Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Сања Марковић

Мастер инжењер пољопривреде

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 480

Област истраживања

фитопатологија, молекуларна биологија, биолошка контрола

Вештине

изолација и култивација фитопатогених бактерија, DNK екстракција, PCR техника, електрофореза; MLST/MLSA анализe, BioEdit, MEGA, NCBI и PAMDB базе.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2020 (септембар) – тренутно: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ), Униврезитет у Београду
 • 2018 – : Истраживач приправник, ИМСИ, Униврезитет у Београду
 • 2011 – : Руководилац лабораторије за контролу квалитета, „ДЕКА“, Београд

2.Образовање:

 • 2015 – тренутно. Студент докторских академских студија; Модул: Микробиологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Мастер инжењер пољопривреде, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

3.Oстале професионалне активности

Чланства

 • Удружење микрoбиолога Србије
 • Друштво за физиологију биљака Србије

Завршени:

 • Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта (ИИИ43010)
 1. Marković, S., Stanković, S., Jelušić, A., Ilicic, R., Kosovac, A., Poštić, D., & Popović, T. (2020). Occurrence and Identification of Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis and Dickeya dianthicola Causing Blackleg in some Potato Fields in Serbia. Plant Disease, (ja). org/10.1094/PDIS-05-20-1076-RE
 2. Blagojević, J., Janjatović, S., Ignjatov, M., Trkulja, N., Gašić, K., & Ivanović, Ž. (2020). First Report of a Leaf Spot Disease Caused by Alternaria protenta on the Datura stramonium in Serbia. Plant Disease, 104(3), 986-986. org/10.1094/PDIS-06-19-1335-PDN
 3. Popović T., Jelušić A., Milovanović P., Janjatović S., Budnar M., Dimkić I., Stanković S. 2017. First report of Pectobacterium atrosepticum, causing bacterial soft rot on calla lily in Serbia. Plant disease, 101(12), 2145. org/10.1094/PDIS-05-17-0708-PDN
 4. Popović, T., Jelušić, A., Mitrović, P., Iličić, R., & Marković, S. (2020). Allelic profile of Serbian Xanthomonas campestris pv. campestris isolates from cabbage. Pesticidi i fitomedicina, 35(1), 19-26. org/10.2298/PIF2001019P
 5. Popović, T., Jelušić, A., Marković, S., & Iličić, R. (2019). Characterization of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum isolates from a recent outbreak on cabbage in Bosnia and Herzegovina. Pesticidi i fitomedicina, 34(3-4), 211-222. doi: 10.2298/PIF1904211P