Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Оливера Продановић

Др хемије и хемијске технологије

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Биохемија и физиологија биљака
 • Ензими антиоксидативне заштите
 • Имобилизација биљних ензима и примена у заштити животне средине
 • Дизајн, синтеза и примена хидрогелова на бази полимера биљног ћелиског зида
 • Биохемијско инжењерство

Вештине

 • Спектроскопске методе
 • Имобилизација
 • Електрофорезе
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:          

 • 2016: Научни сарадник, Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2010-2016: Истраживач сарадник, Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2004-2010: Истраживач приправник, Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2016: Доктор хемије и хемијске технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • 2010: Магистар наука из области Биофизика, Универзитет у Београду
 • 2000: Дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, смер Заштита, обнова и унапређивање животне средине

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Члан Биохемијског друштва Србије
 • Члан Српског хемијског друштва

Актуелни:

 • ОИ173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 1. Pantić N., Prodanović R., Ilić Đurđić K., Polović N., Spasojević M., Prodanović O. (2020) Optimization of Phenol Removal with Horseradish peroxidase Encapsulated within Tyramine-Alginate Micro-Beads. Environmental Technology and Innovation, in press, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101211. ( IF = 3.404, M22)
 2. Đurđić KI., Ostafe R., Prodanović O., Đelmaš AĐ., Popović N., Fischer R., Schillberg S., Prodanović R. (2020) Improved degradation of azo dyes by lignin peroxidase following mutagenesis at two sites near the catalytic pocket and the application of peroxidase-coated yeast cell walls, Frontiers of Environmental Science & Engineering 15(2): 1-10  https://doi.org/10.1007/s11783-020-1311-4
 3. Spasojevic M., Prodanovic O., Pantic N., Popovic N., Balaz A.M., Prodanovic R. (2019) The Enzyme Immobilization: Carriers and immobilization methods. Journal of Engineering & Processing Management, 11(2): 89–105, DOI: https://doi.org/10.7251/JEPM1902089S.
 4. Spasojevic D., Prokopijevic M., Prodanovic O., Zelenović N., Polović N., Radotić K., Prodanović R., (2019) Peroxidase-Sensitive Tyramine Carboxymethyl Xylan Hydrogels for Enzyme Encapsulation, Macromolecular Research (IF=1,767, M22) https://doi.org/10.1007/s13233-019-7111-7
 5. Tadić, V., Tadić, J.,  Milošević, S.,  Cingel, A.,  Prodanović, O.,  Ćosić, T.,  Vujčić, Z., (2018) Phenol induced physiological stress in hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa) Scientia Horticulturae Part 2, 232:71-83 (IF2018=1,961,M21) Kategorija Hortikultura 5/36).  https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.12.024
 6. Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Kovačević G., Polović N., Radotić K., Prodanović R. (2017) Tyramine-modified pectins via periodate oxidation for soybean hull peroxidase induced hydrogel formation and immobilization. Applied Microbiology and Biotechnology 101: 2281-2290. (Biotechnology & Applied Microbiology 41/161, IF= 3.376, M21) – ID=1378 https://doi.org/10.1007/s00253-016-8002-x
 7. Prodanovic O., Spasojevic D., Prokopijevic M., Radotic K., Markovic N., Blazic M., Prodanovic R. (2015) Tyramine modified alginates via periodate oxidation for peroxidase induced hydrogel formation and immobilization, Reactive and Functional Polymers, 93: 77-83 (IF2013=2,822, M21) –ID=1180 https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2015.06.004
 8. Prokopijevic M., Prodanovic O., Spasojevic D., Stojanovic Z., Radotic K., Prodanovic R., (2014) Soybean hull peroxidase immobilization on macroporous glycidyl methacrylates with different surface characteristics, Bioprocess and Biosystem Engineering, 37(5): 799-804 (IF2012=1,869, M21) –ID=886 Kategorija Hemijsko inženjerstvo 38/133). https://doi.org/10.1007/s00449-013-1050-z
 9. Prodanović O., Prokopijević M., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., Knežević-Jugović Z., Prodanović R. (2012) Improved covalent immobilization of horseradish peroxidase on macroporous glycidyl methacrylate-based copolymers, Applied Biochemistry and Biotechnology, 168 (5): 1288-1301 . (IF2010=1,879, M22) ; Kategorija Biotehnologija i primenjena mikrobiologija 79/160). https://doi.org/10.1007/s12010-012-9857-7
 10. Prodanovic O., Prodanovic R., Bogdanovic Pristov J., Mitrovic A., Radotic K., (2012) Effect of cadmium stress on antioxidative enzymes during germination of Serbian spruce [Picea omorika (Panč.) Purkyně], African Journal of Biotechnology, 11(52): 11377-11385. (IF2010=0,573, M23; – ID=637 Kategorija Biotehnologija i primenjena mikrobiologija 137/160). https://doi.org/10.5897/AJB11.4114