Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Санита Ахметовић

Докторанд и Мастер физикохемичар на Факултету за физичку хемију, Универзитет у Беoграду, Србија

Истраживач сарадник

Адреса: Волгина 15, 11060 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 047

Област истраживања

 • Наука о материјалима и физичка хемија наноматериjала
 • Метал-оксидна нановлакна, полупроводничка фотокатализа
 • Електрохемија, oбновљиви извори енергије

Њен истраживачки рад је усмерен ка синтези, карактеризацији и истраживању полупроводничких наноматеријала, посебно нановлакана титан-диоксида (TiO2) и њихове примене у фотокатализи и фотокаталитичким реакторима у третману отпадних вода, соларним ћелијама, фотонапонским системима, сензорима, батеријама и заштитним површинским премазима.

Поседује искуство у методама синтезе (сол-гел и електроспининг процес), као и морфолошкој, структурнoj и оптичкој карактеризацији електрокерамичких и метал-оксидних материјала (TiO2, ZnO).

Вештине

Експерименталне технике:

 • Синтеза и карактеризација материјала
 • Електроспининг систем за производњу нановалакана
 • Испитивање оптичких и фотокаталитичких својстава материјала
 • УВ-Вис спектрофотометар (Shimadzu 2600 Plus)

 

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2021-до данас: Истраживач сарадник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду, Србија, Департман за науку о материјалима.
 • 2019-2021: Истраживач приправник, Институт за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду, Србија, Департман за науку о материјалима.
 • 2018: Истраживач приправник, Институт за Нуклеарне науке „ВИНЧА“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, Лабораторија за материјале.

2.Образовање:

 • 2018(Окт)-до данас: Студент доктрант Факултета за физичку хемију, на Институту за Мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду.
 • 2018: Мастер физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитета у Београду, Србија.
 • 2017: Факултет за физичку хемију, Универзитета у Београду, Србија.

3.Награде и признања:

 • 2023: Water Workshop 2023, Kурс професионалног развоја (CPD), сертификат са 26. Школе за заштиту животне средине „Квалитет вода”.

Учестовала је на радионици 26. Water Workshop, одржаној 20-22. септембра на Природно-математичком факултету, Универзитетa у Новом Саду. Организатори догађаја су били Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Едукативни центар за заштиту животне средине ЕДЕН, Нови Сад и Фондација „Доцент др Милена Далмација”.

 • 2019: Water Workshop 2019, два сертификата, Kурс професионалног развоја (CPD), Школа за заштиту животне средине „Квалитет вода”.

Учествала је на радионици 23. Water Workshop, одржаној 18-20. септембра на Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду.

Организатори догађаја су били Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за унапређење заштите животне средине, Нови Сад и Фондација „Доцент др Милена Далмација”.

 • Учесник и волонтер на бројним манифестацијама са циљем промоције науке, као што су Наука око нас на Факултету за физичку хемију, Универзитет у Београду, Фестивал науке, Центар за промоцију науке, Ноћ истраживача.

4.Oстале професионалне активности

 • 2023: Похађање EUTA тренинга за припрему, писање и управљање Horizon Europe пројектима, у оквиру SAIGE пројекта.

Чланства:

 • Српско друштво за керамичке материјале
 • Центар за зелене технологије

Актуелни:

Завршени:

 • 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање. Министарство просевете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта: Др Горан Бранковић, научни саветник, ИМСИ, Универзитет у Београду.
 • Фотореактор утемељен на електроенергетским нано влакнима титанијум-диоксида допираног самаријумом, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду. Фонд за иновациону делатност Републике Србије.Руководилац пројекта: Др Милан Жунић, виши научни сарадник, ИМСИ, Универзитет у Београду.
 1. Sanita Ahmetović, Zorka Ž. Vasiljević, Vladimir Rajić, Dragana Bartolić, Mirjana Novaković, Nenad B. Tadić, Nikola Cvjetićanin, Maria Vesna Nikolić. Examination of the doping effects of samarium (Sm3+) and zirconium (Zr4+) on the photocatalytic activity of TiO2 Journal of Alloys and Compounds 930 (2023) 167423. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167423
 2. Smilja Marković, Ivana Stojković Simatović, Sanita Ahmetović, Ljiljana Veselinović, Stevan Stojadinović, Vladislav Rac, Srečo Davor Škapin, Danica Bajuk Bogdanović, Ivona Janković Častvan, Dragan Uskoković. Surfactant-assisted microwave processing of ZnO particles: a simple way for designing the surface-to-bulk defect ratio and improving photo(electro)catalytic properties. Royal Society of Chemistry, RSC Advances 9 (2019) 17165-17178. https://doi.org/10.1039/C9RA02553G
 3. Sanita Ahmetović, Zorka Z. Vasiljević, Vladimir Rajić, Dragana Bartolić, Mirjana Novaković, Nenad B. Tadić, Nikola Cvjetićanin, Maria Vesna Nikolić. Synthesis and characterization of Pure, and Sm-, Zr-doped TiO2 nanofibers and its photocatalytic activity. Programme and the Book of Abstracts, 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials, 7CSCS-2023, June 14-16, 2023 Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-80109-24-4.
 4. Sanita Ahmetović, Zorka Z. Vasiljevic, Vladimir Rajić, Dragana Bartolić, Mirjana Novaković, Nenad B. Tadić, Nikola Cvjetićanin, Maria Vesna Nikolić. Investigating the effects of Zr doping on the titanium dioxide nanofibers. Programme and book of abstracts, 15th ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics, October 11-14, 2023, Novi Sad. ISBN: 978-86-6253-174-2.
 5. Sanita Ahmetović, Stevan Stojadinović, Vladislav Rac, Srečo Davor Škapin, Ivana Stojković Simatović, Smilja Marković. Structural, morphological and optical characteristics of ZnO particles synthesized in the presence of surfactants CTAB and Pluronic F-127. Program and the Book of Abstracts, Seventeenth Young Researchers’ Conference Materials Sciences and Engineering, December 5-7, 2018, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-80321-34-9.
 6. Sanita Ahmetović, Zorka Z. Vasiljevic, Nikola Cvjetićanin, Jelena Vujančević, Nenad B. Tadić, Vladimir B. Pavlović, Maria Vesna Nikolić. Synthesis of Samarium and Zirconium-doped TiO2 nanofibers with improved photocatalytic activity. Program and the Book of abstracts, Nineteenth Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, December 1-3, 2021, Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-80321-36-3.
 7. Smilja Marković, Ivana Stojković Simatović, Sanita Ahmetović, Ljiljana Veselinović, Stevan Stojadinović, Vladislav Rac, Srečo Davor Škapin, Dragan Uskoković. CTAB- and pluronic F-127-assisted microwave processing of ZnO particles with modified morphology and optical properties. Programme and The Book of Abstracts, Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg Novi, September 3-7, 2018. ISBN: 978-86-919111-3-3.
 8. Smilja Marković, Ivana Stojković Simatović, Sanita Ahmetović, Ljiljana Veselinović, Stevan Stojadinović, Vladislav Rac, Srečo Davor Škapin, Dragan Uskoković. Enhanced photo(electro)catalytic properties of ZnO particles synthesized by CTAB-assisted microwave processing. Physical Chemistry 2018: proceedings. Vol. 1, 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 24-28, 2018, Belgrade. ISBN: 978-86-82475-36-1.