Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Сања Пераћ

др наука - физичкохемијске науке

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 032

Вештине

Рад на сканирајућем електронском микроскопу (SEM), UV/Vis спектрофотометру

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2011 – данас: Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2017: доктор наука – физичкохемијске науке, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду;
 • 2010: дипломирани физикохемичар – мастер, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду;
 • 2008: дипломирани физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду.

3.Награде и признања:

 • Награда за најбољи постер (2015) на међународној конференцији: 9th Japanese-Mediterranean workshop on applied electromagnetic engineering for magnetic, superconducting and nano materials, JAPMED’9, 5-8 Јул, Софија, Бугарска.

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије

Завршени:

 • 2011-2020: 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација, процесирањe
 1. Radojković A., Žunić M., Savić S.M., Perać S., Luković Golić D., Branković Z., Branković G., (2019) Co-doping as a strategy for tailoring the electrolyte properties of BaCe9Y0.1O3–δ. Ceramics International 45:7: 8279-8285.
 2. Janković Z., Pavlović M. M., Pantović Pavlović M. R., Pavlović M. G., Nikolić N. D., Stevanović J. S., Pršić S. (2018) Electrical and thermal properties of poly(methylmetacrylate) composites filled with electrolytic copper powder. International Journal of Electrochemical Science 13:45-57.
 3. Pršić S., Savić S.M., Branković Z., Jagličić Z., Vrtnik S., Branković G. (2016) Antiferromagnetism and heat capacity of NaCo2-xCuxO4 Ceramics International 43: 2022-2026.
 4. Savić S. M., Stojanović G., Vasiljević D., Vojisavljević K., Dapčević A., Radojković A., Pršić S., Branković G. (2016) Nanoindentation study of nickel manganite ceramics obtained by a complex polymerization method. Ceramics International 42: 12276 -12282
 5. Pršić S., Savić S.M., Branković Z., Vrtnik S., Dapčević A., Branković G. (2015) Mechanochemicallay assisted solid-state and citric acid complex syntheses of Cu doped sodium cobaltite ceramics. Journal of Alloys and Compounds 640: 480-487.
 6. Radojković A., Savić S.M., Pršić S., Branković Z., Branković G. (2014) Improved electrical properties of Nb doped BaCe0.9Y0.1O2.95 electrolyte for intermediate temperature SOFCs obtained by autocombustion method. Journal of Alloys and Compounds 583: 278-284.
 7. Tadić M., Savić M.S., Jagličić Z., Vojisavljević K., Radojković A., Pršić S., Nikolić D. (2014) Magnetic properties of NiMn2O4-δ (nickel manganite): Multiple magnetic phase transitions and exchange bias effect. Journal of Alloys and Compounds 588: 465-469.