Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Слободан Крњајић

др пољопривредних наука

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 64 1236 749

Област истраживања

пољопривреда, органска пољопривреда, ентомологија, хемијски пестициди, биолошки пестициди, етарска уља

Вештине

фотографија; коришћење рачунара: word, excell, SPSS, ekstracija etarskih ulja

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2012 до данас: Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, Београд
 • 2004 – 2012: Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
 • 1997 – 2004: Центар за пестициде и заштиту животне средине, Земун
 • 1986 – 1997: Институт за заштиту биља и животну средину, Београд

2.Образовање: 

 • 2008: Доктор биотехничких наука из области ентомологије, Пољопривредни факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду
 • 2003: Магистрар биотехничких наука из области ентомологије, Пољопривредни факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду
 • 1985: Дипломирани инжењер пољопривредне ентомологије, Пољопривредни факултет Земун – Београд, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:

 • Добио је као део тима „БИОЦОНТРОЛ“ Награду за најбољу технолошку иновацију 2009, Категорија ПОТЕНЦИЈАЛИ, треће место у апсолутној категорији “Дијатомејска земља као природни инсектицид“ (Жељко Томановић, Слободан Крњајић, Анђељко Петровић, Драган Миловановић, Љубиша Станисављевић).

4.Остале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Journal of Central European Agriculture
 • Journal of Plant Pathology

Чланства:

 • члан Ентомолошког друштва Србије
 • члан Друштва за заштиту биља Србије

Актуелни:

 • COST Action CA18237 „European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection“, 2019 – , учесник (https://www.cost.eu/actions/CA18237/#tabs|Name:management-committee)

Завршени:

