 3. Milić Komić S, Bogdanović Pristov J, Popović-Bijelić A, Zakrzewska J, Stanić M, Kalauzi A, Spasojević I (2016) Photo-redox reactions of indole and ferric iron in water. Appl Catal B: Environ, 185, 174–180. DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.12.018.
 4. Vidović M, Morina F, Milić Komić S, Vuleta A, Zechmann B, Prokić Lj, Veljović Jovanović S (2016) Characterisation of antioxidants in photosynthetic and non-photosynthetic leaf tissues of variegated Pelargonium zonale Plant Biol, 18, 669–680. DOI: 10.1111/plb.12429.
 5. Vidović M, Morina F, Prokić L, Milić-Komić S, Živanović B, Veljović Jovanović S (2016) Antioxidative response in variegated Pelargonium zonale leaves and generation of extracellular H2O2 in (peri)vascular tissue induced by sunlight and paraquat. J. Plant Physiol. 206, 25–39. DOI: 10.1016/j.jplph.2016.07.017
 6. Vidović M, Morina F, Milić S, Albert A, Zechmann B, Tosti T, Winkler JB, Veljović Jovanović S (2015) Carbon allocation from source to sink leaf tissue in relation to flavonoid biosynthesis in variegated Pelargonium zonale under UV-B radiation and high PAR intensity. Plant Physiol. Bioch. 93, 44–55. DOI: 10.1016/j.plaphy.2015.01.008.
 7. Vidović M, Morina F, Milić S, Zechmann B, Albert A, Winkler JB , Veljović Jovanović S (2015) Ultraviolet-B component of sunlight stimulates photosynthesis and flavonoid accumulation in variegated Plectranthus coleoides leaves depending on background light. Plant Cell. Environ. 38, 968–979. DOI: 10.1111/pce.12471.
 8. Milić S, Bogdanović Pristov J, Mutavdžić D, Savić A, Spasić M , Spasojević I (2015) The relationship of physicochemical properties to the antioxidative activity of free amino acids in Fenton system. Environ Sci and Technol, 49, 4245–4254. DOI: 10.1021/es5053396.
 9. Gorjanović S, Pastor F, Vasić R, Novaković M, Simonović M, Milić S , Sužnjević D (2013). Electrochemical versus spectrophotometric assessment of antioxidant activity of hop (Humulus lupulus) products and individual compounds. J. Agr. Food Chem. 61, 9089–9096. DOI: 10.1021/jf401718z.
 10. Milić S, Potkonjak N, Gorjanović S, Veljović-Jovanović S, Pastor F, Sužnjević D (2011). A polarographic study of chlorogenic acid and its interaction with some heavy metal ions. Electroanal. 23, 2935–2940. DOI: 10.1002/elan.201100476.