Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Предраг Боснић

др биолошких наука

Научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

 • Физиолошки и молекуларни механизми исхране биљака.
 • Улога силицијума у исхрани биљака.
 • Усвајање и транспорт натријума у биљкама са посебним освртом на улогу силицијума у ублажавању токсичности натријума.
 • Развој минералних ђубрива.
 • Прецизна пољопривреда (виноградарство).
 • ESCA синдром код винове лозе.

Вештине

 • Индуктивно спрегнута плазма са оптичком емисионом спектроскопијом (ICP-OES).
 • CHNS анализатор.
 • Квалитативна и квантитативна анализа земљишта, биљног материјала, воде за наводњавање и минералних ђубрива.
 • Одређивње садржаја силицијума из различитих типова узорака.
 • Даљинска мултиспектрална сензорна детекција (NDVI, NDRE).
 • UV-Vis спектроскопија.
 • Детекција и селекција бактерија које стимулишу растење биљака.
 • PCR метода.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2020-сада: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживанња, Универзитет у Београду.
 • 2014-2020: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживанња, Универзитет у Београду.
 • 2013-2014: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживанња, Универзитет у Београду.

2.Образовање:

 • 2012-2019: Докторске студије (Доктор биолошких наука), Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ментор: Мирослав Николић.
 • 2006-2012: Основне студије (Дипломирани биолог), Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

3.Остале професионалне активности

 • Координатор услуга које пружа Лабораторија за исхрану биљака (комуникација са клијентима и сектором индустрије).
 • Полазник курса „Савремени приступи производње вина са печатом terroir-a“. 22-24 oktobar 20, Prokuplje, Srbija.
 • Предавање по позиву “Содна и заслењена земљишта у Војводини” у Пољопривредној стручној служби, 8. фебруар 2019., Зрењанин, Србија.
 • Одабрана усмена презентација “Улога силицијума у одржавању хомеостазе натријумовог јона код кукуруза у условима стреса натријум-хлоридом” на Међународној конференцији силицијума у пољопривреди  24-28 октобар 2017, Бенгалуру, Индија.

Уредништво и рецензије:

 • Рецензент међународног научног часописа Plant and Soil (IF 3.39), забележено на ORCID.
 • Рецензент међународног научног часописа Journal of Soil Science and Plant Nutrition (IF 2.06), забележено на ORCID.

Чланства:

Члан Интернационалног друштва за примену силицијума у пољопривреди (ISSAG)

Завршени:

 • Члан националног пројекта “Минералсни стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима”, Бр. OИ-173028 финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011-2019).
 1. Hajiboland R., Sadeghzadeh N., Bosnic D., Bosnic P., Tolrà R., Poschenrieder C., Nikolic M. 2020. Selenium activates components of iron acquisition machinery in oilseed rape roots. Plant and Soil 452: 569-586. (IF 3.299)
 2. Bosnic D., Bosnic P., Nikolic D., Nikolic M., Samardzic J. 2019. Silicon and iron differently alleviate copper toxicity in cucumber leaves. Plants 8: 554. doi.org/10.3390/plants8120554. (IF 2.762)
 3. Bosnic, P., Pavlicevic, M., Nikolic, N., Nikolic M. 2019. High monosilicic acid supply rapidly increases Na accumulation in maize roots by decreasing external Ca2+ activity. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 182: 210-216. (IF 2.083)
 4. Bosnic P., Bosnic D., Jasnic J., Nikolic M. 2018. Silicon mediates sodium transport and partitioning in maize under moderate salt stress. Environmental and Experimental Botany 155: 681-687. (IF 4.027)
 5. Nikolic M., Nikolic N., Kostic L., Pavlovic J., Bosnic P., Stevic N., Savic J., Hristov N. 2016. The assessment of soil availability and wheat grain status of zinc and iron in Serbia: Implications for human nutrition. Science of the Total Environment 553: 141-148. (IF 6.551)