Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Слађана Спасић

др математичких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 400

Област истраживања

Mатематика и статистика, примена напредних математичкух и статистичких метода у биолошким наукама, фрактална анализа физиолошких сигнала, анализа слике

Вештине

MatLaB, IBM SPSS Statistics, SigmaPlot

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • Научни саветник () Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду   –  Биологија
 • Редовни професор ()          Универзитет Сингидунум, Факултет за рачунарство и информатику          – Математика и статистика
 • Виши научни сарадник () Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду   – Биологија
 • Ванредни професор ()           Универзитет Сингидунум, Факултет за рачунарство и информатику          – Математика и статистика
 • Научни сарадник () Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду  – Биологија
 • Доцент ()           Универзитет Сингидунум, Факултет за рачунарство и информатику            – Математика и статистика

2.Образовање:

 • Докторат () Универзитет у Београду, Математички факултет, Београд – Математичке науке, Примењена математика
 • Магистратура () Универзитет у Београду- Вештачка интелигенција
 • Диплома () Универзитет у Београду, Математички факултет, Београд- Математика, смер Нумеричка математика и кибернетика

3.Остале професионалне активности

Ангажовање у настави:

 • Статистика за инжењере, Статистичке методе, Статистика, Квантитативне методе и Математика

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Сертификован рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије
 • Гост уредник мултидисциплинарне истраживачке теме „Nonlinearity in Living Systems: Theoretical and Practical Perspectives on Metrics of Physiological Signal Complexity“ учествујући у два часописа издавачке куће Frontiers: Fractal Physiology of Frontiers in Physiology и Dynamical Systems of Frontiers in Applied Mathematics and Statistics http://journal.frontiersin.org/researchtopic/6983
 • Рецензент у часописима: Digital Signal Processing, Remote Sensing, Neural Computing and Applications
 • Рецензије студијских програма: Oдлуком МПНТР у оквиру поступка признавања страних високошколских исправа који спроводи ENIC-NARIC центар је именована 2017. за рецензента. Рецензирала је следеће студијске програме:
 1. мастер професор, Универзитет у Сегедину Факултет за природне науке и информатику, Сегедин, Мађарска.
 2. рачунарске науке и рачунарско инжењерство Универзитет Ла троб, Melbourne VIC 3086, Аустралија
 3. Математика (математика-информатика) Универзитет Аурел Влаику Арад природно-математички факултет, Арад, Румунија
 4. Постдипломске студије специјализација из примењене математике Универзитет у Окланду, Auckland, Нови Зеланд

Чланства:

 • Друштво математичара Србије, Друштво биофизичара Србије, Друштва за неуронауке Србије

Актуелни:

 • 2019 – 2023. године COST action CA18102 – The European Aquatic Animal Tracking Network (ETN)
 • 2020 – 202 године Бр. пројекта 5419 „Нанобионичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака “, Фонд за инвестициону делатност Републике Србије, Доказ концепта, (руководилац др Ксенија Радотић Хаџи-Манић)

Завршени:

 • 2014 -2016. године Билатерални пројекат Србија-Белорусија: Напредна анализа слика микронске скале у биологији и медицини (451-03-1080/06) (руководилац др Ксенија Радотић Хаџи-Манић)
 • 2012 – 2019. године: ОИ173045 „Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије“ (руководилац др Мирјана Ленхардт).
 • 2011 – 2012. године ОИ173022 „Неуробиологија спавања у старењу и болести – електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја“ (руководилац др Јасна Шапоњић).
 • 2008 – 2010. године ОИ143027 „Утицај магнетних поља каo електрофизио-лошког фактора на различите биолошке системе и могућа примена у биомедицини“ (руководилац др Златко Пролић).
 • 2007 – 2011. године Mеђународни пројекат COST акција BM0601: NEUROMATH – Advanced Methods for the Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (Напредни методи за израчунавање мождане активности и повезаност области мозга у људи, руководилац др Фабио Бабилони)
 • 2006 – 2008. године ОИ143021 ”Ефекти трауматских, неуротоксичних и неуропротективних фактора на електричну активност мозга сисара. Анализа и моделирање” (руководилац др Милка Ћулић).
 • 2004 – 2005. године “Модулација ексцитабилности мембране и ритмови биоелектричне активности неурона бескичмењака и кичмењака. Анализа и моделирање” (ОИ бр. 1660 руководилац др Милка Ћулић).
 • 1999 – 2004. године ”Нове математичке методе за криптографску заштиту и моделовање информација” (ОИ бр. 1625, руководилац др М. Михаљевић).
 1. Spasić, S., Subotić, S., Višnjić-Jeftić, Ž. et al. Application of Different Classification Methods to Determine the Developmental Stage of Fish Erythrocytes of the Common Nase (Chondrostoma nasus) and Vimba Bream (Vimba vimba). Pattern Recognit. Image Anal. 30, 43–51 (2020). https://doi.org/10.1134/S1054661820010150
 2. Milenković, I., Mitrović, A., Algarra, M., Lázaro-Martínez, J.M., Rodríguez-Castellón, E., Maksimović, V., Spasić, S.Z., Beškoski, V.P., Radotić, K. (2019) Interaction of Carbohydrate Coated Cerium-Oxide Nanoparticles with Wheat and Pea: Stress Induction Potential and Effect on Development. Plants 2019, 8, 478. https://www.mdpi.com/2223-7747/8/11/478
 3. Spasić S. and Kesić S (2019) Editorial: Nonlinearity in Living Systems: Theoretical and Practical Perspectives on Metrics of Physiological Signal Complexity. Frontiers in Physiology 10:298. doi: 10.3389/fphys.2019.00298B.
 4. Živanović B.D., Ullrich K.K., Steffens B., Spasić S., Galland P. (2018) The effect of auxin (indole-3-acetic acid) on the growth rate and tropism of the sporangiophore of Phycomyces blakesleeanus and identification of auxin-related genes, Protoplasma, vol. 255 (5):1331-1347, DOI:10.1007/s00709-018-1232-2
 5. Klonowski W, Stepien P, Stepien R, Sedivy R, Ahammer H, Spasic S (2018) Analysis of Anal Intraepithelial Neoplasia images using 1D and 2D Higuchi’s fractal dimension methods, Fractals, June 2018, Vol. 26, No. 3, Pp.
 6. Н. Вуковић, С.Спасић, 2017. Статистика за инжењере (уџбеник) Универзитет Сингидунум, Београд (поновљено издање из 2011).
 7. Kesic S, Spasić S, (2016) Application of Higuchi’s fractal dimension from basic to clinical neurophysiology: A review, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 133, pp. 55–70.
 8. Spasić S, Kesić S, Todorović D, Stojadinović G, Janać B, (2015) Effects of the static and ELF magnetic fields on the neuronal population activity in Morimus funereus (Coleoptera, Cerambycidae) antennal lobe revealed by wavelet analysis, Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 181: 27–35.
 9. Spasić S, Kesić S, Stojadinović G, Petković B, Todorović D, (2015) Effects of the static and ELF magnetic fields on the neuronal population activity in Morimus funereus (Coleoptera, Cerambycidae) antennal lobe revealed by wavelet analysis, Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 2015 ,Vol. 181, pp. 27–35.
 10. Spasić S, Mitrović A, Janošević D, Budimir S (2015) Estimation of meristemoid complexity during Tacitus bellus in vitro shoot organogenesis by 2D fractal analysis, Botanica Serbica, Vol. 39, No. 2, pp. 71–78.
 11. Spasić S (2014) On 2D Generalization of Higuchi’s Fractal Dimension. Chaos, Solitions and Fractals, 2014, Vol. 69, December