 • 2003. – 2004. „Integralna zaštita voćaka i vinove loze od bolesti i štetočina, sa temom – Štetočine voćki i vinove loze i zadatkom – Štetočine jabuke“, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine  BTR.5.04.0527.B, учесник.
 • 2004. – 2005. „Proučavanje  i suzbijanje Scaphoideus titanus vektora fitoplazme vinove loze Flavescence dorée“- projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 321-01-750/2004-11, координатор.
 • 2005.- 2007. „Fauna Auchenorrhyncha (Hemiptera) i njihova uloga u epidemiologiji širenja fitoplazmi u vinogradima u Srbiji“- projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 401-00-4148/05-11, учесник.
 • 2006. – 2008. „Poseban nadzor epidemije zlatastog žutila vinove loze Flavescence doree u vinogradima u Srbiji“- projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 401-00-7839/2006-11/9, координатор.
 • 2007. – 2008. „Landscape and regional context of insect agrobiodiversity in Southeastern Europe: a pilot survey of selected hemipteran pests, their parasitoids and predators, and bee pollinator diversity“ Projekat Evropske Unije: SEE-ERA.NET Pilot Joint Call No. 9608, координатор тима из Србије.
 • 2007. – 2008. „Global epidemiology of phytoplasma diseases of economic importance in Southeast Europe“ Projekat Evropske Unije: SEE-ERA.NET Pilot Joint Call 10724, координатор тима из Србије.
 • 2007. – 2009. „Istraživanja etiologije, epidemiologije i mera suzbijanja crvenila kukuruza – nove bolesti na kukuruzu u Srbiji “ – projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 401-00-16422/2007-11/36-4, координатор.
 • 2010. – 2011. Mеђувладин програм билатералне научно-технолошке сарадње између Србије и Француске „Павле Савић“: „Болести винове лозе проузроковане фитоплазмама. Процена ризика од природних резервоара и истраживања коадаптација фитоплазми и инсеката вектора.“ (engl. „Vine diseases caused by Risk assesment, natural reservoirs and coadaptation of phytoplasmas and their vectors”), координатор тима из Србије.
 • 2010. – 201 Билатерални програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима између Републике Србије  и Републике Мађарске: „Проучавање потенцијалних вектора Stolbur фитоплазме у усевима кромпира и кукуруза“ (engl. „Study of potential vectors of Stolbur phytoplasma in potato and corn”), координатор тима из Србије.
 • – 2018. Пројекат Министарства просвете и науке Србије бр. ИИИ 43001 „Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена“, учесник.
 1. Jović J., Cvrković T., Mitrović M., Krnjajić S., Redinbaugh M.G., Pratt R.C., Gingery R.E., Hogenhout S.A., Toševski I. (2007): Roles of stolbur phytoplasma and Reptalus panzeri (Cixiinae, Auchenorrhyncha) in the epidemiology of Maize redness in Serbia. European Journal of Plant Pathology 118: 85-89. Agronomy 11/49, IF5-2017= 1,728
 2. Krnjajić S., Mitrović M., Cvrković T., Jović J., Petrović A., Forte V., Angelini E., Toševski I. (2007): Occurrence and distribution of Scaphoideus titanus Ball – multiple outbreaks of Flavescence dorée in Serbia. Bulletin of Insectology 60, 2: 197-198. Entomology 62/73, IF=0,381
 3. Jović J., Cvrković T., Mitrović M., Krnjajić S., Petrović A., Redinbaugh M.G., Pratt R.C., Hogenhout S.A. Toševski I. (2009): Stolbur phytoplasma transmission to maize by Reptalus panzeri and the disease cycle of maize redness in Serbia. Phytopathology 99: 1053-1061. Plant Science 37/173, IF5-2009= 2,618
 4. Jović J., Cvrković T., Mitrović M., Petrović A., Krstić O., Krnjajić S., Toševski I. (2010): Multigene sequence data and genetic diversity among ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ strains infecting Ulmus in Serbia. Plant Pathology,62, 2: 356 – 368. Plant Sciences 42/197, IF2012= 2,729
 5. Popović T., Blagojević J., Aleksić , Jelušić A., Krnjajić S., Milovanović P. (2018): A blight disease on highbush blueberry associated with Macrophomina phaseolina in Serbia. Canadian Journal of Plant Pathology, 40, 1: 121-127. Plant Science  98/212, IF2016= 1,424
 6. Lazarević J., Radojković A., Kostić I., Krnjajić S., Mitrović J., Kostić M., Novaković T., Branković Z., Branković G. (2018): Insecticidal impact of alumina powders against Acanthoscelides obtectus (Say). Journal of Stored Produsts Research, 77: 45-54.,Entomology 17/98, IF5-2018= 2,320
 7. Lazarević J., Kostić I., Milanović S., Šešlija Jovanović D., Krnjajić S., Ćalić D., Stanković S., Kostić M. (2020): Repellent activity of Tanacetum parthenium (L.) and Tanacetum vulgare (L.) essential oils against Leptinotarsa decemlineata (Say). Bulletin of Entomological Research 1–10. Entomology 22/101, IF5-2019= 2,000
 8. Oro V., Krnjajic S., Tabakovic M., Stanojevic J.S., Ilic-Stojanovic S. (2020): Nematicidal Activity of Essential Oils on a Psychrophilic Panagrolaimus (Nematoda: Panagrolaimidae). Plants2020, 9, 1588: 1-15. Plant Sciences 58/234, IF2019= 2,762
 9. Jovanović, J., Krnjajić, S., Ćirković, J., Radojković, A., Popović, T., Branković,
  , Branković, Z., (2020): Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus L.) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella, Crop Protection 132: Article 105109. Agronomy 20/89, IF2018= 2,172
 10. Sylvie Malembic-Maher, Delphine Desqué, Dima Khalil, Pascal Salar, Bernard Bergey, Jean-Luc Danet, Sybille Duret, Marie-Pierre Dubrana-Ourabah, Laure Beven, Ibolya Ember, Zoltan Acs, Michelle Della Bartolla, Alberto Matterrazi, Luisa Filippin, Slobodan Krnjajic, Oliver Krstic, Ivo Tosevski, Frederike Lang, Barbara Jarausch, Maria Kölber, Jelena Jovic, Elisa Angelini, Nathalie Arricau-Bouvery, Michael Maixner, Xavier Foissac (2020): When a Palearctic bacterium meets a Nearctic insect vector: Genetic and ecological insights into the emergence of the grapevine Flavescence dorée epidemics in Europe. PLoS Pathogens 16 (3), e1007967. Parasitology 3/37, IF2018= 6,946