Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Санита Ахметовић

Мастер физикохемичар

Истраживач сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 841

Област истраживања

 • Наука о материјалима
 • Физичка хемија наноматериjала
 • Полупроводничка фотокатализа
 • Физика чврстог стања
 • Метал-оксидна нановлакна
 • Обновљиви извори енергије
 • Електрокерамички материјали

Њен истраживачки рад је усмерен ка синтези, карактеризацији и истраживању полупроводничких наноматеријала, посебно нановлакана титан-диоксида (TiO2) и њихове примене у фотокатализи и фотокаталитичким реакторима у третману отпадних вода, соларним ћелијама, фотонапонским системима, сензорима, батеријама и заштитним површинским премазима.

Поседује искуство у методама синтезе (сол-гел и електроспининг процес), као и морфолошкој, структурнoj и оптичкој карактеризацији електрокерамичких и метал-оксидних материјала (TiO2, ZnO).

Вештине

 • Експерименталне технике: Електроспининг систем за производњу нановалакана, УВ-Вис спектрофотометар (Shimadzu 2600 Plus).
 • Рачунарски програми: PowderCell, CrystalMaker, Gatan Digital Micrograph.

 

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2019(Феб)-до данас: Истраживач приправник, Департман за науку о материјалима, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду, Србија.

2.Образовање:

 • 2018(Окт)-до данас: Студент доктрант Факултета за физичку хемију, на Институту за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду.
 • 2018: Мастер физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитета у Београду, Србија.
 • 2017: Факултет за физичку хемију, Универзитета у Београду, Србија.

3.Награде и признања:

 • 2019 (18-20.Септ.): Два сертификата, Water Workshop 2019, Школа за заштиту животне средине “Квалитет вода” (Број сертификата: 0404-66/45) и Курс професионалног усавршавања CPD (Број сертификата ID:0404-65/27) у организацији Катедре за хемијску технологију и заштиту животне средине Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Удружење за унапређење заштите животне средине, Нови Сад, Фондација Доцент др Милена Далмација.

4.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Српско друштво за керамичке материјале

Актуелни:

 • Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираног самаријумом, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду. Фонд за иновациону делатност Републике Србије.Руководилац пројекта: Др Милан Жунић, виши научни сарадник, ИМСИ, Универзитет у Београду.

Завршени:

 • 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање. Министарство просевете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта: Др Горан Бранковић, научни саветник, ИМСИ, Универзитет у Београду.
 1. Marković Smilja, Stojković Simatović Ivana, Ahmetović Sanita, Veselinović Ljiljana, Stojadinović Stevan, Rac Vladislav, Škapin Srečo Davor, Bajuk Bogdanović Danica, Janković Častvan Ivona, Uskoković Dragan. 2019. Surfactant-assisted microwave processing of ZnO particles: a simple way for designing the surface-to-bulk defect ratio and improving photo(electro)catalytic properties. Royal Society of Chemistry RSC ADVANCES, vol. 9 br. 30, str. 17165-17178. (М22)
 2. Sanita Ahmetović, Nikola Tasić, Milan Žunić, Aleksandra Dapčević, Zorica Branković, Goran Branković, P-56: Titania-based electrospun nanofibers and their photocatalytic performance; 5th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials; Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade and Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia.