Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Нина Николић

др Биолошких наука

Виши научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Област истраживања

Бавим се екологијом вегетације, односно истраживањима процеса спонтане обнове предела оштећених пре свега индустријским активностима. Специфично, проучавам закономерности по којима се односи биљка-земљиште на нивоу појединачне врсте рефлектују на процес сукцесије вегетације. Циљ мог рада је ефикасније упраљање оштећеним екосистемима.

Вештине

Анализа вегетације; напредне мултиваријационе статистичке методе

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2019-тренутно: виши научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2014-2019: научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 •  2005-2014: истраживач сарадник, Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплнинарна истраживања.
 • 2003-2005: истраживач сарадник, Универзитет у Хоенхајму (Немачка), Институт за биљну производњу и агроекологију у тропима и суптропима.
 • 1999-2000: асистент, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.

2.Образовање:

 • 2013: Докторат пољопривредних наука (еколигија биљака), Универзитет у Хоенхајму (Немачка), нострификован као докторат биолошких наука, Универзитет у Београду, Биолошки факултет.
 • 2002: Магистратура управљања природним ресурсима у тропима и суптропима, Универзитет у Хоенхајму, нострификована као магистратура из области шумарства, Универзитет у Београду, Шумарски факултет.
 • 1998: дипломирани инжењер пољопривреде, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.

3.Награде и признања: 

 • стипендија IAESTE, Сементес Агроцерес – Монсанто у Бразилу (1996).
 • награда Немачке службе за академску награду за најбољег страног студента на Универзитету Хоенхајм (2001).
 • стипендија Фондације Рихард Винтер (Немачка) и Универзитета у Хоенхајму (2001-2002).
 • истраживачка стипендија Ајзелен фондације (Немачка) за истраживања у Вијетнаму (2002).
 • Ханс Рутенберг награда Ајзелен фондације за магистарску тезу (2003), у конкуренцији радова из Немачке, Аустрије и Швајцарске.

4.Остале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • члан уређивачког одбора домаћег часописа The University Thought – Publication in Natural Sciences (од 2019).
 • спољни рецензент за следеће међународне часописе: Geoderma, Environmental Monitoring and Assesment, Applied Microbiology and Biothechnology, Scienece of the Total Environment,  Pedosphere, Frontiers in Plant Science – Functional Plant Ecology, Plant and Soil, Land Degradation and Development.

Чланства:

Завршени:

 • “Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима (ОИ 173028)”; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; трајање 2011-2019.
 • “Улога силицијума у адаптивним механизмима биљака на абиотски стрес”; билатерална научна сарадња Србија-Кина; трајање: 2012-2013.
 • “Ризосферне интеракције и функционални механизми адаптација биљака у процесу спонтаног обнављања земљишта оштећеног пиритном јаловином (153002)”; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; трајање: 2008-2010.
 • “Фотохемијска, фотокаталитичка и микробиолошка разградња органских загађивача присутних у води и земљишту (ТП-6923Б)”; Министарствo науке и технолошког развоја; трајање ангажовања: 2005-2008.
 • “Ecological assessment of barren hills using vegetation classification for subsequent rehabilitation strategies” потпројекат у оквиру међународног пројекта “Sustainable land use and rural development in mountainous regions of Southeast Asia” Универзитета у Хоенхајму, (#SFB 564); Немачка фондација за науку; трајање ангажовања 2003-2005. https://tropen.uni-hohenheim.de/en/111685
 1. Nikolic N., Kostic L., Nikolic M. 2018. To dam, or not do dam? Abolishment of further flooding impedes the natural revegetation processes after long-term fluvial deposition of copper tailings. Land Degradation and Development 29: 1915-1924.
 2. Nikolic N., Böcker R., Nikolic M. 2016. Long-term passive restoration following fluvial deposition of sulphidic copper tailings: nature filters out the solutions. Environmental Science and Pollution Research 23: 13672-13680.
 3. Nikolic M., Nikolic N., Kostic L., Pavlovic J., Bosnic P., Stevic N., Savic J., Hristov N. 2016. The assessment of soil availability and wheat grain status of zinc and iron in Serbia: Implications for human nutrition. Science of the Total Environment 553: 141-148.
 4. Kostic L., Nikolic N., Samardzic J., Milisavljevic M., Maksimovic V., Cakmak D., Manojlovic D., Nikolic M. 2015. Liming of anthropogenically acidified soil promotes phosphorus acquisition in the rhizosphere of wheat. Biology and Fertility of Soils 51: 289-298.
 5. Nikolic N., Böcker R., Kostic-Kravljanac L., Nikolic M. 2014. Assembly processes under severe abiotic filtering: adaptation mechanisms of weed vegetation to the gradient of soil constraints. PLOS ONE 9: e114290.
 6. Nikolic N., Nikolic M. 2012. Gradient analysis reveals a copper paradox on floodplain soils under long-term pollution by mining waste. Science of the Total Environment 425: 146-154.
 7. Nikolic N., Kostic Lj., Djordjevic A., Nikolic M. 2011. Phosphorus deficiency is the major limiting factor for wheat on alluvium polluted by the copper mine pyrite tailings: a black box approach. Plant and Soil 339: 485-498.
 8. Nikolic N., Schultze-Kraft R., Nikolic M., Böcker R., Holz I. 2008. Land degradation on barren hills: a case study in Northwest Vietnam. Environmental Management 42: 19-36.
 9. Nikolic M., Nikolic N., Liang Y., Kirkby E.A., Römheld V. 2007. Germanium-68 as an adequate tracer for silicon transport in plants. Characterization of silicon uptake in different crop species. Plant Physiology 143: 495-503.